E-DZIENNIK
DOSTĘPNOŚĆ
RODO
NAPISZ
ZADZWOŃ
BIP

AKTUALNOŚCI

Rok szkolny 2019/2020

AKTUALNOŚCI

Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020

PSP - 3 Stalowa Wola

Drodzy Uczniowie,

kończy się rok szkolny 2019/2020. To był wymagający czas. Ogłoszone zagrożenie pandemiczne zmusiło wszystkich nas do zasadniczej zmiany form wzajemnego kontaktu szkolnego. I choć zapewne wielu z Was doskwierał brak możliwości bezpośrednich spotkań z nauczycielami czy też mocno ograniczone możliwości kontaktów rówieśniczych, to przecież rozwinęliście z pewnością swoje zdolności organizacyjne, zrozumieliście, że niezwykle istotne są: samodyscyplina, umiejętność wymagania od siebie, obowiązkowość i systematyczność.

Gratuluję zwycięstw w wielu konkursach, które udało się w tym roku przeprowadzić: w zawodach sportowych, muzycznych i plastycznych. Słowa uznania kieruję zwłaszcza w stronę laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, dziękując im za podjęty wysiłek umysłowy i organizacyjny. Ta liczna grupa naszych uczniów powalczy jeszcze, mam nadzieję z sukcesem, o stypendia edukacyjne Prezydenta Miasta Stalowej Woli.

Czytaj więcej

Szczególnie serdeczne słowa kieruję w stronę tegorocznych Absolwentów. Okoliczności zmusiły nas do rezygnacji z tradycyjnych form pożegnania Ósmoklasistów. Proszę jednak, byście przyjęli przekazywane w tej formie słowa uznania za wysiłek edukacyjny, którego zwieńczeniem będą wysokie, mam nadzieję, wyniki końcowego egzaminu. Wszystkim Wam życzę, abyście w nowej szkole znaleźli przyjazne dla siebie miejsce, w otoczeniu wspierających Was dorosłych i oddanych przyjaciół. Przed Wami droga ku indywidualnemu rozwojowi, ku odkrywaniu nowych możliwości, ku dorosłości. Przyjmijcie kierowane do Was słowa anonimowego twórcy:

„Nie bój się przyszłości. Czeka Cię wysiłek, ale też spokój spełnienia. Czekają Cię dni, które wypełnisz treścią, i życie, któremu co dnia nadajesz sens. Nie bój się przyszłości. Ona i tak przyjdzie”.

Dziękuję Rodzicom na czele z naszą Radą Rodziców. Zdaję sobie sprawę, że ostatnie miesiące z pewnością były dla Państwa nowym wyzwaniem – dziękuję więc za udzielane Uczniom i Szkole wsparcie, za okazywane zrozumienie i życzliwość.

Żegnając się z uczniami klas ósmych nie sposób nie wspomnieć o wybitnych sukcesach naukowych i sportowych naszych absolwentów. Osobom, które reprezentowały szkołę w konkursach przedmiotowych, Grono Pedagogiczne przyznało tytuł UCZNIA NA MEDAL. Tytuł ten otrzymali:

Milena Parys - laureatka Konkursu z Języka Polskiego
Jan Opala - laureat Konkursu z Geografii
Martyna Barszcz - finalistka Konkursu z Języka Polskiego
Karol Ji - finalista Konkursu z Matematyki
Szymon Kłosowski - finalista Konkursu z Chemii.

A oto lista wybitnych sportowców, którzy przez wiele lat reprezentowali szkołę w różnorodnych zawodach sportowych, osiągając wysokie lokaty na szczeblu powiatowym i wojewódzkim:

8a
Ji Karol
Czernik Radosław
Kłosowski Szymon
Kowalewski Michał
Krzesiński Michał
Opala Jan
Pado Izabela
Sibiga Oliwia
Wraga Dawid

8b
Wydra Oskar
Surowaniec  Jakub
Nowak  Oliwia
Straszewska Anna

8c
Budziło Julia
Burdzy Karina
Dec  Oliwia
Jakimów Julia
Mazur Aleksandra
Nowak Kacper
Pałka Kacper
Sieradzka Angelika
Sroczyński Maksymilian
Sztaba Michał
Wnuk Wiktor

8d
Bąk Alan
Lisowski Hubert
Podraza Gabriela
Skrzypczak Ewa
Stobnicki Radosław

Życzę wszystkim udanych wakacji. Niech dostarczą one wielu pozytywnych wrażeń, pozwolą zregenerować siły, by efektywnie, z nową energią rozpocząć we wrześniu nowy rok szkolny 2020/2021.

Dyrektor szkoły
Elżbieta Sudoł-Wasyliszyn


AKTUALNOŚCI

Adrian Rębisz - Wybitny Laureat

PSP - 3 Stalowa Wola

Z wielką przyjemnością informujemy, że uczeń naszej szkoły, ADRIAN RĘBISZ (klasa VII b), decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty, pani Małgorzaty Rauch, otrzymał tytuł WYBITNEGO LAUREATA za uzyskanie tytułów laureata z języka polskiego i historii w konkursach przedmiotowych.

Jednocześnie Adrian otrzymał Statuetkę Prymu za zajęcie III miejsca w Konkursie z Języka Polskiego.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Joanna Krawczyk-Bojarska


AKTUALNOŚCI

Akcja charytatywna „Góra Grosza”

PSP - 3 Stalowa Wola

Jak co roku w naszej szkole Samorząd Uczniowski uczestniczył w akcji charytatywnej „GÓRA GROSZA”. W tym roku była to już XX edycja, w której zebraliśmy kwotę w wysokości 1 523,12 zł. Suma ta zostanie przekazana na pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom w naszym kraju, które nie wychowują się w swojej rodzinie. Akcję prowadziliśmy na przełomie miesięcy listopad-grudzień 2019r./styczeń 2020r.
Oto jak uplasowały się nominały monetowe:

0,01 zł x14187 szt.=141,87 zł
0,02 złx  6685 szt.=133,70 zł
0,05 złx  4287 szt.=214,35 zł
0,10 złx  1770 szt.=177,00 zł
0,20 złx  1101 szt.=220,20 zł
0,50 złx    400 szt.=200,00 zł
1,00 złx    220 szt.=220,00 zł
2,00 złx      63 szt.=126,00 zł
5,00 złx      18 szt.=  90,00 zł
------------
       1 523,12 zł


W akcji uczestniczyli uczniowie z klasy 8c i SU:
Dec Oliwia 8c
Kaczor Wiktoria 8c
Nowak Kacper 8c
Sroczyński Maksymilian 8c
Ignarska Sylwia 7b
Oskar Kozłowski 6b
Maria Dehimi 6d
Dawid Wraga 8a

Opiekun SU Dorota Gierak


AKTUALNOŚCI

Sukcesy w konkursach przedmiotowych

PSP - 3 Stalowa Wola

Zakończyły się tegoroczne konkursy przedmiotowe organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. W tych prestiżowych zmaganiach przeprowadzanych od października do marca wzięli udział uczniowie z całego województwa walczący o tytuły laureatów i finalistów. W podjętej rywalizacji nasi uczniowie odnieśli następujące sukcesy:

Adrian Rębisz (kl. VII b) - laureat Konkursu z Języka Polskiego, laureat Konkursu z Historii,
Milena Parys (kl. VIII b) - laureatka Konkursu z Języka Polskiego,
Jan Opala (kl. VIII a) - laureat Konkursu z Geografii,
Martyna Barszcz (kl. VIII d) - finalistka Konkursu z Języka Polskiego,
Karol Ji (kl. VIII a) - finalista Konkursu z Matematyki,
Szymon Kłosowski (kl.VIII a) - finalista Konkursu z Chemii.

Osiągnięte sukcesy to efekt wytężonej pracy umysłowej i podjętego wysiłku organizacyjnego uczniów i nauczycieli.
Serdecznie gratulujemy!

Joanna Krawczyk - Bojarska


AKTUALNOŚCI

Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

PSP - 3 Stalowa Wola

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

Czytaj więcej

Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. Apelujemy do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Zależy nam, aby szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

W kolejnych tygodniach będziemy sukcesywnie wydawać stosowne rozporządzenia oraz przekazywać wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej


AKTUALNOŚCI

Kanał edukacyjny

PSP - 3 Stalowa Wola

Każdego dnia, na stronie tvp.vod.pl w godzinach 9.00-13.00 w sekcji „eSzkoła” uczniowie i nauczyciele będą mogli znaleźć wartościowe materiały dotyczące wybranego zagadnienia. Na początek Telewizja Polska proponuje wirtualne zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego.

