E-DZIENNIK
DOSTĘPNOŚĆ
RODO
NAPISZ
ZADZWOŃ
BIP

AKTUALNOŚCI

Rok szkolny 2015/2016

AKTUALNOŚCI

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

PSP - 3 Stalowa Wola

Wzorem lat ubiegłych, zakończenie roku szkolnego przebiegało dwuetapowo.
W czwartek 23. czerwca, pożegnaliśmy klasy szóste. Uczniowie otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody za osiągnięcia w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Przedstawiono prezentacje multimedialną podsumowującą lata nauki, zaprezentowano także część artystyczną. Na zakończenie odbyło się tradycyjne rozwiązanie więzi klasowych.
W piątek 24. czerwca nastąpiło rozdanie świadectw oraz wyróżnienie uczniów klas I – V.
Kolejny rok wytężonej pracy uczniów i nauczycieli mamy za sobą. Nadchodzą długo wyczekiwane wakacje.

Życzymy wszystkim udanego i bezpiecznego wypoczynku.

Sebastian Szwedo


AKTUALNOŚCI

Laureaci konkursów przedmiotowych 2016.

PSP - 3 Stalowa Wola

W kategoriach sukcesu należy rozważać tegoroczne rozstrzygnięcia konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Przyniosły nam one spore powody do dumy, bowiem pięcioro uczniów naszej szkoły, aż siedmiokrotnie osiągało status laureata bądź finalisty:

Zofia Butrym z klasy VI b – laureatka z j. polskiego i finalistka z matematyki;
Alicja Czech z klasy VI b – laureatka z j. polskiego i finalistka z matematyki;
Alicja Rutkowska z klasy VI a –  laureatka z j. polskiego;
Patrycja Woźniak z klasy VI b – finalistka z j. angielskiego;
Artur Mierzyński z klasy VI a – laureat z matematyki.

Serdecznie gratulujemy laureatom! Życzymy Wam świadomych i mądrych wyborów w dalszej drodze edukacyjnej i rozwoju intelektualnym. Słowa uznania i gratulacje kierujemy także pod adresem rodziców i nauczycieli prowadzących.
Pozdrawiamy naszych ubiegłorocznych laureatów i stypendystów, wyrażając przy tym nadzieję, że tegoroczni laureaci również zostaną objęci mecenatem Prezydenta Miasta w postaci stypendiów edukacyjnych.

Sebastian Szwedo


AKTUALNOŚCI

Powiedz STOP przemocy wobec zwierząt

PSP - 3 Stalowa Wola

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „Powiedz STOP przemocy wobec zwierząt!” zorganizowanym przez PSP – 1 w Stalowej Woli, Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Futrzak”
Konkurs został zorganizowany już po raz czwarty w związku z obchodami Miejskiego Dnia Praw Zwierząt 22 czerwca 2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpiło 21 czerwca w MDK – u.
I miejsce zajęła Wiktoria Bańska z kl. V c.
II miejsce zajęła Zuzanna Trojanowska z kl. V d
Wyróżnienie otrzymała Alicja Czech z kl. VI b
Zwyciężczyniom gratulujemy, jak również cieszymy się z przeprowadzania takich akcji i dostzregania problemu bezdomności zwierząt.

Aneta Florek


AKTUALNOŚCI

Sukcesy naszych trzecioklasistów

PSP - 3 Stalowa Wola

Dnia 15 czerwca 2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Stalowej Woli odbyło się uroczyste rozdanie nagród dla uczniów klas III biorących udział w konkursach organizowanych przez tę placówkę. Wśród nagrodzonych byli również uczniowie naszej szkoły.
Byli to:
Adrian Rębisz, który zajął I miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym klas III oraz otrzymał wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Ortograficznym klas III.
Alicja Wąsik, która otrzymała wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Ortograficznym klas III oraz zajęła I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie ze znajomości lektur dla uczniów klas III „ Książka mój przyjaciel ”
Izabela Kołacz, która otrzymała wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Matematycznym klas III.
Patrycja Idec, która otrzymała wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Ortograficznym klas III.
Dorota Watras, która zajęła I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie ze znajomości lektur dla uczniów klas III „ Książka mój przyjaciel ”.
Amelia Gorczyca, która zajęła I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie ze znajomości lektur dla uczniów klas III „ Książka mój przyjaciel ”
Nagrodzony również został uczeń klasy VI Artur Mierzyński, który zdobył wyróżnienie w Konkursie Języka Angielskiego „ Młody da Vinci”.
Wszystkim laureatom gorąco gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć w kolejnych latach.

