E-DZIENNIK
DOSTĘPNOŚĆ
RODO
NAPISZ
ZADZWOŃ
BIP

KLUB SZKÓŁ WESTERPLATTE


KLUB SZKÓŁ WESTERPLATTE

Non omnis moriar -
Horacy

śp. Adam Szatkowski - Pamiętamy!

PSP - 3 Stalowa Wola, 7 kwietnia 2023.

Z głębokim żalem zawiadamiany o śmierci głównego pomysłodawcy i wieloletniego prezesa Klubu Szkół Westerplatte,
ADAMA SZATKOWSKIEGO,
wielkiego Przyjaciela Rodzin Westerplatczyków, Cz
łowieka ofiarnego serca i olbrzymiej energii, której nadawać potrafiłżnorodne formy działalności klubowej (m.in. poprzez organizację rokrocznych sympozjów Klubu Szkół Westerplatte), Pedagoga nieustannie troszczącego się o wychowanie patriotyczne i świadomość historyczną młodego pokolenia, niestrudzonego Działacza społecznego i Przyjaciela naszej Szkoły.


KLUB SZKÓŁ WESTERPLATTE

Klub Szkół Westerplatte

PSP - 3 Stalowa Wola

Klub Szkół Westerplatte jest ogólnopolskim stowarzyszeniem szkół, których patronami są bohaterscy obrońcy Westerplatte.
W dniach 6-7 września 1990r. odbyło się w Gdańsku założycielskie spotkanie delegatów zainteresowanych szkół całej Polski, na którym powołano Klub Szkół Westerplatte.
Celem Klubu jest wymiana doświadczeń oraz wzajemne wspieranie się w doskonaleniu pracy dydaktyczno - wychowawczej dla osiągania celów stawianych przed polską oświatą oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej młodzieży.
PSP nr 3 należy do stowarzyszenia od 1993 r.

Sympozja Klubu

Co roku przedstawiciele placówek należących do Klubu Szkół Westerplatte spotykają się na sympozjach, które są żywym dowodem tego, że tożsamość narodowa kształtowana jest przez świadomość historyczną, wykuwaną podczas tego rodzaju patriotycznych manifestów. Jesteśmy wdzięczni pomysłodawcom tej wzniosłej idei i dumni, że niemal od początku czynne uczestniczymy w tym szczytnym przedsięwzięciu.
Każde z sympozjów posiada swoją specyfikę, różnorodny program oraz rodzinną atmosferę. Wzbogaca pracę wychowawczą szkół stowarzyszonych, daje możliwość spotkań ze świadkami historii – Westerplatczykami, ich rodzinami oraz autorami publikacji o bohaterskich obrońcach.  Oprócz wymiany doświadczeń, spotkań z przyjaciółmi, sympozja pozwalają poznać ciekawe miejsca naszego kraju.

Zestwienie chronologiczne Sympozjów Klubu

I – Gdańsk 1990 r.

II – Resko 1991 r.

III – Gdańsk 1991 r.

IV – Gniezno 1992 r.

V – Przasnysz 1992 r.

VI – Michów 1993 r.

VII – Gdańsk 1993 r.

VIII – Warszawa – Rembertów 1994 r.

IX – Kraków 1995 r.

X – Stalowa Wola 1995 r.

XI – Rypin 1996 r.

XII – Strzelin 1996 r.

XIII – Gdańsk 1997 r.

XIV – Kielce 1997 r.

XV – Pasłęk 1998 r.

XVI – Przasnysz 1999 r.

XVII – Kraków 2000 r.

XVIII – Konin 2001 r.

XIX – Kielce 2002 r.

XX – Tczew 2003 r.

XXI – Wyszków, Jelonki 2004 r.

XXII – Ciche 2005 r.

XXIII – Ujazd 2006 r.

XXIV – Resko 2007 r.

XXV – Odrzywół 2008 r.

XXVI – Gdańsk 2009 r.

XXVII – Jabłonka 2010 r.

XXVIII – Dąbrówka Malborska 2011 r.

XXIX – Opole 2012 r.

XXX – Zduńska Wola 2013 r.

XXXI – Kielce 2014 r.

XXXII – Tłuchowo 2015 r.

XXXIII – Kwidzyń 2016 r.

