(015)8421186

KLASA V

ROZDZIAŁ I PIERWSZE CYWILIZACJE

 

1. ŻYCIE PIERWSZYCH LUDZI

 

2. MIASTA-PAŃSTWA MEZOPOTAMII

 

3. W EGIPCIE FARAONÓW

 

4. W STAROŻYTNYM IZRAELU

 

5. CYWILIZACJE INDII I CHIN

 

6. OD HIEROGLIFÓW DO ALFABETU

 

7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

 

ROZDZIAŁ II STAROŻYTNA GRECJA

 

1. DEMOKRATYCZNE ATENY

 

2. SPARTA I WOJNY Z PERSAMI

 

3. BOGOWIE I MITY

 

4. KULTURA STAROŻYTNEJ GRECJI

 

5. IMPERIUM ALEKSANDRA WIELKIEGO

 

6. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

 

 

KLASA VI

ROZDZIAŁ I NARODZINY NOWOŻYTNEGO ŚWIATA

 

1. WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE

 

2. SKUTKI ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH

 

3. RENESANS - NARODZINY NOWEJ EPOKI

 

4. KULTURA RENESANSU W EUROPIE

 

5. REFORMACJA - CZAS WIELKICH ZMIAN

 

6. KONTRREFORMACJA

 

7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

 

ROZDZIAŁ II W RZECZYPOSPOLITEJ SZLACHECKIEJ

 

1. DEMOKRACJA SZLACHECKA

 

2. W FOLWARKU SZLACHECKIM

 

3. W CZASACH OSTATNICH JAGIELLONÓW

 

4. ODRODZENIE NA ZIEMIACH POLSKICH

 

5. RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW

 

6. "PAŃSTWO BEZ STOSÓW"

 

7. PIERWSZA WOLNA ELEKCJA

 

8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

 

KLASA VII

ROZDZIAŁ I EUROPA PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM

 

1. KONGRES WIEDEŃSKI

 

2. REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA

 

3. NOWE IDEE POLITYCZNE

 

4. PRZECIWKO ŚWIĘTEMU PRZYMIERZU

 

5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

 

 

ROZDZIAŁ II ZIEMIE POLSKIE PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM

 

1. PO UPADKU KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO

 

2. POWSTANIE LISTOPADOWE

 

3. POLACY PO POWSTANIU LISTOPADOWYM

 

4. WIOSNA LUDÓW NA ZIEMIACH POLSKICH

 

5. KULTURA POLSKA POD ZABORAMI

 

6. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

 

ROZDZIAŁ III EUROPA I ŚWIAT PO WIOŚNIE LUDÓW

 

1. STANY ZJEDNOCZONE W XIX WIEKU

 

2. ZJEDNOCZENIE WŁOCH I NIEMIEC

 

3. KOLONIALIZM W XIX WIEKU

 

4. PRZEMIANY POLITYCZNO-SPOŁECZNE W EUROPIE

 

5. POSTĘP TECHNICZNY I KULTURA PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU

 

6. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

 

KLASA VIII

ROZDZIAŁ I DRUGA WOJNA ŚWIATOWA

 

1. NAPAŚĆ NA POLSKĘ

 

2. PODBÓJ EUROPY PRZEZ HITLERA I STALINA (1939-1941)

 

3. WOJNA III RZESZY Z ZSRS

 

4. POLITYKA OKUPACYJNA III RZESZY

 

5. WOJNA POZA EUROPĄ

6. DROGA DO ZWYCIĘSTWA

7. POWTÓRZENIE  WIADOMOŚCI

 

ROZDZIAŁ II POLACY PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

 

1. DWIE OKUPACJE

 

2. WŁADZE POLSKIE NA UCHODŹCTWIE

 

3. POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

 

4. SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE POD OKUPACJĄ

 

5. AKCJA "BURZA" I POWSTANIE WARSZAWSKIE

 

6. SPRAWA POLSKA POD KONIEC WOJNY

 

7. POWTÓRZENIE  WIADOMOŚCI

 

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

KLASA VIII

ROZDZIAŁ I ŻYCIE SPOŁECZNE

 

1. CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

 

2. GRUPY SPOŁECZNE

 

3. KOMNIKACJA I AUTOPREZENTACJA

 

4. ŻYCIE RODZINNE

 

5. EDUKACJA I PRACA

 

6. EKONOMIA NA CO DZIEŃ

 

7. PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI

 

ROZDZIAŁ II PRAWO I PRAWA CZŁOWIEKA

 

1. PRAWA CZŁOWIEKA

 

2. KATALOG PRAW CZŁOWIEKA

 

3. OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA

 

4. BEZPIECZEŃSTWO NIELETNICH

 

5. NIELETNI WOBEC PRAWA

 

6. PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI

 

ROZDZIAŁ III SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA I REGIONALNA

 

1. CZYM JEST SAMORZĄD?

 

2. SAMORZĄD GMINNY

 

3. POWIAT I WOJEWÓDZTWO

 

4. OBYWATELE A ORGANY SAMORZĄDU

 

7. PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI

 

 

 

 

KONTAKT

ul. Prymasa Wyszyńskiego 14
37-450 Stalowa Wola

Telefon: 15 842 11 86 

Fax: 15 842 11 86 

Email: psp3@stalowawola.pl

SOCIAL