Renata Ziajka


AKTUALNOŚCI

Projekt edukacyjny "Bezpieczeństwo w sieci"

PSP - 3 Stalowa Wola

W roku szkolnym 2015/2016 w naszej szkole w miesiącach styczeń -czerwiec klasy czwarte i szóste uczestniczyły w projekcie edukacyjnym „Bezpieczeństwo w sieci”. Głównym celem projektu było zapoznanie uczniów z możliwościami i zagrożeniami, jakie daje Internet oraz przygotowanie uczniów do bezpiecznego korzystania z urządzeń opartych na technologii informacyjnej i komunikacyjnej, uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu, zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci.

Podjęte działania:
W klasach IV– VI na zajęciach komputerowych przeprowadzone zostały pogadanki oraz zajęcia warsztatowe dotyczące bezpieczeństwa w Internecie i cyberprzemocy – głównie wykorzystując strony internetowe www.sieciaki.pl, www.dzieckowsieci.pl, www.helpline.org.pl,  www.321internet.pl, www.edukator.pl. Przeprowadzono również debaty na temat korzyści i zagrożeń pracy w cyfrowym świecie.
Jako podsumowanie projektu uczniowie wykonali plakaty i prezentacje promujące zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń informacyjno-komunikacyjnych.

Renata Mierzyńska, Alicja Mulkiewicz-Kozłowska


AKTUALNOŚCI

"Wielkie Czytanie"

PSP - 3 Stalowa Wola

Dnia 10. czerwca 2016 r. o godzinie 10.00, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji "Wielkie Czytanie".
Akcja polegała na ustanowieniu rekordu czytania książek w jednym czasie oraz promowania czytelnictwa w szkole.

Jolanta Mroczek


AKTUALNOŚCI

Pasowanie na Czytelnika

PSP - 3 Stalowa Wola

Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
który puste życie napełnia światłem,
a puste serca wzruszeniem

Dnia 24. maja 2016 r. odbyło się pasowanie na Czytelnika - oficjalne przyjęcie uczniów klas I do grona czytelników biblioteki szkolnej.
Zanim uczniowie zlożyli przyrzeczenie, obejrzeli przedstawienie przygootowane przez członków Koła Miłośników Książki
Na koniec mali czytelnicy otrzymali pamiatkowe dyplomy.

Jolanta Mroczek


AKTUALNOŚCI

Odsłonięcie tablic pamiątkowych w Rozwadowie

PSP - 3 Stalowa Wola

12 czerwca 2016r. w naszym Mieście odbyło się uroczyste odsłonięcie obelisków z dwoma pamiątkowymi tablicami. Jedna z tablic poświęcona jest Pamięci żydowskich mieszkańców Rozwadowa zamordowanych przez niemieckich okupantów na Rozwadowskim Rynku latem 1942 roku. Druga tablica poświęcona jest pamięci polskich lekarzy Eugeniusza Łazowskiego – działacza AK i Stanisława Matulewicza, którzy podczas niemieckiej okupacji ocalili przed wywózką do obozów koncentracyjnych i na przymusowe roboty wielu mieszkańców tutejszego regionu. Lekarze wykorzystując niegroźną dla człowieka bakterię upozorowali epidemię tyfusu, którego Niemcy wyjątkowo się obawiali. Pomimo kontroli i podejrzeń udało im się utrzymać w konspiracji prawdziwą wersję wydarzeń.
W uroczystościach uczestniczył Poczet Sztandarowy naszej szkoły.

Wiktor Wędroch, Łukasz Piłat


AKTUALNOŚCI

Następcy Mikołaja Kopernika

PSP - 3 Stalowa Wola

24 maja 2016r. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Stalowej Woli odbył się Miejski Konkurs Interdyscyplinarny dla uczniów klas czwartych  „Następcy Mikołaja Kopernika”. Była to ósma edycja tego konkursu.
W tym roku w zmaganiach brali udział przedstawiciele siedmiu stalowowolskich szkół podstawowych. Nasza szkołę reprezentowało pięciu uczniów:  Oliwia Dec, kl. 4c; Wioletta Dyl, kl. 4d; Szymon Kłosowski, kl. 4a; Michał Kowalewski, kl. 4a i Oliwia Nowak, kl. 4b.
Laureatem konkursu został Michał Kowalewski z kl. 4a, ale pozostali uczniowie również świetnie się spisali. Oliwii Nowak zabrakło do tytułu laureata tylko 1 punktu.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Gratulujemy sukcesu i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły.

