E-DZIENNIK
DOSTĘPNOŚĆ
RODO
NAPISZ
ZADZWOŃ
BIP

REKRUTACJA 2023/2024


REKRUTACJA 2023/2024
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 2023/2024
PSP - 3 Stalowa Wola

• Dziecko urodzone w roku 2016 ma obowiązek rozpocząć naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2023/2024.

• Dziecko urodzone w roku 2017 może rozpocząć naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2023/2024 na wniosek rodziców, jeżeli korzystało z rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023, lub posiada opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Pliki do pobrania:
Elektroniczny system rekrutacji

Zgłoszenie o przyjęcie dziecka zamieszkałego w OBWODZIE do klasy pierwszej odbywać się będzie w formie elektronicznej w dniach od 13 marca 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r.

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka zamieszkałego POZA OBWODEM do klasy pierwszej odbywać się będzie w formie elektronicznej od 4 maja 2023 r. od godz. 8.00 do 12 maja 2023 r. do godz. 15.00.

Potwierdzenie woli przyjęcia należy złożyć w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 6 czerwca do 7 czerwca 2023 r. do godz. 15.00.
Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły dokonują zgłoszenia w formie elektronicznej oraz składają zgłoszenie (generowane z elektronicznego naboru) w sekretariacie szkoły.


REKRUTACJA 2023/2024
Adresy należące do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli:
PSP - 3 Stalowa Wola

• ul. Poniatowskiego – 2,3,5,6,7,9,10,11,12,13,15,17,17a,
18,20,22,24,26,28,30.

• ul. Narutowicza – od 1 do 5

• ul. Wyszyńskiego, ul. Czarnieckiego, ul. Żwirki i Wigury, ul. Partyzantów, ul. Krzywa

• ul.Trojanowskiego, ul. Ossowskiego, ul. Skłodowskiej, ul. Andersa, ul. Wędkarska, ul. Zasanie,

• ul. Wiejska, ul. Wiklinowa, ul. Kossowskiego, ul. Żytnia, ul. Por. Rostka, ul. Komana, ul. Por. Latawca, ul. Por. Sołtysa,
ul. Por. Szenklera, ul. Górskiego, ul. Chudzyńskiego, ul. Wałowa: 1 – 5a, Przestrzenna

KONTAKT

ul. Prymasa Wyszyńskiego 14
37-450 Stalowa Wola

Telefon: 15 842 11 86 

Email: psp3@stalowawola.pl

SOCIAL