XXXIV - Myślenice 2017 r.

XXXV - Dzierżoniów 2018 r.

XXXVI - Gdańsk 2019 r.
KLUB SZKÓŁ WESTERPLATTE

Znak Pamięci

PSP - 3 Stalowa Wola

Członkowie Klubu Szkół Westerplatte realizują zadanie pod nazwą Znak Pamięci.
Polega ono na umieszczeniu na grobach Westerplatczyków symboli – Znaków Pamięci. Są one miniaturowymi odlewami krzyży, znajdujących się na pomnikach żołnierzy poległych na Westerplatte.


KLUB SZKÓŁ WESTERPLATTE

Znak Pamięci na grobie śp. Bronisława Kochana

PSP - 3 Stalowa Wola

Na rozwadowskim Cmentarzu Parafialnym, znajduje się miejsce spoczynku ppor. Bronisława Kochana, pochodzącego z Charzewic członka bohaterskiej załogi Westerplatte /więcej w zakładce Patron Szkoły/.

Znak Pamięci na grobie śp. Bronisława Kochana umieściliśmy 14 października 1994 r.


SYMPOZJA KLUBU SZKÓŁ WESTERPLATTE

XXXVI Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte, Gdańsk 2019.

PSP - 3 Stalowa Wola

W dn. 29.08-01.09 przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w XXXVI Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte.

Klub ten jest ogólnopolskim stowarzyszeniem szkół, których patronami są bohaterscy obrońcy Westerplatte. Jego celem jest wymiana doświadczeń oraz wzajemne wspieranie się w doskonaleniu pracy dydaktyczno - wychowawczej dla osiągania celów stawianych przed polska oświatą oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej dzieci i młodzieży. Nasza szkoła należy do tego stowarzyszenia od 1993r.

XXXVI Sympozjum zorganizowane zostało przez Zespół Szkół Morskich w Gdańsku. Miejsce i czas spotkania zaprzyjaźnionych placówek nie zostały oczywiście wybrane przypadkowo – 80 lat temu pobliskie Westerplatte było jednym z pierwszych miejsc, które doświadczyły agresji niemieckiej rozpoczynającej okrutne czasy II wojny światowej. Program Sympozjum akcentował więc te wydarzenia, które dotyczyły dramatycznej historii. Poczty Sztandarowe Szkół Westerplatte oraz członkowie delegacji przemaszerowali spod Katowni do Bazyliki Mariackiej, w której odbyła się Msza św. sprawowana przez ks. bp. Wiesława Szlachetkę. Zorganizowane zostały ponadto spotkania tematyczne w Muzeum II Wojny Światowej połączone ze zwiedzaniem sal muzealnych. Centralnym punktem Sympozjum był udział 1 września w porannych uroczystościach na Westerplatte. Poczet naszej szkoły wraz z przedstawicielami najwyższych władz państwowych i samorządowych oddał w ten sposób hołd tym, którzy osiemdziesiąt lat temu pod dowództwem mjr. H. Sucharskiego bohatersko stawili opór niemieckim agresorom i przez siedem dni bronili polskiego przyczółka na Westerplatte.

Sympozjum było jednocześnie VIII Spotkaniem Rodzin Westerplatczyków.

Ewa Wąsik


SYMPOZJA KLUBU SZKÓŁ WESTERPLATTE

XXXV Ogólnopolskie Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte, Dzierżoniów 2018.