W czwartek, 19 marca br. podczas wirtualnych zajęć w Muzeum Powstania Warszawskiego dzieci i młodzież będą mogli m.in. porównać zdjęcia okolic Dworca PKP Śródmieście wykonane w czasie Powstania Warszawskiego z fotografiami zrobionymi tuż po wojnie, poznać historię Szpitala Ujazdowskiego, który odegrał ważną rolę podczas Powstania, czy poznać sylwetkę Eugeniusza Lokajskiego – słynnego fotografa powstańczej Warszawy. Ważnym elementem lekcji on-line będą spotkania z ekspertami i wolontariuszami muzeum, a także ze świadkami historii, m.in. Anną Trzeciakowską.

Czytaj więcej

W ramach nowego pasma edukacyjnego eksperci z Muzeum Powstania Warszawskiego wyczerpująco opowiedzą o wybranych zagadnieniach z historii. Wyjaśnią m.in. co robiły dzieci podczas Powstania, jak działała Poczta Harcerska i na czym polegała rola sanitariuszek. Posłuchają o pomocy lotniczej w czasie Powstania – o zrzutach, siłach lotniczych USA i Wielkiej Brytanii oraz przeanalizują mapy lotnicze. Chętni będą mogli wirtualnie wejść do repliki kanału, którym ewakuowali się powstańcy, a także dowiedzieć się, jakie było uzbrojenie żołnierzy. Pojawi się również opowieść o grze planszowej „Hodowla zwierzątek”, której jedyny zachowany w całości egzemplarz prezentowany jest w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Internetowe pasmo edukacyjne dostępne codziennie w godzinach 9.00-13.00 na stronie vod.tvp.pl. Zapraszamy!
Lekcje z internetu


AKTUALNOŚCI

Lekcje z internetu

PSP - 3 Stalowa Wola

Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wszystko to można znaleźć na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje. Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK przygotowały propozycje dla nauczycieli i dyrektorów do zdalnej nauki z uczniami. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów. Zachęcamy do korzystania!

Czytaj więcej

Zgodnie z podstawą programową

Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową. To treści, które mogą być wykorzystane w trakcie zdalnego nauczania.

Inspiracja dla nauczycieli

Naszą intencją jest to, aby uruchomiona strona była nie tylko inspiracją dla nauczycieli, ale także wsparciem w ich pracy. Stąd m.in. koncepcja „planu lekcji” z propozycjami treści na każdy dzień. To jedynie podpowiedź. Zostawiamy nauczycielom pełną dowolność w wyborze oraz wykorzystaniu opublikowanych lekcji i tematów.

Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje nauczyciele nauczania początkowego znajdą materiały, dzięki którym wspólnie ze swoimi uczniami powitają wiosnę. Szóstoklasiści na muzyce będą mieli szansę poznać (jeśli jeszcze ich nie znają) różne współczesne style muzyczne. Nauczyciele ósmoklasistów będą mogli powtórzyć z nimi czas Past Simple i popracować nad wzbogaceniem słownictwa.

Poza językiem angielskim, na stronie znajdują się także podpowiedzi do wykorzystania na lekcjach niemieckiego, hiszpańskiego czy francuskiego. Nie zapomnieliśmy też o takich przedmiotach jak np. podstawy przedsiębiorczości czy edukacja dla bezpieczeństwa. Co ważne, wszystkie udostępnione na stronie materiały dydaktyczne są bezpłatne.

Epodreczniki.pl – platforma do zdalnej nauki

To bezpłatne, stworzone i administrowane przez Ministra Edukacji Narodowej narzędzie edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały dydaktyczne. Platforma umożliwia także tworzenie, współtworzenie nowych treści i dzielenie się nimi z uczniami, tworzenie testów sprawdzających. Daje również możliwość śledzenia postępów uczniów, a nawet indywidualizację pracy z uczniem.

–Warto korzystać z rzetelnych, merytorycznych źródeł. Na stronie epodreczniki.pl znajdują się materiały do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół, które uwzględniliśmy w przykładowych planach lekcji. Chcemy, aby w czasie zawieszonych zajęć uczniowie mieli możliwość utrwalenia wiedzy i powtórzenia dotychczasowych lekcji. Dla nauczycieli może to być okazja do zdobywania nowych kompetencji – podkreślił minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Materiały dostępne na platformie są:

    bezpłatne,
    zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych,
    udostępniane na otwartej licencji Creative Commons zapewniającej korzystanie z e-materiałów przez nauczycieli – oznacza to, że można je dowolnie wykorzystywać, przerabiać, drukować, kopiować itd.,
    dostępne z różnych urządzeń (komputer, laptop, tablet, smartfon),
    dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami.

Na platformie nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji:

    e-podręczniki i e-materiały do większości przedmiotów ogólnokształcących na wszystkich etapach kształcenia,
    dodatkowe zasoby dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów, w tym filmy edukacyjne, audiobooki,
    przykładowe programy nauczania i scenariusze zajęć.

Zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mogą korzystać z edytora treści, który daje możliwość tworzenia treści edukacyjnych dostosowanych do urządzeń mobilnych. Warto podkreślić, że nauczyciel może udostępniać materiały nawet tym uczniom, którzy nie są zarejestrowani.

Na platformie można znaleźć także linki do materiałów edukacyjnych partnerów serwisu. Zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmami instruktażowymi, które pokazują, w jaki sposób korzystać z platformy e-podręczniki.

Materiały i narzędzia

Warto zapoznać się również z podpowiedziami dotyczącymi narzędzi do zdalnej pracy z uczniami. Aby utworzyć zdalną klasę nie musicie ściągać i instalować płatnych aplikacji. Czasem najskuteczniejszy okazuje się popularny i darmowy komunikator internetowy. O tym, z jakich jeszcze narzędzi mogą korzystać nauczyciele, można zapoznać się w poradniku Nauczycielu, poprowadź lekcje online!.

Ministerstwo Cyfryzacji wraz z NASK przygotowało również materiały, w których krok po kroku można dowiedzieć się na przykład, jak założyć grupę na portalu społecznościowym czy swój kanał na platformie społecznościowej, a później prowadzić na nim swoje lekcje. Warto zapoznać się z tymi materiałami na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje w zakładce Zbuduj zdalną klasę.

Specjalnie dla ósmoklasistów – pakiety zadań od CKE

Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych to możliwość powtórzenia materiału. Szczególnie chcemy zadbać w tym czasie o uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. W tym celu Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII, który będzie publikowany codziennie od 16 do 25 marca.
Każdy taki zestaw będzie się składał z:

    zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII;
    zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;
    zadań z języka angielskiego – zorganizowanych według umiejętności.

Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl, natomiast rozwiązania – o godz. 15:00. Zachęcamy do korzystania z zadań przygotowanych przez CKE!

Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!

Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania rządu – takie jak zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych, żłobkach i na uczelniach, a także odwołanie imprez masowych. Jest to możliwe dzięki specustawie w sprawie przeciwdziałania koronawirusowi.
Wiele jednak zależy od Ciebie!

    Unikaj skupisk ludzkich, jeśli możesz – udaj się na pracę zdalną.
    Myj często ręce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy.
    Zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania!Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.

Jeśli masz objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590.Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej


AKTUALNOŚCI

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach

PSP - 3 Stalowa Wola

Epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę”, portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowało rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół.

Czytaj więcej

Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego. Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu:

    dziennika elektronicznego,
    strony internetowej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
    mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.

W poradniku znaleźć można wskazówki, z jakich stron, portali czy serwisów można korzystać w pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych będziemy na bieżąco uzupełniać.