Anna Romaniak


AKTUALNOŚCI

XXXIII Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte

PSP - 3 Stalowa Wola

W dniach od 30 maja do 2 czerwca 2016 roku odbyło się XXXIII Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte w Kwidzynie (województwo pomorskie). Naszą szkołę reprezentowali: pani dyrektor Elżbieta Sudoł - Wasyliszyn, pani Anna Kupiec, pani Joanna Krawczyk - Bojarska oraz uczniowie: Patrycja Woźniak, Alicja Czech, Zofia Butryn, Alicja Rutkowska, Artur Mierzyński. Pierwszego dnia wieczorem odbyło się powitanie delegacji przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kwidzynie, pana Jerzego Pawluczuka. Prezes p. Adam Szatkowski omówił bieżące sprawy Klubu.
We wtorek 31 maja miały miejsce główne uroczystości Sympozjum w asyście Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Po oficjalnym otwarciu Sympozjum poczty sztandarowe i zaproszeni goście przemaszerowali na Skwer Kombatantów, gdzie przed pomnikiem złożono kwiaty , odśpiewano hymn i oddano salwę honorową. Później odbyła się uroczysta msza święta w Katedrze św. Jana Ewangelisty celebrowana przez Biskupa Elbląskiego Jacka Jezierskiego. Po mszy miał miejsce koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Podczas uroczystości w Teatrze Miejskim wysłuchano przemówień zacnych gości, wręczono Medale Honorowe Klubu oraz zaprezentowano część artystyczną o majorze Henryku Sucharskim. W godzinach popołudniowych nauczyciele wysłuchali wykładów w refektarzu Muzeum Zamkowego w Kwidzynie na temat "Najnowsze badania o Westerplatte", natomiast młodzież miała spotkanie z Teatrem Historycznym. Wieczorem odbyła się dyskoteka dla młodzieży i spotkanie integracyjne dla nauczycieli.
Drugi dzień Sympozjum to głównie turystyka i rekreacja. Przed południem uczestnicy zwiedzili Katedrę, Kryptę Trzech Wielkich Mistrzów oraz Muzeum Zamkowe w Kwidzynie. Po obiedzie odbyło się "popołudnie z ekologią" na obszarze Terenów Rekreacyjno - Wypoczynkowych "Miłosna" : przejażdżki bryczkami, "papier czerpany", ognisko integracyjne.
2 czerwca po śniadaniu delegacje rozjechały się do swoich miejscowości. Żal było się żegnać! Wszyscy powrócili do domu z nadzieją, że spotkają się na kolejnym Sympozjum w Myślenicach.

Joanna Krawczyk - Bojarska


AKTUALNOŚCI

Wycieczka do Krakowa

PSP - 3 Stalowa Wola

Dnia 25 maja 2016 roku klasy: Va, Vb i VIc  pod opieką swoich wychowawców uczestniczyły w wycieczce do Krakowa. Uczniowie wraz z przewodnikiem zwiedzali największe atrakcje turystyczne i historyczne miasta: zabytkowe kamienice i uliczki, Collegium Maius, Bramę Floriańską, Barbakan, Sukiennice, „okno papieskie”, Katedrę na Wawelu, Dzwon Zygmunta , „Kryptę Prezydencką” oraz Smoczą Jamę. Mieliśmy również okazję wejść na Kopiec Kościuszki skąd podziwialiśmy panoramę miasta oraz zwiedzaliśmy muzeum figur woskowych „Polaków droga do wolności”.

Monika Wędroch


AKTUALNOŚCI

Spotkanie z policjantem

PSP - 3 Stalowa Wola

23 maja 2016r. odbyła się prelekcja profilaktyczna aspiranta sztabowego Grzegorza Elżakowskiego z Zespołu do Spraw Prewencji Kryminalnej i Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych.
Tematem prelekcji była przemoc rówieśnicza, odpowiedzialność karna za popełnione czyny i zachowania demoralizacyjne młodzieży.  Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. Omówione zostało również zjawisko cyberprzemocy, stalkingu. Funkcjonariusz  nakłaniał uczniów do rozważnego zamieszczania wszelkich informacji i fotografii na portalach społecznościowych.

Monika Laskowska


AKTUALNOŚCI

Konkurs ortograficzny "O Pióro Prezydenta"

PSP - 3 Stalowa Wola

Dnia 20 maja 2016 roku odbyła się w naszej szkole XIX edycja Konkursu Ortograficznego "O Pióro Prezydenta". Dyktando, którego autorką jest pani Anna Garbacz, tym razem opowiadało o chłopcu pochłoniętym lekturą "W pustyni i w puszczy" oraz o jej autorze, Henryku Sienkiewiczu. Imprezę uświetnił występ uczniów grupy teatralnej "Trójeczka" pod kierunkiem pani Ewy Czerwonki.
Komisja w składzie:
p. Ewa Wąsik - przewodnicząca
p. Joanna Krawczyk - Bojarska
p. Monika Laskowska
p. Renata Ziajka
p. Anna Myśliwiec
wyróżniła następujących uczniów :
Izabela Juśkiewicz - PSP 7
Szymon Koń - PSP 5
Tomasz Bąk - PSP 4
Dominika Olędzka - PSP 3
Aleksandra Karczmarska - PSP 11
Oliwia Dziubek - SSP 1
Maksymilian Teterycz - PSP 7
Jakub Zajchowski - PSP 1
Julia Kowal SSP 1
Natalia Popek - PSP 12

Organizatorzy konkursu dziękują Paniom, opiekunkom dzieci biorących udział w rywalizacji, za pomoc w sprawdzaniu prac konkursowych.