PSP - 3 Stalowa Wola

W dniach 22-25 maja 2018 roku odbyło się XXXV Ogólnopolskie Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte pod hasłem „Pamięć o bohaterach naszą siłą i energią”. Organizatorem przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie. Klub zrzesza ponad pięćdziesiąt szkół z całej Polski, których patronami są bohaterscy obrońcy Westerplatte. Podstawowym zadaniem klubu jest zachowanie pamięci o tych, „co wrześniowe dni na Westerplatte przeszli”, a także wymiana doświadczeń, kultywowanie upowszechnianie tradycji oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej młodzieży. Naszą szkołę reprezentowali tegoroczni laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych: Gargaś Alicja, Jarzyńska Justyna, Popek Julia, Tabor Agata, Wach Aleksandra, Gajda Filip, Sądej Eryk.
Program Sympozjum obfitował w szereg wydarzeń. Spotkanie odbywające się na terenie szkoły, miasta i okolic Dzierżoniowa rozpoczęło się uroczystą Mszą Św, której przewodniczył bp Ignacy Dec. Następnie przy pomniku „Pamięci Losów Ojczyzny” został wygłoszony  okolicznościowy referat, przez przedstawiciela Szkoły Podstawowej nr 5. Został odczytany Apel Pamięci i oddana salwa honorowa. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem odbył się przemarsz do kina Zbyszek w asyście miejskiej orkiestry na dalszą część uroczystej akademii. Tego dnia odbyło się również podsumowanie  konkursu literackiego i plastycznego, w którym wyróżniono także uczniów naszej szkoły. Nagrody otrzymali: Kinga Żródłowska z klasy III b oraz Szymon Głuszak z klasy V c. W drugim dniu organizatorzy Sympozjum zaplanowali lekcję muzealną poświęconą Zakładom Radiowym DIORA, zwiedzanie okolic Dzierżoniowa – pałacu w Jedlince oraz Podziemnego Miasta Osówka, którego trasa historyczna obejmowała dodatkowo przepływ łodzią desantową, pokonanie chodnika poszukiwaczy skarbów: za pomocą kładek, pomostów, mostka wiszącego nad wodą.

Aneta Florek, Monika Laskowska


SYMPOZJA KLUBU SZKÓŁ WESTERPLATTE

XXXIV Ogólnopolskie Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte, Myślenice 2017.

PSP - 3 Stalowa Wola

W dniach 31 maja – 3 czerwca 2017r.  odbyło się w Myślenicach XXXIV Ogólnopolskie Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte, w którym oprócz delegacji nauczycieli wzięli udział również przedstawiciele Pocztu Sztandarowego naszej szkoły: Julia Popek, Justyna Jarzyńska i Eryk Sądej.
Sympozjum odbywało się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. Organizatorem tego wydarzenia była Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach. Na Sympozjum przyjechało w tym roku 27 szkół klubowych.
Obfitowało ono w szereg wydarzeń. W czwartek, 1 czerwca, miały miejsce: Msza św. za Ojczyznę, Apel Pamięci, oficjalne uroczystości w Myślenickim Ośrodku Kultury oraz zajęcia edukacyjne z pracownikami IPN z oddziału krakowskiego. Tego dnia odbyło się również podsumowanie  konkursu literackiego, w którym wyróżniono także uczniów naszej szkoły: II miejsce zajął Miłosz Dąbrowski (kl.VIa), natomiast wyróżnienie zdobyła Dominika Stelmach (kl. VIa).
W piątek, 2 czerwca, organizatorzy zaproponowali uczestnikom grę miejską przenoszącą w czasy II wojny światowej pt.: „Ewakuacja”. Odbyło się także złożenie kwiatów na grobie ostatniego kapelana na Westerplatte, księdza majora Leona Bemke, i wycieczka do Wadowic, gdzie uczestnicy zwiedzali muzeum św. Jana Pawła II i odwiedzali miejsca szczególnie bliskie papieżowi, w których, jak mawiał, „wszystko się zaczęło…”.
Warto zaznaczyć, że każde sympozjum odbywa się w innej części kraju i jest okazją do poznawania Polski i jej regionów. Z każdego z miejsc delegacje szkół, uczniowie i nauczyciele, wracają bogatsi w nowe doświadczenia i wiedzę na temat historii, zabytków oraz osiągnięć Małych Ojczyzn na przestrzeni dziejów. Udział w corocznych sympozjach stanowi okazję do wymiany doświadczeń w pracy dydaktycznej, wychowawczej, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, rozwój świadomości narodowej i kulturowej młodzieży.

Ewa Czerwonka


SYMPOZJA KLUBU SZKÓŁ WESTERPLATTE

XXXIII Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte, Kwidzyń 2016.