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

    Epodreczniki.pl
    Portal wiedzy dla nauczycieli
    Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
    Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
    Portal lektury.gov.pl
    Strona Centrum Nauki Kopernik
    Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
    Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
    Serwis Ninateka
    Serwis Muzykoteka Szkolna
    Biblioteka Cyfrowa Polona
    Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
    Serwis Telewizji Polskiej
    Serwis Polskie Radio Dzieciom

Epodreczniki.pl

To bezpłatne, stworzone i administrowane przez Ministra Edukacji Narodowej narzędzie edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały dydaktyczne. Platforma umożliwia także tworzenie, współtworzenie nowych treści i dzielenie się nimi z uczniami, tworzenie testów sprawdzających. Daje również możliwość śledzenia postępów uczniów, a nawet indywidualizację pracy z uczniem.
Materiały dostępne na platformie są:

    bezpłatne,
    zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych,
    udostępniane na otwartej licencji Creative Commons zapewniającej korzystanie z e-materiałów przez nauczycieli – oznacza to, że można je dowolnie wykorzystywać, przerabiać, drukować, kopiować itd.,
    dostępne z różnych urządzeń (komputer, laptop, tablet, smartfon),
    dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami.

Na platformie nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji:

    e-podręczniki i e-materiały do większości przedmiotów ogólnokształcących na wszystkich etapach kształcenia,
    dodatkowe zasoby dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów, w tym filmy edukacyjne, audiobooki,
    przykładowe programy nauczania i scenariusze zajęć.

Zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mogą korzystać z edytora treści, który daje możliwość tworzenia treści edukacyjnych dostosowanych do urządzeń mobilnych. Warto podkreślić, że nauczyciel może udostępniać materiały nawet tym uczniom, którzy nie są zarejestrowani.

Na platformie można znaleźć także linki do materiałów edukacyjnych partnerów serwisu.

Zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmami instruktażowymi, które pokazują, w jaki sposób korzystać z platformy e-podręczniki.

Portal Scholaris

To portal wiedzy dla nauczycieli, który zawiera bezpłatne materiały edukacyjne dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. Zasoby portalu są kompatybilne z tablicami interaktywnymi i innymi urządzeniami wspomagającymi pracę nauczyciela, np. tabletami.

Portal zawiera ok. 28 tys. pojedynczych, interaktywnych materiałów, które mogą być pomocne w realizacji treści ze wszystkich przedmiotów, na różnych poziomach edukacyjnych. Są to m.in.: scenariusze lekcji, ćwiczenia, teksty, animacje, slajdy, symulacje, gry dydaktyczne, filmy. Wszystkie materiały Scholarisa, bez względu na przyporządkowanie do poprzedniej lub aktualnej podstawy programowej, mogą być pomocne w pracy ucznia i nauczyciela.

Wyszukiwanie na portalu jest możliwe zarówno dla poprzedniej, jak i obecnie obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego (po wybraniu zakładki „Nowa podstawa programowa” użytkownik zostanie przeniesiony na portal.scholaris.pl). Korzystając z wyszukiwarki, można filtrować zasoby według: etapów edukacyjnych, przedmiotów, typów zasobu, słów i wyrażeń kluczowych.

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych

Uczniowie i nauczyciele znajdą tutaj materiały przydatne i pomocne w systematyzowaniu, utrwalaniu wiedzy, a także wspierające ich w przygotowaniach do egzaminów.

Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty:

    informatory zawierające przykładowe zadania z rozwiązaniami
    przykładowe arkusze egzaminacyjne, próbne arkusze egzaminacyjne, filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty
    dodatkowe zestawy zadań (na stronach OKE): np. link 1, link 2, link 3
    arkusze egzaminacyjne z 2019 r.

Linki do materiałów o egzaminie maturalnym:

    informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami
    arkusze próbne, arkusze pokazowe
    zbiory zadań do egzaminu maturalnego
    filmy dot. egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii, biologii
    materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
    materiały dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego
    materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego
    zbiory zadań z matematyki
    76 filmów dotyczących różnych zagadnień z matematyki
    arkusze egzaminacyjne z lat 2015–2019

Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą udostępnia materiały edukacyjne dla dzieci polskich uczących się za granicą w formie podręcznika internetowego „Włącz Polskę!”. Jest to zbiór zasobów edukacyjnych wykorzystywanych do tworzenia podręczników dla uczniów szkół polskich na całym świecie.

Strona internetowa www.wlaczpolske.pl, na której znajduje się podręcznik, pozwala łączyć różnorodne materiały edukacyjne, dostosowując je do wieku, poziomu znajomości języka polskiego, potrzeb czy zainteresowań. Dostępne materiały obejmują nauczanie wczesnoszkolne, język polski, wiedzę o Polsce oraz historię i geografię Polski.

Dostęp do zasobów jest otwarty (nie wymaga logowania) i nieodpłatny. Każdy użytkownik ma prawo je powielać, kopiować, dystrybuować i zapisywać w formie pliku PDF na własnym komputerze, tablecie czy smartfonie. Po zapisaniu własnej wersji podręcznika otworzenie materiałów nie wymaga dostępu do internetu. Pliki PDF można także wydrukować na dowolnej drukarce.

Portal lektury.gov.pl

To portal internetowy zawierający większość szkolnych lektur dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Użytkownicy mogą pobierać książki zarówno na swój komputer, jak również czytnik ebook czy też komórkę. Wszystkie pozycje są dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania konta oraz logowania.

Strona internetowa Centrum Nauki Kopernik

Strona oferuje publikacje popularno-naukowe i materiały edukacyjne o tematyce kosmicznej. Są to m.in. scenariusze lekcji, broszury informacyjne i filmy edukacyjne.

Portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej

Na portalu IPN w zakładce Edukacja znajdują się specjalne podstrony dla uczniów i nauczycieli, na których są udostępniane bezpłatne materiały edukacyjne. W serwisie można znaleźć m.in. teki edukacyjne, filmy dokumentalne, spoty historyczne i inne materiały audiowizualne przedstawiające np. serie komiksów o II wojnie światowej czy symbole narodowe.

Serwis IPN Przystanek historia

Przystanekhistoria.pl to popularnonaukowy serwis internetowy. W przystępny i atrakcyjny sposób prezentuje on ustalenia historyków współpracujących z Instytutem Pamięci Narodowej. Obecnie na portalu przystanekhistoria.pl znajduje się kilkaset artykułów popularnonaukowych poświęconych historii Polski XX wieku. Odbiorcy serwisu mogą również bezpłatnie korzystać z ponad 800 publikacji cyfrowych, w tym książek, czasopism wydawanych przez IPN, katalogów wystaw, dodatków do prasy oraz broszur okolicznościowych.

Dodatkowo na podstronach Biblioteka Cyfrowa oraz Audio/Video twórcy portalu udostępnili blisko 1000 materiałów multimedialnych. Są to m.in.: filmy dokumentalne, relacje z konferencji, spotkań autorskich oraz addycje radiowe.

Strona Krajowego Biura programu eTwinning

Zachęcamy również do odwiedzenia europejskiej strony internetowej programu eTwinning – zakładka „Zainspiruj się”. Na tych stronach nauczyciele znajdą gotowe zestawy projektowe przetłumaczone na język polski, jak również pojedyncze zadania dla nauczycieli niemal każdej specjalności. Materiały można wykorzystać przede wszystkim do realizacji projektów eTwinning, jak również innych działań edukacyjnych. Strony to nieoceniona baza inspiracji.

Serwis Ninateka

To serwis, na którym znajdują się filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe.

Łącznie w serwisie dostępnych jest ponad 7 tysięcy plików audio i video. Wszystkie są bezpłatne i dostępne bez logowania. Można z nich korzystać na wszelkich urządzeniach cyfrowych: komputerach stacjonarnych i przenośnych, tabletach, smartfonach.

Dodatkowo serwis udostępnia konto EDU, które jest skierowane do nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Posiadacze takiego konta mogą bezpłatnie korzystać z materiałów audiowizualnych o charakterze edukacyjnym, w tym scenariuszy lekcji. Z konta EDU skorzystają przede wszystkim nauczyciele języka polskiego, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, historii, muzyki oraz prowadzący zajęcia dodatkowe np. z zakresu wiedzy o filmie lub teatrze.

Serwis Muzykoteka Szkolna

Muzykoteka Szkolna to nowoczesne narzędzie wspomagające tradycyjną edukację muzyczną, które aktywizuje i stymuluje zainteresowanie muzyką. Serwis powstał na zlecenie MKiDN, a jego wydawcą jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.