AKTUALNOŚCI

W 72. rocznicę bitwy pod Monte Cassino

PSP - 3 Stalowa Wola

W 72. rocznicę zwycięskiej bitwy 11 - 18 Maja 1944r., w Kościele pod wez. Źródła Miłosierdzia Bożego została odprawiona uroczysta Msza Święta - odprawiona w hołdzie gen. Wł. Andersowi za wyprowadzenie tak wiele istnień ludzkich z nieludzkiej ziemi - z domu niewoli. Uwolnieni zostali od katorżniczej pracy na Syberii, ku czci późniejszym dzielnym żołnierzom generała Andersa z Monte Cassino, poległym,żyjącym i rozproszonym po świecie.

W 44-tym, pamiętną noc majową, żołnierze tułacze z gen. Andersem stanęli na żołnierskim szlaku, piosnki melodia purpurowa spłynęła krwią z czerwonych maków. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady "tamtych dni" i tylko maki na Monte Cassino czerwieńsze będą bo z polskiej wyrosły krwi

We Mszy Świętej uczestniczył Poczet Sztandarowy naszej szkoły, zaproszony na Mszę Świętą przez:

Krystynę Podsiadło - córkę porucznika 9 Pułku Artylerii Ciężkiej
Aleksandra Świercza z pod Monte Cassino
Józefa Podsiadło - syna plut. czołgisty Wacława Podsiadło 4 pułku Pancernego "Skorpion" z Monte Cassino

Wiktor Wędroch


AKTUALNOŚCI

„GODZINY PRZY PIÓRZE” – konkurs poetycki

PSP - 3 Stalowa Wola

Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli, Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Stalowej Woli oraz Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli zorganizowali konkurs poetycki „Godziny przy Piórze”, którego celem było podjęcie próby włączenia młodzieży w życie kulturalne lokalnego środowiska, zachęcanie młodych twórców do publicznego prezentowania swoich umiejętności, rozbudzanie poetyckiej aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
Konkurs przeznaczony był dla młodych twórców powiatu stalowowolskiego. Jego podsumowanie nastąpiło 10 maja w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek.
Z naszej szkoły do udziału w zmaganiach poetyckich wytypowano utwory dziewięciu młodych poetów.  Wśród 66 wierszy napisanych przez 33 autorów – uczniów szkół podstawowych - komisja konkursowa wyłoniła laureatów. Znalazło się wśród nich liczne grono uczniów naszej szkoły. Alicja Czech (kl. VIb) zdobyła II miejsce; wyróżnienia natomiast przyznano następującym uczennicom klasy VIb: Paulinie Nienajadło, Natalii Męcińskiej, Dominice Wasil, Dominice Ciesielskiej oraz Julii Popek z kl. Vd.

Ewa Wąsik


AKTUALNOŚCI

NAUKI DAWNE I NIEDAWNE

PSP - 3 Stalowa Wola

W dniu 26 kwietnia 2016 r. uczniowie klasy 5c, po raz kolejny w tym roku szkolnym, mieli okazję pogłębić swą wiedzę z zakresu nauk ścisłych. Tym razem uczestniczyli
w programie edukacyjnym do wystawy „Nauki dawne i niedawne”, przygotowanej przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dzięki samodzielnie wykonywanym prostym doświadczeniom poznali wybrane zagadnienia dotyczące światła ( zjawisko polaryzacji, ruchu falowego, odbicie i załamanie światła, złudzenia optyczne) i dźwięku. Poszerzyli również swą wiedzę z historii urządzeń obliczeniowych i pomiaru czasu.
Dzięki  interaktywnemu przedstawieniu tematyki ekspozycja w niestandardowy sposób  połączyła  zdobywanie wiedzy ze świetną zabawą.

Anna Kupiec


AKTUALNOŚCI

Święto Konstytucji

PSP - 3 Stalowa Wola

Dnia 29 kwietnia odbyła się w naszej szkole uroczystość rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Apel przygotowały klasy IVd oraz VId pod kierunkiem p. Joanny Bojarskiej, p. Anny Partyki oraz p. Andrzeja Wasyliszyna. W montażu słowno - muzycznym wykonawcy przypomnieli wydarzenia, które miały miejsce pod koniec XVIII wieku w Warszawie. Sejm Wielki w dniu 3 maja 1791 roku uchwalił Ustawę Rządową. Była to druga, po Konstytucji Stanów Zjednoczonych, nowoczesna ustawa zasadnicza, która regulowała podstawy ustroju Polski. Miała stać się fundamentem pod budowę nowoczesnego i silnego państwa polskiego.
Konstytucja 3 Maja przeszła do historii jako najważniejsze wydarzenie w dziejach Pierwszej Rzeczpospolitej. W okresie międzywojennym dzień trzeci maja został uznany za święto narodowe. W czasie II wojny światowej święto Konstytucji 3 Maja było obchodzone przez oddziały partyzanckie. W Polsce Ludowej nie obchodzono tej uroczystości. Dopiero Sejm Trzeciej Rzeczpospolitej przywrócił Polakom to narodowe święto.