PSP - 3 Stalowa Wola

W dniach od 30 maja do 2 czerwca 2016 roku odbyło się XXXIII Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte w Kwidzynie (województwo pomorskie). Naszą szkołę reprezentowali: pani dyrektor Elżbieta Sudoł - Wasyliszyn, pani Anna Kupiec, pani Joanna Krawczyk - Bojarska oraz uczniowie: Patrycja Woźniak, Alicja Czech, Zofia Butryn, Alicja Rutkowska, Artur Mierzyński. Pierwszego dnia wieczorem odbyło się powitanie delegacji przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kwidzynie, pana Jerzego Pawluczuka. Prezes p. Adam Szatkowski omówił bieżące sprawy Klubu.
We wtorek 31 maja miały miejsce główne uroczystości Sympozjum w asyście Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Po oficjalnym otwarciu Sympozjum poczty sztandarowe i zaproszeni goście przemaszerowali na Skwer Kombatantów, gdzie przed pomnikiem złożono kwiaty , odśpiewano hymn i oddano salwę honorową. Później odbyła się uroczysta msza święta w Katedrze św. Jana Ewangelisty celebrowana przez Biskupa Elbląskiego Jacka Jezierskiego. Po mszy miał miejsce koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Podczas uroczystości w Teatrze Miejskim wysłuchano przemówień zacnych gości, wręczono Medale Honorowe Klubu oraz zaprezentowano część artystyczną o majorze Henryku Sucharskim. W godzinach popołudniowych nauczyciele wysłuchali wykładów w refektarzu Muzeum Zamkowego w Kwidzynie na temat "Najnowsze badania o Westerplatte", natomiast młodzież miała spotkanie z Teatrem Historycznym. Wieczorem odbyła się dyskoteka dla młodzieży i spotkanie integracyjne dla nauczycieli.
Drugi dzień Sympozjum to głównie turystyka i rekreacja. Przed południem uczestnicy zwiedzili Katedrę, Kryptę Trzech Wielkich Mistrzów oraz Muzeum Zamkowe w Kwidzynie. Po obiedzie odbyło się "popołudnie z ekologią" na obszarze Terenów Rekreacyjno - Wypoczynkowych "Miłosna" : przejażdżki bryczkami, "papier czerpany", ognisko integracyjne.
2 czerwca po śniadaniu delegacje rozjechały się do swoich miejscowości. Żal było się żegnać! Wszyscy powrócili do domu z nadzieją, że spotkają się na kolejnym Sympozjum w Myślenicach.

Joanna Krawczyk - Bojarska


SYMPOZJA KLUBU SZKÓŁ WESTERPLATTE

XXXII Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte, Tłuchowo 2015.

PSP - 3 Stalowa Wola

W dniach 26 - 29 maja 2015 roku odbyło się XXXII Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte w Tłuchowie. Naszą szkołę reprezentowały panie: Ewa Czerwonka i Joanna Krawczyk - Bojarska oraz uczennice: Aleksandra Kotwica i Patrycja Machajska.
Oficjalne uroczystości odbyły się 27 maja w Tłuchowie. Na dziedzińcu szkoły Wójt Gminy Tłuchowo Krzysztof Dąbkowski uroczyście otworzył Sympozjum, odśpiewano hymn państwowy i wciągnięto flagę na maszt. Następnie został odczytany Apel Pamięci przy Pomniku Poległych i Pomordowanych w czasach okupacji hitlerowskiej. O godz. 10:00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, którą odprawił Biskup Roman Marcinkowski. Kolejne uroczystości odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Tłuchowie. Oprócz przemówień zacnych gości zaprezentowana została część artystyczna "O czym Bałtyk opowiada". W tym dniu odbyły się też warsztaty prowadzone przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, a wieczorem dyskoteka dla młodzieży.
Drugi dzień Sympozjum przeznaczony został na zwiedzanie regionu dobrzyńskiego. Wszyscy uczestnicy wyjechali do Golubia - Dodrzynia, gdzie zwiedzono zamek. Oprócz licznych atrakcji odbył się tam pokaz Bractwa Rycerskiego, podczas którego przedstawiono historię polskiej husarii. Później udano się do Lipna, do Muzeum Poli Negri, następnie do klasztoru w Skępem. W godzinach wieczornych wszyscy spotkali się przy ognisku.
W piątek 29 maja po śniadaniu wszyscy rozjechali się do swoich miast i szkół. Żal było się żegnać. Wszyscy wyjeżdżali z nadzieją, że spotkają się za rok na kolejnym Sympozjum w Kwidzynie.

Joanna Krawczyk - Bojarska


SYMPOZJA KLUBU SZKÓŁ WESTERPLATTE

XXXI Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte, Kielce 2014.

