(015)8421186

OGŁOSZENIA

Koszt obiadów w lutym 2022 r.

Koszt obiadów w lutym 2022 r. wynosi:
10 dni  x  4,00 zł  =  40,00 zł

Bloczki obiadowe wydawane będą na jadalni

Wpłatę za obiady należy dokonać przelewem od  01 do 07 lutego 2022 r. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie może skutkować zawieszeniem wydawania posiłkówPrzypominamy, że do godziny 8.00 należy zgłaszać nieobecność dziecka na obiedzie.

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2021/2022
Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2021/2022


Informujemy Rodziców naszych uczniów, że w nadchodzącym roku szkolnym 2021/2022 szkoła nie pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice, którzy nie posiadają ubezpieczenia rodzinnego mogą skorzystać z oferty zamieszczonej poniżej.

Wzorem lat ubiegłych kancelaria Supra Brokers S.A. przeprowadziła z pełnomocnictwa Miasta Stalowa Wola procedurę wyboru takiego zakładu ubezpieczeń, który zapewni Państwa dzieciom najlepszą możliwą do osiągniecia ofertę ubezpieczeniową. Ma ona zapewnić zarówno szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej jak i zagwarantować Państwu nieodpłatne wsparcie naszej kancelarii w przypadku likwidacji szkód oraz kwestii odwołań od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego.

Poniżej przesyłamy link do naszej strony internetowej:

www.nnw24.pl

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Państwa opiekunem, Panem Dyrektorem Jakubem Stańko: 785 833 818


Z wyrazami szacunku

Jakub Stańko
Dyrektor Biura w Rzeszowie
Specjalista ds. Klientów Kluczowych
Supra Brokers S.A.

KONTAKT

ul. Prymasa Wyszyńskiego 14
37-450 Stalowa Wola

Telefon: 15 842 11 86 

Fax: 15 842 11 86 

Email: psp3@stalowawola.pl

SOCIAL