E-DZIENNIK
DOSTĘPNOŚĆ
RODO
NAPISZ
ZADZWOŃ
BIP

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA
Koszt obiadów w grudniu 2023 r.
PSP - 3 Stalowa Wola

Koszt obiadów w grudniu 2023 r. wynosi:
16 dni x 6,00 zł = 96,00 zł

Bloczki obiadowe wydawane będą na jadalni

Wpłatę za obiady należy dokonać przelewem od 1 do 7 grudnia 2023 r.

Prosimy dokonywać opłat wyłącznie na dany miesiąc na konto bankowe: 56 1020 4913 0000 9802 0117 6734

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie może skutkować zawieszeniem wydawania posiłków


Przypominamy, że do godziny 8.00 należy zgłaszać nieobecność dziecka na obiedzie.
PRZED DOKONANIEM OPŁATY PROSZĘ SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z INTENDENTEM, CELEM USTALENIA KWOTY DO ZAPŁATY (ODLICZENIE ODPISÓW)

OGŁOSZENIA
Informacja o bezpłatnych szczepieniach
PSP - 3 Stalowa Wola

Rodzice uczniów urodzonych w 2010 i 2011 roku

Informuję o możliwości bezpłatnych szczepień dla dziewczynek i chłopców szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).
Zainteresowani rodzice mogą się kontaktować z Przychodniami „Medyk” w Stalowej Woli

Higienistka szkolna

OGŁOSZENIA
INFORMACJE DLA UCZNIÓW KLAS VIII W SPRAWIE NABORU DO SZKÓŁ ŚREDNICH W STALOWEJ WOLI I NISKU
PSP - 3 Stalowa Wola

Pliki z instrukcją naboru i ofertą edukacyjną na terenie Stalowej Woli i Niska:

Tadeusz J. Maślach
Szkolny Doradca Zawodowy
Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2022/2023
"Drodzy Rodzice,

Wzorem lat ubiegłych kancelaria Supra Brokers S.A. przeprowadziła procedurę wyboru takiego zakładu ubezpieczeń, który zapewni Państwa dzieciom najlepszą możliwą do osiągniecia ofertę ubezpieczeniową. Ma ona zapewnić zarówno szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej jak i zagwarantować Państwu nieodpłatne wsparcie naszej kancelarii w przypadku likwidacji szkód oraz kwestii odwołań od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego.

Poniżej przesyłamy link do naszej strony internetowej:
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Państwa opiekunem, Panem Dyrektorem Jakubem Stańko: 785 833 818"

Z wyrazami szacunku,
Mateusz Dąbrowski
z upoważnienia Prezesa Marcina Foryś
Młodszy Specjalista w Dziale Monitorowania Jakości Usług i Wsparcia Sprzedaży
OGŁOSZENIA
ZAPISY DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
PSP - 3 Stalowa Wola

Pliki do pobrania:
OGŁOSZENIA
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Rzecznik Praw Dziecka

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12, pod którym także dyżuruje psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim (można też uzyskać wsparcie w języku rosyjskim)

180 mln zł na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Ministerstwo Edukacji i Nauki


Już od 1 marca br. w szkołach będą mogły być realizowane zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy na ten cel 180 mln zł. Kwota ta pozwoli na zrealizowanie ok. 3 mln dodatkowych godzin zajęć dla uczniów. Środki w części oświatowej subwencji ogólnej na pomoc psychologiczno-pedagogiczną na rok 2022 zostaną więc zwiększone o 31 proc. Podział środków zostanie maksymalnie uproszczony. Wsparcie obejmie organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

KONTAKT

ul. Prymasa Wyszyńskiego 14
37-450 Stalowa Wola

Telefon: 15 842 11 86 

Email: psp3@stalowawola.pl

SOCIAL