W serwisie jest dostępnych blisko pół tysiąca utworów muzycznych, od barokowych oper, przez wielkie dzieła symfoniczne, aż po muzykę wokalną i eksperymentalną. Z zasobów serwisu można korzystać bez logowania lub – po zarejestrowaniu – w ramach konta nauczycielskiego lub uczniowskiego.

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

Biblioteka Cyfrowa ORE gromadzi i udostępnia materiały oraz publikacje opracowane w ramach działalności Ośrodka. Obecnie oferuje 960 tytułów książek i czasopism dla nauczycieli i wszystkich zainteresowanych problematyką oświatową.

Biblioteka Cyfrowa Polona

Polona to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce. Biblioteka Narodowa, administrator Polony, udostępnia w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych instytucji.

W Polonie można znaleźć: rękopisy iluminowane, najstarsze polskie książki drukowane, ryciny, rysunki oraz publikacje popularne – pocztówki, stare elementarze, książki dla dzieci, książki kucharskie czy dawne poradniki. Większość udostępnionych zbiorów należy do domeny publicznej, dzięki czemu można je za darmo pobierać i dowolnie wykorzystywać.

Serwis Telewizji Polskiej

Telewizja Polska przygotowała dla dzieci i młodzieży produkcje o charakterze edukacyjnym, popularnonaukowym i kulturalnym. Na kanale dziecięcym TVP ABC w godz. 8:00-13:00 młodzi widzowie będą mogli codziennie obejrzeć różne programy edukacyjne.

Wśród nich są m.in.: „Al-chemik” – program, który w przystępny sposób wyjaśnia zjawiska chemiczne i fizyczne, a także „Zaczarowany świat”, dzięki któremu dzieci zrozumieją trudne pojęcia związane ze sztuką. TVP ABC zaprasza również najmłodszych do oglądania programów takich jak: „Teleranek”, „Zagadki zwierzogromadki”, „Zwierzaki czytaki” oraz „Studio ABC”.”

Także TVP Kultura uruchamia specjalne pasmo dla dzieci i młodzieży. Codziennie w godz.13:00-17:00 widzowie będą mogli zobaczyć koncerty, wartościowe produkcje filmowe, spektakle Teatru Telewizji, seriale zgodne z obowiązującym kanonem lektur. Wśród najważniejszych produkcji wyemitowanych w najbliższych tygodniach znajdą się: „Twój Vincent”, „Tango” (Teatr Telewizji), „Wesele”, „Herbert – mosty” – cykl programów publicystycznych, „Śladami wielkich kompozytorów” – cykl dokumentalny, „Hamlet”, „Mały książę”, „Ogniem i mieczem”, „Dzieje mistrza Twardowskiego”, „Awantura o Basię” oraz koncert Doroty Miśkiewicz i zespołu Kwadrofonik „Lustosławki/Tuwim – Piosenki nie tylko dla dzieci”.

W popołudniowym paśmie nie zabraknie również programów naukowych i przyrodniczych.

Serwis Polskie Radio Dzieciom

To całodobowa stacja radiowa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W ramówce znajdują się audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe rozwijające wyobraźnię i budujące kreatywność dzieci. Pasmo wieczorne, kierowane do osób dorosłych, to kompendium wiedzy w zakresie wychowania, rozwoju, kultury i sztuki.

Dziennikarze Polskiego Radia Dzieciom starają się być wszędzie tam, gdzie dzieje się coś interesującego i wartościowego dla najmłodszych. W swoich programach realizują misję edukacyjną i dbają o poprawność językową. Programy emitowane na antenie Polskiego Radia Dzieciom wspierają rozwój wyobraźni i kreatywności. Wspomagają także proces edukacji, odnosząc się pośrednio i bezpośrednio do programu nauczania.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej


AKTUALNOŚCI

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

PSP - 3 Stalowa Wola

Dnia 1 marca 2020r. uczniowie naszej szkoły wraz z Pocztem Sztandarowym (kl. 8a) aktywnie włączyli się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, aby wspólnie z mieszkańcami miasta uczcić pamięć bohaterów Powstania Antykomunistycznego, którzy w obronie niepodległości Pańśtwa Polskiego, z bronią w ręku przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Żołnierzy Wyklętych o godzinie 11.00 w prafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli - Rozwadowie, następnie po Mszy Świętej oraz po Drodze Krzyżowej odbyła się uroczysta defilada na Cmentarz Wojskowy w Rozwadowie, gdzie przy grobie Tadeusza Gajdy ps. Tarzan, odbyły się dalsze uroczystości - przemówienia zaproszonych gości, Apel Pamięci oraz złożenie kwiatów.
O tamtych czasach, jak mówili przemawiający trzeba pamiętać i dobrze, że w uroczystościach bierze udział młode pokolenie, które będzie nośnikiem informacji o tamtych czasach. Póki żyje pamięć, póty jest Polska.

Wiktor Wędroch


AKTUALNOŚCI

Pomaganie jest cool!

PSP - 3 Stalowa Wola

W Stalowej Woli podczas dorocznej Gali Wolontariatu, którego organizatorami są Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej SPECTRUM  ze Stalowej Woli i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla dzieci pt. "Pomaganie jest cool", na który napłynęło ponad 300 prac. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 5 grudnia br. w Spółdzielczym Domu Kultury.  W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła Julia Stefańska z klasy IV b a wyróżnienie  Szymon Czuj z klasy III b. Zwycięzcom gratulujemy!

Ewa Kozioł


AKTUALNOŚCI

Jasełka 2019

PSP - 3 Stalowa Wola

FOTORELACJA


AKTUALNOŚCI

Psia przystań

PSP - 3 Stalowa Wola

Uczniowie naszej szkoły jak co roku aktywnie wspierali stowarzyszenie „Psia przystań”, zabierając nakrętki. Akcja ta pozwoliła na poprawę warunków pobytu zwierzęcych podopiecznych stowarzyszenia oraz pełniejsza realizacje jego zadań statutowych. Ciepłe słowa podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się w akcje.

Jolanta Mroczek


AKTUALNOŚCI

Podkarpacki Konkurs Recytatorski „Literatura i Dzieci”

PSP - 3 Stalowa Wola

Nasi uczniowie uczestniczyli w tegorocznej edycji Podkarpackiego Konkursu Recytatorskiego „Literatura i Dzieci - W świecie wyobraźni” zorganizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Przedmiotem konkursu jest twórczość znaczących i wybitnych autorów, którzy w swoich utworach poruszają problematykę związaną z określonym motywem przewodnim danej edycji. Tegoroczna tematyka „W świecie wyobraźni”  dotyczyła utworów opisujących rzeczywistość, często nierealną lub pozostającą w sferze dziecięcej fantazji. Cele konkursu to: zachęcanie do czytania książek, popularyzacja literatury dziecięcej, rozwijanie wyobraźni i spontaniczności, promocja dokonań artystycznych dzieci, inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej, konfrontacja warsztatu instruktora – pedagoga. Jury przyznawało nagrody i wyróżnienia według następujących kryteriów: dobór repertuaru, walory wychowawcze, kultura słowa.  Podczas eliminacji powiatowych, odbywających się w Spółdzielczym Domu Kultury 13 listopada 2019 r. naszą szkołę reprezentowali: Miłosz Wosk (kl. 4a), Kinga Zając (5a), Stanisław Krasowski (kl. 7a), Julita Pacuła (kl. 7a),  Miron Dąbrowski (kl. 8b), Oliwia Nowak (kl. 8b). Nominacje do kolejnego etapu konkursu uzyskali Miłosz Wosk recytujący wiersz Danuty Wawiłow „Rupaki” oraz Julita Pacuła prezentująca fragment poematu „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Nasi uczniowie reprezentowali powiat stalowowolski podczas eliminacji rejonowych, które odbyły się 17  listopada 2019 roku w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Konkursowe jury przyznało wyróżnienie Miłoszowi Woskowi. Naszym szkolnym artystom składamy serdeczne gratulacje!

Ewa Czerwonka


AKTUALNOŚCI

Z wizytą w Domu Dziecka

PSP - 3 Stalowa Wola

Dnia 13.12.2019 uczniowie klas siódmych wybrali się  z wizytą do Domu Dziecka w Stalowej Woli. Wspólnie z przebywającymi tam dziećmi wykonali ozdoby choinkowe, kartki świąteczne i łańcuchy. Uczniowie wykazali duże zaangażowanie oraz brali aktywny udział w pracach plastycznych, śpiewaniu kolęd i piosenek okolicznościowych oraz na wspólnym spędzaniu czasu z wychowankami Domu Dziecka.
Dla siódmoklasistów było to wielkie przeżycie i czas na refleksję w związku z zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.
Nasi uczniowie wykazali się wzorowym zachowaniem oraz godną do naśladowania postawą społeczną.

