(015)8421186

DYREKCJA SZKOŁY

Dyrektor Szkoły:

Elżbieta Sudoł - Wasyliszyn

Zastępcy:

Alicja Mulkiewicz - Kozłowska
Dorota Skrzypek - Gajda

Kierownicy i dyrektorzy w historii naszej szkoły

Józef Lebedowicz 1959 – 1967
Antoni Szczykutowicz 1967 – 1972
Alina Krocz 1972 – 1975
Maria Dąbek-Stós 1975 – 1982
Barbara Pełka 1982 – 1988
Danuta Strzyżowska 1988 – 1989
Barbara Markiewicz-Zebzda 1989 – 1999
Anna Łątkowska 1999 – 2000
Elżbieta Sudoł-Wasyliszyn 2000

KONTAKT

ul. Prymasa Wyszyńskiego 14
37-450 Stalowa Wola

Telefon: 15 842 11 86 

Fax: 15 842 11 86 

Email: psp3@stalowawola.pl

SOCIAL