E-DZIENNIK
DOSTĘPNOŚĆ
RODO
NAPISZ
ZADZWOŃ
BIP

ŚWIETLICA SZKOLNA


ŚWIETLICA
ŚWIETLICA SZKOLNA
PSP 3 - Stalowa Wola

Czas i zakres pracy, funkcje opiekuńcze
Świetlica obejmuje opieką uczniów klas 1 – 3, oraz dzieci nie zapisane do świetlicy, które czekają na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań, zajęcia indywidualne), nie uczestniczą w lekcjach religii czy zajęciach na basenie.
Świetlica funkcjonuje w godzinach 6.30-16.00. Harmonogram dnia jest elastyczny i dostosowany do potrzeb dzieci. Uwzględnia wszystkie zajęcia pozalekcyjne, posiłki, czas przeznaczony na odrabianie zadań domowych, odpoczynek, zabawy dowolne według zainteresowań oraz przebywanie dzieci na powietrzu.
Uczniowie, oprócz codziennych zabaw i zajęć tematycznych realizowanych według miesięcznych planów pracy świetlicy, są również objęci opieką wychowawców świetlicy podczas obiadów oraz przerw w oczekiwaniu na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe. Zajęcia prowadzone są przez trzech wychowawców.

Proces dydaktyczny i wychowawczy
W świetlicy duży nacisk kładziemy na zajęcia plastyczne, ponieważ wysiłek twórczy może dać dobre efekty terapeutyczno - wychowawcze. Zajęcia plastyczne w świetlicy szkolnej cieszą się dużą popularnością, tym bardziej, że zgromadzone prace umieszczamy na wystawach, które dekorują świetlicę, korytarze szkolne i jadalnię.
Proponujemy dzieciom między innymi: rysowanie, kolorowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, modelowanie, kolaż, frottage, haftowanie, Iris holding, quilling, malowanie rolkami, malowanie palcami oraz inne niekonwencjonalne metody.
W ramach zajęć w świetlicy szkolnej uczniowie uczestniczą także w zajęciach kółka komputerowego.
W świetlicy prowadzone są również zajęcia z elementami socjoterapii:
arteterapia (wykorzystanie muzyki, tańca, poezji, dramatu – teatru);
muzykoterapia (korzystanie z własnego głosu, instrumentów muzycznych lub nagrań);
biblioterapia (wykorzystanie literatury – książek, publikacji literackich, albumowych);
ćwiczenia relaksacyjno kompensacyjne.
Dzieci korzystają z wybranych audycji telewizyjnych, uczestniczą w zajęciach komputerowych, odwiedzają bibliotekę szkolną i Miejską Bibliotekę Publiczną.
Do stałego repertuaru przygotowywanych przez nas imprez weszły już pasowanie na Świetlika, zabawa andrzejkowa połączona z wróżbami, zabawa karnawałowa. Kontynuowane są działania w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, organizujemy konkursy świetlicowe z różnych dziedzin aktywności.

KONTAKT

ul. Prymasa Wyszyńskiego 14
37-450 Stalowa Wola

Telefon: 15 842 11 86 

Email: psp3@stalowawola.pl

SOCIAL