Joanna Krawczyk - Bojarska


AKTUALNOŚCI

W Przemyślu i Bolestraszycach

PSP - 3 Stalowa Wola

Dnia 28 kwietnia 2016 roku klasy: IV c, IV d i V b pod opieką pań: Doroty Gierak, Joanny Bojarskiej i Marii Gumieniak wybrały się na wycieczkę do Bolestraszyc i Przemyśla. W Bolestraszycach uczniowie zwiedzili Arboretum, gdzie brali udział w lekcji "Jak przyroda budzi się do życia po zimie". Ogród botaniczny zachwycił wszystkich swą urodą. Później udano się do Przemyśla, gdzie zwiedzono pozostałości fortu z czasów I wojny światowej, Muzeum Dzwonów i Fajek, Stare Miasto. Na koniec uczestnicy wycieczki udali się na "Zniesienie" oraz na Kopiec Tatarski, skąd rozciągały się wspaniałe widoki na Pogórze Karpackie oraz w stronę Ukrainy.

Joanna Krawczyk - Bojarska


AKTUALNOŚCI

Konkurs plastyczny

PSP - 3 Stalowa Wola

Uczniowie naszej szkoły z klas I – III i IV – VI wzięli udział w XVIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”.
Organizatorem konkursy był Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przy współudziale Urzędu Miasta Stalowa Wola Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.
26 kwietnia 2016 r. zostały przyznane nagrody.
W kategorii klas IV – VI otrzymaliśmy:
I miejsce – Maja Kotulska klasa VI a,
II miejsce – Daniel Tabor klasa VI c,
Wyróżnienie – Patryk Bielecki klasa VI c.
Zwycięzcom gratulujemy!

Aneta Florek


AKTUALNOŚCI

WYCIECZKA DO BOLESTRASZYC I PRZEMYŚLA – kl. Vc, Vd, VIb

PSP - 3 Stalowa Wola

27 IV grupa uczniów naszej szkoły (Vc, Vd, VIb) udała się do Bolestraszyc i Przemyśla, by, wykorzystując sprzyjającą pogodę, poznać walory krajobrazowe, kulturowe i historyczne tych miejsc.
Pierwszy punkt trasy wiódł do Bolestraszyc. Tam, w arboretum, cennym zabytku przyrody, podziwiać można kolekcję drzew i krzewów, zwłaszcza gatunków zagrożonych i rzadkich. Atrakcją tego specjalistycznego ogrodu botanicznego są również stawy, a w nich ryby i kolekcja lilii wodnych. Uwagę uczniów zwracały również wiklinowe rzeźby rozmieszczone po całym ogrodzie, pozostałości po corocznych warsztatach wikliniarskich.
Bogaty w różnorodne doświadczenia okazał się również Przemyśl, miasto nad Sanem, podobnie jak Rzym położone na siedmiu wzgórzach. Przemyśl to liczne zabytkowe kamieniczki, urokliwe uliczki i kościoły, których ogląd przewidywał program wyjazdu. Uczniowie byli również na Kopcu Tatarskim, najwyższym punkcie miasta, gdzie według legendy znajduje się grób chana. Nie sposób było również ominąć jedynego w Polsce Muzeum Dzwonów i Fajek, bo Przemyśl to przecież stolica fajek i ludwisarstwa.
Bogaty program wycieczki dopełniła piękna pogoda, zapewniając udany wyjazd i miłe wspomnienia.

Ewa Wąsik


AKTUALNOŚCI

Spotkanie z psychologiem na temat właściwej komunikacji z dzieckiem

PSP - 3 Stalowa Wola

Dnia 26 kwietnia 2016r. odbyło się spotkanie rodziców uczniów klas IV-VI z psychologiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stalowej Woli – p. Jolantą Mazurkiewicz. Prelekcja dotyczyła właściwej komunikacji z dzieckiem, stawiania granic, bycia konsekwentnym i jednocześnie kochającym rodzicem.

Monika Laskowska


AKTUALNOŚCI

Trzymaj formę!

PSP - 3 Stalowa Wola

12.04.2016r. w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie projektu: TRZYMAJ FORMĘ – ŻYJMY ZDROWO I WESOŁO.
Projekt ten jest częścią Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę" . Celem programu była promocja prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez propagowanie zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety  w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie wzięli udział w programie. Przygotowali prezentacje multimedialne, wiersze, plakaty, ulotki,  piosenki, których myślą przewodnią było promowanie zdrowego stylu życia.
Podczas podsumowania 12 kwietnia, młodzież miała okazję zaprezentować swoje pomysły, umiejętności i talenty aktorskie.