Kornelia Dyl


AKTUALNOŚCI

Najpiękniejszy wiersz o przyjaźni

PSP - 3 Stalowa Wola

5 grudnia w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7
w Stalowej Woli podsumowany został konkurs literacki „Najpiękniejszy wiersz o przyjaźni
i integracji”. W zamyśle organizatorów poetyckie zmagania miały na celu propagowanie idei integracji, przyjaźni, pomocy drugiej osobie, tolerancji i akceptacji.

W konkursie wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Tola Skrzeszewska (VI b) oraz Olivia Gunia (IV a) wywalczyły wyróżnienia. Dziewczynki zwracały w swoich tekstach uwagę na rolę przyjaźni w życiu każdego człowieka, próbowały dociec, na czym polega jej istota,  wskazywały na konieczność troski o utrzymanie przyjaźni, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, konfliktowych.

Serdecznie gratuluję młodym poetkom wyróżnienia!

Ewa Wąsik


AKTUALNOŚCI

uDostępniacze

PSP - 3 Stalowa Wola

W obecnym roku szkolnym nasza szkoła zakwalifikowana została do ogólnopolskiego konkursu „uDostępniacze” zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji. Celem Konkursu było uwrażliwienie i podniesienie świadomości młodych ludzi na temat potrzeb osób, które mają trudności w poruszaniu się czy percepcji (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z czasowymi urazami) oraz istniejących barier w otaczającej przestrzeni. W ramach programu odbyły się lekcje wychowawcze prowadzone przez pedagoga szkolnego, zaś uczennice klasy VI a – Natalia Górska, Martyna Jarosz, Barbara Krasowska, Barbara Rabicka, Nikola Stec oraz Joanna Zeliaś przygotowały pracę konkursową pod kierunkiem p. Ewy Kozioł. Dzięki udziałowi w konkursie zorganizowane zostały warsztaty dla uczniów prowadzone przez profesjonalnych trenerów. Uczniowie klasy VI a, VI b, VI c, VI d, VII b, VII c podczas warsztatów mogli nie tylko teoretycznie zapoznać się z problemem niepełnosprawności, ale bardziej praktycznie jej doświadczyć. Zajęcia dostarczyły wielu wrażeń
i refleksji oraz zainspirowały do dalszych przemyśleń. Uczniowie wykazali się dużą dojrzałością
i wrażliwością podczas spotkania.

Monika Laskowska


AKTUALNOŚCI

Stalowowolska Paczka Pomocy

PSP - 3 Stalowa Wola

Celem akcji było wsparcie osób starszych oraz osób niepełnosprawnych ze Stalowej Woli znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Zebrane dary zostały przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Wszystkim Darczyńcom dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie.

Monika Laskowska


AKTUALNOŚCI

Nasi uczniowie wolontariuszami!

PSP - 3 Stalowa Wola

1 listopada 2019 roku uczennice naszej szkoły (Anna Buras, Wiktoria Byra, Czupryna Oliwia, Aleksandra Jaworska, Kornelia Golik, Katarzyna Konopelska, Milena Sławek , Nikola Stec i Kinga Źródłowska)  brały udział w Kweście na rzecz podopiecznych Domu Dziecka pn. "Ochronka". Godna postawa otwarcia na potrzeby drugiego człowieka oraz poświęcony czas są bezcennym darem. Serdecznie dziękujemy!

Monika Laskowska


AKTUALNOŚCI

Konkurs poetycki "Dar niepodległości i wolności"

PSP - 3 Stalowa Wola

28 listopada podsumowany został XIX Międzywojewódzki Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży” pod nazwą „Dar niepodległości i wolności” zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Pysznicy pod patronatem Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pani Janiny Sagatowskiej oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch.
W konkursowych zmaganiach swoje prace plastyczne i literackie zaprezentowali uczniowie  z 55 szkół z terenu województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego.
Spośród 126 utworów poetyckich uwagę jury zwróciły teksty uczennic naszej szkoły: Maria Kałdan (kl. VI b), autorka wiersza „A co, gdybym…”, zdobyła II miejsce, natomiast Izabela Kołacz (VII a) utworem „Rozmyślania pod polskim drzewem” wywalczyła wyróżnienie w konkursie.
Serdecznie gratuluję dziewczynkom osiągniętego sukcesu, licząc na ich kolejne wyróżnienia w niełatwej sztuce mowy poetyckiej.

Ewa Wąsik


AKTUALNOŚCI

Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie

PSP - 3 Stalowa Wola

25 listopada klasy 2a i 2d uczestniczyły w wycieczce do Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie. Na miejscu uczniowie mieli okazję poznać różne style dekorowania drzewek świątecznych, m. in francuski, amerykański, wiktoriański czy staropolski. Poznali etapy powstawania ozdób świątecznych począwszy od rozgrzewania szkła, dmuchania bombek, a skończywszy na ręcznym dekorowaniu. Uwieńczeniem zwiedzania były warsztaty plastyczne, w czasie których każdy uczestnik mógł samodzielnie zaprojektować i wykonać własną bombkę.

Renata Mierzyńska


AKTUALNOŚCI

Poczet Sztandarowy PSP nr 3 na obchodach Święta Niepodległości

PSP - 3 Stalowa Wola

W dniu 11 listpada 2019 roku odbyły się w Stalowej Woli obchody Święta Niepodległości zorganizowane przez władze miasta.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą za Ojczyznę, która została odprawiona o godz. 16.30 w Bazylice Konkatedralnej w Stalowej Woli.

W uroczystościach brał udział Poczet Sztandarowy naszej szkoły:
Patrycja Burdzy  7 d
Aleksandra Kilian  7 d
Adam Sondej 7 d
Izabela Pado 8 a
Katarzyna Pado 8 a
Oliwia Sibiga 8 a
Karol Ji 8 a
Maksymilian Sroczyński 8 c

Po Mszy Świętej odbył się przemarsz na Plac Piłsudskiego z udziałem Kompanii Honorowej i Pocztu Sztandarowego Garnizonu Nisko oraz służb i klas mundurowych.
Na Placu Piłsudskiego odbyły się oficjalne uroczystości wojskowe oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy ognisku.

Aneta Florek


AKTUALNOŚCI

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

PSP - 3 Stalowa Wola

Dnia 8 listopada 2019r w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli odbyła się IV konferencja z okazji Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Tematem konferencji było: Żywienie a profilaktyka nadwagi i otyłości wśród młodzieży. W ostatnich latach z roku na rok w Polsce, podobnie jak i w innych krajach rozwiniętych, liczba ludzi otyłych rośnie. Problem otyłości jest więc bardzo ważny tym bardziej, że jest ona jedną z głównych przyczyn wielu groźnych chorób.   
W konferencji tej brały udziały klasy ósme szkół stalowowolskich. Naszą szkołę reprezentowały klasa 8A i 8C. Konferencję prowadzili uczniowie „Ekonomika”, którzy omawiali takie zagadnienia jak: następstwa nadwagi i otyłości, dane statystyczne potwierdzające ważność problemu, wskaźnik BMI i jego wartości, złe odżywianie a otyłość oraz nową piramidę żywienia i zdrowego stylu życia. Na spotkaniu obecne były również panie  dietetyk z Powiatowego  Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli i z Centrum Dietetycznego Natur Hause w Stalowej Woli. Omawiały problemy zdrowotne związanych z otyłością oraz charakteryzowały diety w nadwadze i otyłości oraz mierzyły chętnym uczniom BMI. Wszyscy prelegenci podkreślali role aktywności fizycznej, która jest tak ważna w zdrowym stylu życia. Przerywnikami konferencji były występy taneczne dziewcząt z „Ekonomika”. Na zakończenie wszyscy uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na degustacje zdrowych i smacznych potraw takich jak: terrina z cukinii, terrina z ciecierzycy, chipsy warzywne, brokuł zapiekany, placki z cukinii z dipem, surówki fit, gryszotto warzywne.

