E-DZIENNIK
DOSTĘPNOŚĆ
RODO
NAPISZ
ZADZWOŃ
BIP

PATRON - BOHATEROWIE WESTERPLATTE


PATRON SZKOŁY
PATRON PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W STALOWEJ WOLI
PSP - 3 Stalowa Wola

Dnia 2 września 1974 roku nadano Szkole Podstawowej nr 3 zaszczytne imię Bohaterów Westerplatte. Był to szczególny dzień dla naszych wychowanków, nauczycieli i rodziców. Wśród grona dostojnych osób, przedstawicieli władz oświatowych i wojewódzkich, gościem szczególnym był major Jan Gryczman – uczestnik walk na Westerplatte, który dokonał odsłonięcia pamiątkowej tablicy.
Chlubne i zaszczytne imię Bohaterów Westerplatte wyznaczało kierunek zamierzeń , działań i zobowiązywało do realizacji wzniosłych celów. Od tego czasu Szkoła Podstawowa nr 3 szczególnie uroczyście obchodzi swoje święto patronalne. Każdego roku społeczność szkolna oddaje hołd bohaterskim Obrońcom Westerplatte. W szkole odbywają się uroczyste akademie o tematyce patriotycznej oraz konkursy wiedzy o Patronie szkoły.
Na rozwadowskim cmentarzu znajduje się miejsce spoczynku, pochodzącego z naszych stron, jednego z obrońców Westerplatte - ś.p. ppor. Bronisława Kochana. Czcząc jego pamięć, uczniowie PSP 3 co roku zapalają tam symboliczne znicze i składają kwiaty.

Bronisław Kochan
(ur. 8 lipca 1916 w Charzewicach, zm. 13 lipca 1990 w Kanadzie) – kapral Wojska Polskiego II RP, członek załogi i obrońca Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte w wojnie obronnej 1939, w 1989 mianowany podporucznikiem w stanie spoczynku.

Urodził się w Charzewicach, jako syn Walentego i Franciszki z Czeladków, robotników rolnych. Ukończył szkołę powszechną oraz Szkołę Podoficerską dla Małoletnich w Nisku w 1936, w stopniu starszego strzelca. Służbę wojskową odbywał w 3 pułku piechoty Legionów w Jarosławiu, skąd został skierowany na Westerplatte 13 marca 1939. Najpierw udał się do Kielc gdzie był punkt zborny wszystkich żołnierzy mających stanowić załogę placówki. 4 kwietnia 1939 został w tajemnicy przed Niemcami przetransportowany na Westerplatte. Brał udział w obronie wartowni nr 3, jako zastępca dowódcy wartowni. Przez siedem dni obrony walczył na terenie wartowni.

Jak wspomina Kochan przez Gdańsk byli przewożeni autobusami, gdyż dowództwo niemieckie nie mogło zapewnić bezpieczeństwa polskim jeńcom.

Po kapitulacji Westerplatte był jeńcem Stalagu I A Stablack w Prusach Wschodnich. Z niewoli zwolniony w 1945. W 1946 podjął pracę jako starszy adiunkt w Polskich Kolejach Państwowych w Rozwadowie. W 1947 ożenił się z Władysławą. Od powrotu w rodzinne strony był pod stałą obserwacją Urzędu Bezpieczeństwa. Od 1950 do 1956 był poddawany represjom i szykanom. Co kilka dni był wzywany na przesłuchanie do UB. W 1976 przeszedł na emeryturę. W 1986 została mu przyznana renta inwalidy wojennego. Krzyż Virtuti Militari i awans na stopień podporucznika w stanie spoczynku odebrał 8 grudnia 1989 w Warszawie. Brał udział w tej uroczystości wraz z 46 innymi żyjącymi obrońcami Westerplatte. Zmarł 13 lipca 1990 w Kanadzie, odwiedzając swojego syna Waldemara. Pochowany na cmentarzu parafialnym ul. Klasztorna Stalowa Wola - Rozwadów. Jego grobem opiekuje się Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli. Szkoła na pomniku Kochana umieściła Znak Pamięci.

Poczet Sztandarowy PSP nr 3 na grobie Westerplatczyka - 2022

Poczet Sztandarowy PSP nr 3 na grobie Westerplatczyka - 2021

Poczet Sztandarowy PSP nr 3 na grobie Westerplatczyka - 2019

Poczet Sztandarowy PSP nr 3 na grobie Westerplatczyka - 2018

Poczet Sztandarowy PSP nr 3 na grobie Westerplatczyka - 2017

Poczet Sztandarowy PSP nr 3 na grobie Westerplatczyka - 2016

Poczet Sztandarowy PSP nr 3 na grobie Westerplatczyka - 2015

Poczet Sztandarowy PSP nr 3 na grobie Westerplatczyka - 2014

Poczet Sztandarowy PSP nr 3 na grobie Westerplatczyka - 2012

Poczet Sztandarowy PSP nr 3 na grobie Westerplatczyka - 2011

Poczet Sztandarowy PSP nr 3 na grobie Westerplatczyka - 2009

Poczet Sztandarowy PSP nr 3 na grobie Westerplatczyka - 2008

Odszedł ostatni Westerplatczyk
8. sierpnia 2012 r.
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci mjr. Ignacego Skowrona. Odszedł ostatni członek bohaterskiej Załogi Westerplatte. Gościliśmy Go na XXVI Ogólnopolskim Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte w Gdańsku w dniach od 30 sierpnia do 1 września 2009 r. Pogrzeb odbył się w 8 sierpnia 2012 r. w Brzezinach koło Kielc.
W uroczystościach pogrzebowych mjr. Ignacego Skowrona uczestniczyły delegacje należące do Klubu Szkół Westerplatte:
1. Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte
z Gdańska,
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bohaterów Westerplatte
z Michowa,
3. XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte
z Krakowa,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte
ze Stalowej Woli,
5. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte z Myślenic,
6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte z Odrzywołu,
7. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte z Ujazdu,
8. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Bohaterów Westerplatte z Kielc,
9. Gimnazjum nr 9 im. mjr. Henryka Sucharskiego z Kielc.

Cześć Jego pamięci.

54 Stalowowolska Drużyna Harcerska ZHP im. ppor. Bronisława Kochana
1. września 2015 r.

Stalowowolscy harcerze, w ramach obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej, postawili wartę honorową przy grobie śp. ppor. Bronisława Kochana, członka bohaterskiej załogi Westerplatte. Grób Westerplatczyka znajduje się na cmentarzu w Rozwadowie.
Zastęp złożył także hołd Obrońcóm Września 1939.
Ceremonię przeprowadził Komendant Lasowiackiego Hufca ZHP, Zbigniew Partyka.

Powyższe przedsięwzięcia 54. SDH są częścią działań, których celem jest uzyskanie przez Druzynę patronatu bohatera Westerplatte, Bronisława Kochana.

BOHATEROWIE WESTERPLATTE - VIDEO

KONTAKT

ul. Prymasa Wyszyńskiego 14
37-450 Stalowa Wola

Telefon: 15 842 11 86 

Email: psp3@stalowawola.pl

SOCIAL