M. Wędroch,  J. Mroczek


AKTUALNOŚCI

XIX Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej

PSP - 3 Stalowa Wola

Tegoroczna edycja obejmuje znajomość treści Listów św. Pawła: Listu do Kolosan, 1 i 2 Listu do Tesaloniczan i 1 i 2 Listu do Tymoteusza, przypisów i wstępów do poszczególnych Listów zamieszczonych w Biblii Tysiąclecia. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa (klasy V-VI) i gimnazjum.

Etapy konkursu:
- etap szkolny - przeprowadzony przez katechetów we wszystkich Szkołach Podstawowych i Gimnazjach na terenie naszej Diecezji w terminie do końca kwietnia.

- etap dekanalny - 13 maja 2016 - przeprowadzony przez dekanalnych duszpasterzy dzieci i młodzieży w ramach swojego dekanatu. Testy do etapu szkolnego  i dekanalnego u dekanalnych duszpasterzy dzieci i młodzieży.

- etap diecezjalny - Finał – 30 maja 2016

Miejsce - Instytut Teologiczny w Sandomierzu godz. 10.00.

Nagrody:
I miejsce - pokrycie 100% kosztów udziału w turnusie wakacyjnym - "Wakacje z wartościami - 2016" lub oazie wakacyjnej - możliwość wyboru turnusu ;
II miejsce - pokrycie 75% kosztów udziału w turnusie wakacyjnym - "Wakacje z wartościami - 2016"  lub oazie wakacyjnej;
III miejsce - pokrycie 50% kosztów udziału w turnusie "Wakacje z wartościami - 2016" lub oazie wakacyjnej. Dla wszystkich finalistów dyplomy i nagrody książkowe

Z każdego etapu zostanie wyłonionych dwóch zwycięzców na każdym z poziomów (dwie osoby z gimnazjum i dwie ze szkoły podstawowej). Te dwie osoby biorą udział w kolejnym etapie konkursu. Prosimy zachować terminy organizacji poszczególnych etapów.

BLIŻSZE INFORMACJE MOŻESZ UZYSKAĆ U SWOJEJ KATECHETKI


AKTUALNOŚCI

Dzień otwarty w PSP nr 3

PSP - 3 Stalowa Wola

W poniedziałek 21 marca, odbył się w naszej szkole dzień otwarty. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z części artystycznej tego wydarzenia.

Oprac. foto Łukasz Piłat


AKTUALNOŚCI

Misteria Wielkanocne

PSP - 3 Stalowa Wola

W te piękne święta Zmartwychwstania Pańskiego
Składamy serdeczne życzenia zdrowia i radosnego wiosennego nastroju.
Niech refleksja wypływająca z przeżywania tego czasu, przyniesie radość, spokój i nadzieję na dobrą przyszłość

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
w Stalowej Woli


AKTUALNOŚCI

Dni Wody w MZK

PSP - 3 Stalowa Wola

W dniu 22 marca br. uczniowie klasy  5A brali udział w zajęciach edukacyjnych przygotowanych przez MZK w Stalowej Woli z okazji „Światowego Dnia Wody”. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość przejść ścieżką edukacyjną Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz zwiedzić  Stację Uzdatniania Wody. Zajęcia uatrakcyjniły eksperymenty z wodą przeprowadzane na stoisku zakładowego laboratorium, a także prezentacja specjalistycznych samochodów i urządzeń.


AKTUALNOŚCI

Pierwszy Dzień Wiosny

PSP - 3 Stalowa Wola

Pierwszy Dzień Wiosny w klasach 4-6.
W poniedziałek 21 marca obchodziliśmy w szkole Pierwszy Dzień Wiosny.
Uczniowie uczestniczyli w interdyscyplinarnym turnieju wiedzy, który sprawdzał nie tylko sprawdzał wiedzę i umiejętności z matematyki, przyrody, historii, muzyki, plastyki i wychowania fizycznego, ale również umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Wszystkie klasy chętnie angażowały się w rozwiązywanie licznych zagadek i łamigłówek. Zmagania uczniów zostały nagrodzone występami wokalnymi najstarszych koleżanek z klasy VIa.
Dziękujemy uczniom za zaangażowanie i gratulujemy udanej zabawy.

Łukasz Piłat, Wiktor Wędroch


AKTUALNOŚCI

Zielona Szkoła w Sidzinie

PSP - 3 Stalowa Wola

W dniach od 14 do 18 marca 2016 r. uczniowie klasy IVa, IVd oraz IVb byli na zielonej szkole w Sidzinie (Beskid Wysoki). Uczestnicy wyjazdu zamieszkali w Domu Wczasów Dziecięcych, gdzie mieli okazję brać udział w różnych ciekawych zajęciach, np. warsztatach malowania na szkle, turniejach gier i zabaw, pokazie mody na wesoło itp. Uczniowie poznali też legendy związane z regionem, dużo spacerowali po bliższej i dalszej okolicy, podziwiali otaczającą przyrodę. Ciekawym punktem programu były warsztaty pt. "Od ziarna do chleba", które odbyły się w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy oraz wizyta w "Pasiece Leśnej " w Sidzinie, gdzie czwartoklasiści uczestniczyli w lekcji "Życie i rozwój rodziny pszczelej. Skarby z ula". Uczniami w czasie wyjazdu opiekowały się panie: Joanna Bojarska, Aneta Florek, Anna Partyka.