Opiekunowie: Dorota Gierak, Aneta Florek


AKTUALNOŚCI

Obóz szkoleniowy EuroWeek - już za nami!

PSP - 3 Stalowa Wola

W dniach od 13 do 17 października 2019 r. uczniowie klas 8c, 5a, 7a, 7b, 7c, 7d, 8b, 8d  uczestniczyli w obozie językowych w Różance - malowniczo położonej miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej.
Program EuroWeek otwiera przestrzeń do rozwijania poczucia pewności siebie poprzez zróżnicowane zadania, mające na celu integrację grupy i budowanie umiejętności pracy w grupie, a także poprzez warsztaty językowe, odgrywanie ról, rozmowy, debaty, konferencje oraz dyskusje grupowe w języku angielskim.
Uczestnicy mieli okazję "podróżować" po świecie dzięki przygotowanym przez wolontariuszy prezentacjom. Poznali tradycje, obyczaje oraz tańce różnych narodów świata. Wszystkie zajęcia angażowały całą grupę - było przy tym dużo humoru i zabawy.
Ponadto nie obyło się bez wycieczek edukacyjnych. Uczniowie zwiedzili: Jasną Górę, Twierdzę Kłodzko, oraz Kopalnie Złota w Złotym Stoku.
Był to bardzo udany wyjazd, który wzbogacił umiejętności komunikowania się w języku angielskim, dzięki czemu nabyta wiedza przyda się w dalszej edukacji.

Opiekunowie : Dorota Gierak, Anna Romaniak, Artur Karlik


AKTUALNOŚCI

Apel z okazji Święta Niepodległośći

PSP - 3 Stalowa Wola

8 XI 2019 r. z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej szkole odbył się uroczysty apel. Rozpoczął się on od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego przez uczniów i nauczycieli. W ten sposób PSP-3 przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji "Szkoła do hymnu".
Część artystyczną przedstawili uczniowie kl. VB pod opieką wychowawcy p. Romana Ziółkowskiego.W montażu słowno-muzycznym uczniowie zaprezentowali drogę Polaków do niepodległości. Pieśni patriotyczne zaśpiewał chór szkolny pod kierunkiem p. Anny Partyki. Uczeń Jakub Sobieski wykonał na trąbce utwór "Jak to na wojence". Dekoracje na sali gimnastycznej przygotowała p. Ewa Kozioł. Wystawę prac plastycznych o Niepodległości przygotowali uczniowie klas 7 pod kierunkiem p. Anety Florek.
Dziękując organizatorom uroczystości Pani Dyrektor Elżbieta Sudoł-Wasyliszyn skierowała do uczniów słowa zachęty, aby aktywnie uczestniczyli w lokalnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada.
Apel przygotowali uczniowie: Aleksandra Ambroziewicz, Nel Czajka, Szymon Gajewski, Marlena Horoszko, Katarzyna Konopelska, Zuzanna Kowalczyk, Szymon Owczarz, Lila Paterek, Natalia Pęcikiewicz, Maja Pogorzelec, Natalia Religa, Julia Rozwadowska, Marlena Seltenreich, Jakub Sobieski, Julia Trygar, Kinga Żródłowska.

Roman Ziółkowski

Relacja video /oprac. Łukasz Piłat/


AKTUALNOŚCI

Na grobie Westerplatczyka

PSP - 3 Stalowa Wola

Poczet Sztandarowy PSP nr 3 im. Bohaterów Westerplatte oddał cześć śp. ppor. Bronisławowi Kochanowi, obrońcy Westerplatte pochowanemu na cmentarzu w Rozwadowie.

Bronisław Kochan urodził się w Charzewicach 8. lipca 1916 roku. W wieku szesnastu lat zaczął naukę w Szkole Podoficerskiej dla Małoletnich w Nisku. Po jej ukończeniu w stopniu starszego strzelca został skierowany do 3. Pułku Piechoty Legionów w Jarosławiu. Dnia 5 kwietnia 1939 r. został skierowany na Westerplatte.
W czasie obrony był zastępcą dowódcy wartowni nr 3. Po kapitulacji jako jeniec wojenny przebywał w Stalagu. Z niewoli powrócił do kraju w 1945 r.
Bronisław Kochan zmarł 16 lipca 1990 roku.

Cześć Jego Pamięci.


AKTUALNOŚCI

Rok Stanisława Moniuszki - Exlibris, 2019

PSP - 3 Stalowa Wola

Uczniowie klas siódmych naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Stalowej Woli oraz Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli dn.28.10.2019.
Celem konkursu było uczczenie dwusetnej rocznicy urodzin i popularyzacja dorobku twórczego Stanisława Moniuszki – wybitnego kompozytora, miłośnika folkloru i piewcy tradycji narodowej. Konkurs ujawnił talenty plastyczne i dostarczył wielu doznań estetycznych.
Spośród wysłanych prac, wyróżnienie otrzymała Julita Pacuła – uczennica klasy 7 a.
Serdecznie gratulujemy.
Zachęcamy do zwiedzania wystawy w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, na której zaprezentowane są wszystkie prace artystów młodego pokolenia.
Zapraszamy.

Aneta Florek


AKTUALNOŚCI

Pasowanie na Ucznia 2019

PSP - 3 Stalowa Wola

24 października 2019 r. odbyło się uroczyste Pasowanie na Ucznia.W poczet społeczności uczniowskiej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 zostali włączeni uczniowie klas I


AKTUALNOŚCI

Spotkanie z pisarzem Tomaszem Trojanowskim

PSP - 3 Stalowa Wola

24 października klasy czwarte naszej szkoły wzięły udział w spotkaniu z panem Tomaszem Trojanowskim, popularnym pisarzem książek dla dzieci i młodzieży („Kocie historie”, „Uciekinierzy”, „Stroiciel”), scenarzystą współpracującym z Polskim Radiem.

Spotkanie przybrało formę rozmowy, w trakcie której pisarz opowiadał o książkach, które były dla niego bardzo ważne w dzieciństwie, o wartości kontaktu z tekstem literackim, o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą niekontrolowane korzystanie z technologii komórkowych i komputerowych. Przekonywał, że spotkanie z drugim człowiekiem, wrażliwość na świat i umiejętność jego obserwowania są wartościami niesłychanie ważnymi, stanowiącymi inspirację do podejmowania różnorodnych ludzkich inicjatyw. Wskazywał na konieczność rozwoju dziecięcej wyobraźni, fantazji.

Po zakończonym spotkaniu uczniowie skorzystali z możliwości zdobycia autografu pisarza zamieszczonego w jego książkach.

Ewa Wąsik


AKTUALNOŚCI

"Trójka programuje" - EU Code Week 2019

PSP - 3 Stalowa Wola

W dniach 7-18 października uczniowie klas I-VIII naszej szkoły po raz kolejny aktywnie włączyli się do akcji EU Code Week 2019 pod hasłem „Trójka programuje”. Celem projektu było budowanie kompetencji cyfrowych, komunikacyjnych i medialnych dzieci poprzez wykonywanie zadań edukacyjnych opartych na elementach programowania. Uczniowie pogłębiali wiedzę przedmiotową i interdyscyplinarną oraz rozwijali umiejętności pracy zespołowej poprzez wspólne wykonanie zadań.

Alicja Mulkiewicz - Kozłowska


AKTUALNOŚCI

Konkurs poetycki "Godziny przy piórze"

PSP - 3 Stalowa Wola

Z wielką przyjemnością informuję o sukcesie naszej młodej poetki, Marii Kałdan (kl. VI b), w XIX edycji konkursu poetyckiego „Godziny przy piórze” zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną, Starostwo Powiatowe i Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Stalowej Woli. Patronat honorowy nad konkursem objął związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie.

Marysia w zmaganiach konkursowych zajęła II miejsce. Urzekła jurorów dwoma lirykami o subtelnym klimacie, dojrzałym przekazie i współczesnej formie. Z odwagą podjęła się wymagającej próby uzewnętrznienia swoich przemyśleń i niebanalnego sposobu patrzenia na świat.
Oby tak dalej!

Ewa Wąsik


AKTUALNOŚCI

Wymiksuj się, posmakuj dźwięku...