PSP - 3 Stalowa Wola

"Jak myśl sprzed lat, jak wspomnień ślad, wraca dziś pamięć o tych, których nie ma”

To motto XXXI Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte. Ta cykliczna impreza co roku odbywa się w innym mieœcie. Organizatorem tegorocznej edycji było kieleckie Gimnazjum nr 9 im. mjr. Henryka Sucharskiego. Spotkanie uroczyœcie zaingurowano 29 maja 2014r na kieleckim rynku. W kinie Moskwa uczestnicy sympozjum mieli okazję wysłuchać wspomnień nieżyjącego już mjr. Ignacego Skowrona, obrońcy Westerplatte, kawalera Orderu Virtuti Militari. Spotkanie w kinie Moskwa zakończył występ artystyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 9. Uczestnicy sympozjum mieli okazję zwiedzić miasto Kielce oraz odwiedzić  groby Westerplatczyków. Sympozjum zakończyło się pożegnalnym ogniskiem na Podzamczu Chęcińskim. Reprezentacja naszej szkoły była wśród 25 reprezentacji szkół z całej Polski.

Łukasz Piłat


SYMPOZJA KLUBU SZKÓŁ WESTERPLATTE

XXIX OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KLUBU SZKÓŁ WESTERPLATTE, OPOLE 2012.

PSP - 3 Stalowa Wola

Dnia 29 maja 2012 roku o godzinie 10.00 wyjechaliśmy ze Stalowej Woli. Do Turawy przyjechaliśmy około godziny 18, gdzie zakwaterowaliśmy się w pokojach. Mieszkałam z koleżankami ze szkoły w Resku, Agnieszką i Weroniką. Po kolacji dorośli mieli spotkanie Stowarzyszenia, a my zwiedzaliśmy okolice. Następnie wszyscy zmęczeni  poszli spać.
Rano, po śniadaniu wyjechaliśmy wraz z sztandarem, w strojach galowych do Opola na mszę w kościele NMP na Górce celebrowaną przez biskupa Pawła Stobrawę, w intecji żołnierzy Wojskowej Składnicy Tranzytowej z Westerplatte. Po mszy poczty sztandarowe przemaszerowały pod pomnik Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego, gdzie odbyła się uroczystość z udziałem Prezydenta Miasta, wojska i zaproszonych gości.  Po spotkaniu wyruszyliśmy  do Miejskiego Domu Kultury, gdzie zostały przedstawione nam prezentacje multimedialne, części artystyczne przygotowane przez uczniów PSP 1 w Opolu oraz dokonano podsumowania konkursów. Później zwiedzaliśmy szkołę nr 1, która organizowała Sympozjum. Następnie poszliśmy do Amfiteatru Opolskiego, gdzie trwały przygotowania do festiwalu. Wieczorem wróciliśmy na kolacje. O godzinie 20.00 odbyła się dyskoteka dla młodzieży.
Następnego dnia zwiedzaliśmy  Muzeum  Jeńców Wojennych w Łambinowicach (Lamsdorf) oraz wernisaż wystawy przygotowanej przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pt. „Powrót Majora”. Po zwiedzaniu braliśmy udział w warsztatach dla dzieci i nauczycieli. Następnie pojechaliśmy autokarem  na cmentarz, gdzie pochowano jeńców zmarłych w obozie. Około godziny 15. wróciliśmy do ośrodka. Po południu odbył się Konkurs Piosenki Festiwalowej Opole 2012, w którym mogliśmy  pokazać swoje talenty muzyczne. Każdy z uczestników został nagrodzony. Po konkursie mieliśmy ognisko, gdzie wesoło zakończyliśmy ostatni dzień Sympozjum.
1 czerwca, po śniadaniu wyjechaliśmy w drogę powrotną do Stalowej Woli.
W czasie Sympozjum panowała miła atmosfera. Mogliśmy poznać nowych znajomych i zapoznać się dokładniej z historią Westerplattyczków. W sympozjum wzięły udział 22 szkoły z całej Polski.

Aleksandra Wasyliszyn

KONTAKT

ul. Prymasa Wyszyńskiego 14
37-450 Stalowa Wola

Telefon: 15 842 11 86 

Email: psp3@stalowawola.pl

SOCIAL