Joanna Krawczyk - Bojarska


AKTUALNOŚCI

Spotkanie autorskie z pisarką Renatą Piątkowską

PSP - 3 Stalowa Wola

15 marca uczniowie klas Vd i VIb mieli okazję spotkać się w stalowowolskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej z popularną autorką książek dla dzieci i młodzieży – Renatą Piątkowską. Pisarka, mimo że napisała już 30 pozycji, spotkanie poświeciła jednej – książce pt.„Wszystkie moje mamy”. Opisała w niej historię Ireny Sendlerowej, Polki, która podczas wojny od śmierci uratowała 2500 żydowskich dzieci.
„Wszystkie moje mamy” to książka wpisująca się w serię książek opowiadających dzieciom o wojnie. Mały chłopczyk, bohater tej historii, bierze czytelników za rękę i prowadzi za druty warszawskiego getta. Autorka pokazuje nam wojnę widzianą oczami dziecka. W powieści pojawia się również ważna postać Ireny Sendlerowej.
Na zakończenie spotkania można było nabyć książkę wraz z dedykacją autorki. Autorce towarzyszyła zawodowa lektorka Elżbieta Malwina Kożurno, która czytała fragmenty jej utworów.

Ewa Wąsik


AKTUALNOŚCI

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

PSP - 3 Stalowa Wola

Dnia 1 marca 2016 r. Poczet Sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości patriotyczne rozpoczęły sięo godz. 16.30 Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele p.w. Trójcy Przenajświętrzej w Stalowej Woli, złożono kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza. Następnie uczestnicy Marszu udali się na Plac Piłsudskiego, gdzie miały miejsce oficjalne uroczystości wojskowe, Apel Pamięci, Salwa Honorowa, Przemówienia oraz koncert rockowy zespołu Fever –zaśpiewano piosenki i wiersze o Żołnierzach Wyklętych.

Wiktor Wędroch

DLACZEGO WYKLĘCI?

Bestialsko zamordowani i przez lata wymazywani ze świadomości społeczeństwa antykomunistyczni Żołnierze Wyklęci, w 2011 roku doczekali się swojego święta. Dzięki temu powraca pamięć o Żołnierzach Niezłomnych, którzy walczyli ze służbami bezpieczeństwa Związku Sowieckiego i zależnymi od nich służbami bezpieczeństwa Polski. Byli wśród nich m.in. żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz organizacji Niepodległość, Wolność, Niezawisłość.
Rodziny wielu z nich do dziś nie znają miejsca pochówku tych, którzy walczyli z sowieckim okupantem o wolną Polskę. Nie pisano o nich w podręcznikach do historii, ale przedstawiano ich jako bandytów z lasu. Dzień pamięci o Żołnierzach Wyklętych przypada na 1 marca - w rocznicę wykonania wyroku śmierci na kierownictwu IV zarządu głównego NWN w warszawskim więzieniu na Mokotowie w 1951 roku.


AKTUALNOŚCI

Wycieczka do Krakowa

PSP - 3 Stalowa Wola

W dniu 14 października 2015 r. grupa uczniów  klas 5c i 5d skorzystała
z przygotowanego przez Zamek Królewski na Wawelu programu „Wawel. Zacznij przygodę
z historią”. Program ten powstał z inicjatywy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Lekcja muzealna „Życie codzienne i obyczaje średniowiecza” wprowadziła uczniów
w tematykę życia codziennego na Zamku w dobie średniowiecza na podstawie
m.in. przedmiotów codziennego użytku prezentowanych na wystawie „ Wawel Zaginiony”. Uczniowie  zapoznali się z rzeźbą i architekturą średniowiecza, mieli też okazję podziwiać wyroby złotnicze zgromadzone w Skarbcu. Najwięcej emocji wzbudziła broń zgromadzona
w Zbrojowni: szpady, miecze, piki, szable, armaty. Wzrok przyciągały wykonane z ogromnym kunsztem zbroje rycerskie.
Wizyta w Katedrze na Wawelu, miejscu koronacji i pochówku polskich władców,
to kolejna niezwykła lekcja historii. Tutaj zwiedzający zapoznali się z ciekawymi faktami
z życia królów Polski, biskupa Stanisława itp. W krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów odwiedzili miejsce spoczynku Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii.
Zwiedzający mieli też okazję zobaczyć jeden z najwspanialszych zabytków na świecie- Ołtarz Mariacki.  Wysłuchali opowieści na temat niezwykłych losów twórcy tego dzieła- Wita Stwosza. Ostatnim akcentem pobytu w Krakowie była wizyta w kręgielni.