PSP - 3 Stalowa Wola

Dnia 18.10.2019. klasa 1a była na wystawie interaktywnej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.
Głównym tematem wystawy był dźwięk wydawany przez tradycyjne i nietypowe "instrumenty" muzyczne, takie jak dzwon rurowy i ludzkie serce.
Dźwięków możemy słuchać, ale także możemy je tworzyć i zmieniać wykorzystując naszą energię i wyobraźnię, a nawet je smakować.
Wystawę wyposażono w elementy multimedialne umożliwiające korzystanie ze stanowisk najmłodszym odbiorcom.

Halina Sieczkoś


AKTUALNOŚCI

Święto Edukacji Narodowej 2019

PSP - 3 Stalowa Wola

Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej (pierwszego w Europie ministerstwa oświaty), która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 roku. Potocznie dzień ten zwany jest Dniem Nauczyciela. To polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego, które ustanowione zostało 27 kwietnia 1972 roku. Jest to dzień szczególny. To święto polskiej szkoły, uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych co szkoły prowadzą i nadzorują. 15 października bieżącego roku z tej okazji odbył się uroczysty apel przygotowany przez klasę 6a i 6b. Uczniowie przygotowali wiersze, piosenki, jak również teksty napisane prozą, które podkreślały znaczenie Dnia Edukacji Narodowej.

Sebastian Szwedo


AKTUALNOŚCI

Turniej świetlic

PSP - 3 Stalowa Wola

10 października 2019 r. odbył się Jesienny Turniej Ekologiczno – Zdrowotny, zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 9 ze Stalowej Woli. W turniejowych zawodach brało udział  dziewięć świetlic stalowowolskich szkół, których organem prowadzącym jest Urząd Miasta. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy 3a i 3b. Zmagania konkursowe dotyczyły wiedzy i umiejętności z zakresu zdrowego odżywiania: konkurencja – „Poznaj po smaku” oraz „Jesienne danie zdrowia”, segregacji odpadów, sprawności fizycznej. Była artystyczna prezentacja drużyn i konkurs plastyczny „Pani Jesień”. W trakcie turnieju uczestnicy i zaproszeni goście częstowali się pieczonymi na grillu kiełbaskami i jabłkami, a także innymi smakołykami, darami jesieni przygotowanymi przez rodziców.

Ewa Kozioł


AKTUALNOŚCI

Uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego i wmurowania pamiątkowej Kapsuły Czasu w nowo budowany obiekt sportowy naszej szkoły

PSP - 3 Stalowa Wola

8. października odbyła się uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego i wmurowania pamiątkowej Kapsuły Czasu w mury nowo powstającego obiektu sportowego naszej szkoły.
Długo wyczekiwana przez środowisko szkolne inwestycja sfinalizowana będzie, zgodnie z zapewnieniem wykonawcy, przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021.
W uroczystości udział wzięły władze miasta, przedstawiciele sejmu, senatu i rządu Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty, projektanci i wykonawcy obiektu, proboszcz parafii MBKP, przedstawiciele Samorządu Szkolnego, Rady Pedagogicznej oraz Dyrekcja PSP nr 3.
W wystąpieniach zaproszonych gości podkreślano rolę kształcenia i wychowania fizycznego w szeroko pojętym procesie edukacyjnym dzieci i młodzieży i niezbędnych w nim zasobów ludzkich oraz infrastrukturalnych.
Praca dydaktyczna i wychowawcza nauczycieli wychowania fizycznego w PSP nr 3 wielokrotnie skutkowała sukcesami sportowymi naszych wychowanków na szczeblach lokalnych, centralnych i międzynarodowych, zapewniając satysfakcję dzieciom, rodzicom i nauczycielom, a Stalowej Woli rozgłos i dobre imię.
„Trójka” z pewnością zasługuje na odpowiednią infrastrukturę sportową.
Jesteśmy wdzięczni władzom miejskim i centralnym za dostrzeganie oraz właściwą ocenę i realizację potrzeb kształcenia naszych dzieci, dziękujemy obecnej i poprzednim Dyrekcjom Szkoły za konsekwencję i wytrwałość w zabiegach o podnoszenie poziomu bazy dydaktycznej placówki, nauczycielom wychowania fizycznego na przestrzeni całej 60. letniej historii Szkoły - za trud włożony w krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
Wyrażamy przekonanie, że budowany obiekt spełni oczekiwania całego środowiska szkolnego oraz zapewni i pozwoli utrzymać wysoki poziom edukacji sportowej w naszej szkole.

Sebastian Szwedo


AKTUALNOŚCI

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

PSP - 3 Stalowa Wola

4 października  2019 roku w naszej szkole obchodziliśmy IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, pod hasłem: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!”.
Celem akcji było propagowanie zabawowej formy uczenia się matematyki.
Miała ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny , niecodzienny sposób. Akcja ta była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości
po wakacjach.
   
„Tabliczkowa” wiedza sprawdzana była w niecodzienny sposób- podczas krótkich egzaminów pisemnych na lekcjach matematyki. Egzaminatorami byli również sami uczniowie, którzy zaopatrzeni w losy przepytywali swoich kolegów oraz dorosłych.
Egzaminowani, którzy poprawnie odpowiedzieli na zadawane pytania otrzymali imienne certyfikaty oraz uzyskali Tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia.
  
Dodatkowym urozmaiceniem tego dnia były łamigłówki matematyczno- logiczne rozwiązywane w grupach na lekcjach matematyki.

Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudziły chęć zdrowej rywalizacji . Miejmy nadzieję,
że to matematyczne święto, wejdzie na stałe do naszego szkolnego kalendarza.
Gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do propagowania tego święta, cieszymy się
z tylu rozdanych tytułów Eksperta Tabliczki Mnożenia i liczymy na równie duże zaangażowanie w przyszłym roku.

Koordynator akcji
Anna Kupiec


AKTUALNOŚCI

Sprzątanie Świata 2019

PSP - 3 Stalowa Wola

20 września 2019 roku już po raz kolejny odbyła się akcja "Sprzątania Świata". Nad przebiegiem i organizacją całego przedsięwzięcia czuwała pani Renata Jankowska. Udział w niej wzięli wszyscy uczniowie klas piątych, pod opieką swoich wychowawców: pana Romana Ziółkowskiego, pani Ireny Stec, pani Karoliny Mazurek oraz pani Marii Bielak. Wyposażone w worki i rękawice grupy uczniów wraz z opiekunami zbierali śmieci na terenie Parku 24, a także okolicznych osiedlach. Objęte sprzątaniem tereny bardzo szybko stały się czyste. "Sprzątanie Świata" to wyjątkowa okazja, pokazująca jak dzieci mogą dać przykład dorosłym. Uczestnicy sprzątania byli bardzo zaangażowani w swoje działania i bardzo zadowoleni z udziału w akcji i jej efektów. Akcja "Sprzątania Świata" przyczyniła się do wzrostu świadomości ekologicznej młodych ludzi, a także do poprawy stanu czystości terenów objętych sprzątaniem.

Renata Jankowska


AKTUALNOŚCI

Lubelski Festiwal Nauki 7d

PSP - 3 Stalowa Wola

20 września 2019r uczniowie kl. 7d uczestniczyli w warsztatach pt.  "Ekologia dla każdego".

Olbrzymia część współczesnych innowacji w nauce i technice skupia się na ekologii wdrażanych rozwiązań. Nasze środowisko jest mocno zanieczyszczone i zniszczone przez człowieka, więc wymaga zdecydowanych działań ratunkowych. Robią to wielcy naukowcy czy globalne firmy. Ale każdy z nas może dać coś od siebie. Zgodnie z zasadą „Myśl globalnie – działaj lokalnie” uczniowie klasy 7d mogli dowiedzieć się, jak powinna wyglądać ekologia na co dzień, jak nasze, drobne zdawałoby się decyzje, wpływają na miejsce, w którym żyjemy – Ziemię. Efektem zajęć były własnoręcznie, artystycznie udekorowane płócienne torby wielokrotnego użytku w motywy naturalne: liście, kwiaty itp.

Wiktor Wędroch


AKTUALNOŚCI

Lubelski Festiwal Nauki 2d

PSP - 3 Stalowa Wola

20 września klasa 2d uczestniczyła w pikniku naukowym zorganizowanym w ramach kolejnej edycji Festiwalu Nauki KUL.  Na początku uczniowie mogli podziwiać barwne eksperymenty chemiczne przygotowane przez Molecool Szkoła Chemii. Następnie próbowali swoich sił w zrobieniu największej bańki mydlanej, a każdy uczestnik otrzymał zwierzątko z balonów. Na scenie oglądali występy lokalnych zespołów tanecznych i wokalnych, mogli też sami spróbować swoich sił podczas zabaw ruchowych z ZUMBĄ, która sprawiła dzieciom szczególnie dużo radości. Na koniec uczniowie mieli możliwość złożyć samodzielnie swój pierwszy model samolotu.

Renata Mierzyńska


AKTUALNOŚCI

Na poczcie

PSP - 3 Stalowa Wola

17 września klasa 2d wybrała się na wycieczkę na pocztę. Uczniowie mieli okazję porozmawiać z listonoszem, dowiedzieć się na czym polega jego praca, ile kilometrów dziennie musi on pokonać wypełniając swoje obowiązki i dlaczego jego teczka jest taka ciężka. Dzieci poznały również historię poczty polskiej i jej symbolu – trąbki oraz nauczyły się poprawnie adresować listy. Ta umiejętność na pewno przyda się wkrótce na zajęciach, kiedy będziemy pisać listy do św. Mikołaja.

Renata Mierzyńska


AKTUALNOŚCI

80. rocznica agresji ZSRR na Polskę

PSP - 3 Stalowa Wola

Obchody  rozpoczęły się w niedzielę 15 września o godzinie 11 przy tablicy poświęconej Henrykowi Kucy, urzędnikowi, który został zamordowany w Katyniu. Poprowadził je przewodniczący Koła Sybiraków Zbigniew Paszkiewicz. Wspomniał, że od dziesięciu lat organizowane są w tym miejscu uroczystości upamiętniające męczeństwo Polaków wysyłanych na Sybir przez komunistów.

- Po wojnie dwa pokolenia Polaków żyło w zakłamaniu i obłudzie. O agresji Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939r. nie mówiono, nie pisano, nie uczono. Mówiono tylko, że została udzielona „bratnia pomoc” - powiedział Zbigniew Paszkiewicz, który przeżył koszmar Sybiru wraz z mamą i bratem.

Następnie zebrani złożyli kwiaty pod pomnikiem kapitana Kazimierza Pilata, skąd wyruszył przemarsz pocztów sztandarowych oraz orkiestry dętej do konkatedry. Tam odprawiona została Msza święta w intencji Sybiraków i ofiar napaści Sowietów. Po niej złożone zostały kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym Matki Sybiraczki. W uroczystościach wziął udział poczet sztandarowy naszej szkoły wraz z delegacją uczniów z kl. 7d i 8a.

Wiktor Wędroch


AKTUALNOŚCI

Stalowowolskie Dni Sportu 2019

PSP - 3 Stalowa Wola

Dnia 13 września uczniowie klas trzecich wzięli udział w Stalowowolskich Dniach Sportu, które odbyły się w Hali Sportowej MOSiR. W zmaganiach sportowych wzięło udział 5 chłopców i 5 dziewczynek, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę. Znakomicie spisali się również pozostali uczniowie klas trzecich, którzy dopingowali naszych reprezentantów. Nasza drużyna otrzymała koszulki, pamiątkowe medale oraz plecak z gadżetami.

Dziewczynki:
Magdalena Stępień – 3c
Emilia Czajka – 3c
Magdalena Bednarz – 3a
Martyna Bednarczyk – 3b
Wiktoria Duszka – 3b

Chłopcy:
Antoni Telka – 3c
Karol Momot – 3b
Wojciech Zbęk – 3b
Tymon Spilarewicz – 3a
Radosław Wilk – 3a

Opiekunowie:
Anna Myśliwiec
Marta Janik
Ewelina Krysa
Karolina Mazurek


AKTUALNOŚCI

Bohaterowie Westerplatte w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

PSP - 3 Stalowa Wola

9. września br. uczniowie PSP – 3 im. Bohaterów Westerplatte wysłuchali prelekcji oraz obejrzeli materiał multimedialny dotyczący 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i bohaterskiej obrony Westerplatte.
Cele wychowawcze, wynikające z podstawy programowej, realizowane w ramach spotkania koncentrowały się wokół kształtowania i pogłębiania wśród uczniów postaw patriotycznych i obywatelskich. Dydaktycznym kontekstem, było przybliżenie strony faktograficznej wydarzeń sprzed 80 lat, wpisanych w historię państwa i narodu polskiego, a także odniesienia do historii regionalnej i budowania patriotyzmu lokalnego m.in. poprzez przybliżenie postaci ppor. Bronisława Kochana - pochodzącego z Charzewic członka bohaterskiej załogi Westerplatte.

Sebastian Szwedo


AKTUALNOŚCI

Wrzesień miesiącem pamięci Bohaterów Westerplatte

PSP - 3 Stalowa Wola

Obrońcy Westerplatte to załoga małej polskiej strażnicy w Gdańsku na półwyspie Westerplatte. Załoga składała się ze 180 żołnierzy, których zadaniem była obrona powierzonego odcinka w ciągu 12 godzin do chwili nadejścia pomocy. Atak niemiecki rozpoczął się 1 września 1939 roku o godzinie 4.30. Piętnaście minut później ciężki krążownik „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał na teren Westerplatte.
Wybuchła II wojna światowa. Kilka razy dziennie Polskie Radio podawało krótki, ale optymistyczny komunikat: „Westerplatte jeszcze się broni”. Cały kraj z zapartym tchem śledził bohaterskie zmagania garstki żołnierzy z potęgą hitlerowską. Dzięki nim cały kraj wierzył w ostateczne zwycięstwo. Dowódcą Westerplatte był major Henryk Sucharski. Po siedmiu dniach walk 7 września 1939 r załoga, nie mając już amunicji, nie mogąc udzielić pomocy ciężko rannym, zdecydowała się na kapitulację.
Klasy V- VII w swoich pracach plastycznych przedstawiają te dramatyczne wydarzenia oraz symbole związane z Westerplatte. We wrześniu powraca do nas historia tamtych dni.

Ewa Kozioł


AKTUALNOŚCI

XXXVI Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte

PSP - 3 Stalowa Wola

W dn. 29.08-01.09 przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w XXXVI Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte.

Klub ten jest ogólnopolskim stowarzyszeniem szkół, których patronami są bohaterscy obrońcy Westerplatte. Jego celem jest wymiana doświadczeń oraz wzajemne wspieranie się w doskonaleniu pracy dydaktyczno - wychowawczej dla osiągania celów stawianych przed polska oświatą oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej dzieci i młodzieży. Nasza szkoła należy do tego stowarzyszenia od 1993r.

XXXVI Sympozjum zorganizowane zostało przez Zespół Szkół Morskich w Gdańsku. Miejsce i czas spotkania zaprzyjaźnionych placówek nie zostały oczywiście wybrane przypadkowo – 80 lat temu pobliskie Westerplatte było jednym z pierwszych miejsc, które doświadczyły agresji niemieckiej rozpoczynającej okrutne czasy II wojny światowej. Program Sympozjum akcentował więc te wydarzenia, które dotyczyły dramatycznej historii. Poczty Sztandarowe Szkół Westerplatte oraz członkowie delegacji przemaszerowali spod Katowni do Bazyliki Mariackiej, w której odbyła się Msza św. sprawowana przez ks. bp. Wiesława Szlachetkę. Zorganizowane zostały ponadto spotkania tematyczne w Muzeum II Wojny Światowej połączone ze zwiedzaniem sal muzealnych. Centralnym punktem Sympozjum był udział 1 września w porannych uroczystościach na Westerplatte. Poczet naszej szkoły wraz z przedstawicielami najwyższych władz państwowych i samorządowych oddał w ten sposób hołd tym, którzy osiemdziesiąt lat temu pod dowództwem mjr. H. Sucharskiego bohatersko stawili opór niemieckim agresorom i przez siedem dni bronili polskiego przyczółka na Westerplatte.

Sympozjum było jednocześnie VIII Spotkaniem Rodzin Westerplatczyków.

Ewa Wąsik

KONTAKT

ul. Prymasa Wyszyńskiego 14
37-450 Stalowa Wola

Telefon: 15 842 11 86 

Email: psp3@stalowawola.pl

SOCIAL