Anna Kupiec


AKTUALNOŚCI

Zabawy karnawałowe. Klasy IV - VI

PSP - 3 Stalowa Wola

Fotorelacja.

Fot. Łukasz Piłat


AKTUALNOŚCI

Zabawy karnawałowe. Klasy I - III

PSP - 3 Stalowa Wola

Fotorelacja.

Fot Łukasz Piłat


AKTUALNOŚCI

Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

PSP - 3 Stalowa Wola

W grudniu 2015r uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w zbiórce darów na rzecz dzieci i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. Nasi uczniowie i ich rodziny bardzo chętnie dzielili się tym co mają. Uzbieranych zostało niespełna 100kg darów takich jak: odzież, obuwie, zabawki, książki, artykuły papiernicze, środki czystości i higieny osobistej, słodycze, żywność długoterminowa, ziemiopłody.
Serdecznie dziękujemy im za okazane serce i zapraszamy do udziału w akcji w przyszłym roku.

Monika Laskowska, Łukasz Piłat, Wiktor Wędroch


AKTUALNOŚCI

Jasełka 2015

PSP - 3 Stalowa Wola

Najlepsze życzenia świąteczne dla Ciebie i Twojej rodziny:
zdrowia, szczęścia i pomyślności w życiu zawodowym i osobistym,
wielu doskonałych pomysłów i ich błyskotliwej realizacji,
a także powodzenia w Nowym Roku - niech przyniesie same radości i korzyści,
a przede wszystkim niech będzie jeszcze bardziej udany od poprzedniego.

Wesołych Świąt!


AKTUALNOŚCI

Koncert kolęd

PSP - 3 Stalowa Wola

Fotorelacja.

Fot. Łukasz Piłat


AKTUALNOŚCI

Zmieniam miasto

PSP - 3 Stalowa Wola

Takiego zadania podjęli się uczniowie klasy 5c, biorący udział w warsztatach na ekspozycji pod tym samym tytułem. Znając potrzeby mieszkańców miast i mając na uwadze ich dobro młodzi „budowniczy” przystąpili z wielkim zapałem do budowania idealnego miasta. Uczniowie wykazali się niebywałą wyobraźnią
i pomysłowością w zakresie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, przyjaznych ludziom i zwierzętom.
Końcowym akcentem zajęć było projektowanie kostek do gry Story Cubes.

Anna Kupiec


AKTUALNOŚCI

EKSPERYMENTUJEMY Z …WODĄ

PSP - 3 Stalowa Wola

W dniu 2 grudnia br. uczniowie klasy 5c brali udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowanych przez MDK w Stalowej Woli, z cyklu „Eksperymentuj i baw się z nami”.

Podczas warsztatów mieli okazję obserwować , jak również samodzielnie przeprowadzać doświadczenia fizyczno- chemiczne z wodą. Szukali odpowiedzi m.in. na pytania: które przedmioty pływają i dlaczego?, co jest najcięższe: woda, olej czy syrop?, dlaczego jajko nie tonie?, ile kropel wody zmieści się na monecie jednogroszowej?, jak samemu zrobić wulkan?, co to jest zawiesina?
Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników.

Anna Kupiec


AKTUALNOŚCI

Kossakowie

PSP - 3 Stalowa Wola

8  grudnia uczniowie klasy V d mieli okazję poznać dorobek artystyczny jednej z najbardziej znanych w I połowie XXw. rodzin. Chodzi o ród Kossaków. W trakcie zajęć edukacyjnych prowadzonych na przygotowanej przez Muzeum Regionalne w Rozwadowie ekspozycji ukazującej artystyczne indywidualności trzech pokoleń Kossaków dzieci poznały biografie uzdolnionych członków rodu, ich zainteresowania artystyczne, dobór tematów oraz specyfikę ich malarskiej wypowiedzi.
Uczniowie wzięli również udział w warsztatach plastycznych pt. „Portrety konne”.

Ewa Wąsik


AKTUALNOŚCI

„Festiwal Nauki” w Rzeszowie

PSP - 3 Stalowa Wola

9 grudnia klasy Vc i Vd wybrały się do Rzeszowa, by uczestniczyć w przygotowanej przez Politechnikę Rzeszowską imprezie naukowej pt. „Festiwal Nauki”. Jej celem była promocja nauki, przede wszystkim nauk ścisłych, oraz pokazanie, że może być ona doskonałą przygodą, zabawą czy pasją. Dzieci uczestniczyły w panelu naukowym. Dawał on możliwość bezpośredniego oglądu dorobku naukowego różnorodnych podmiotów związanych z naukami ścisłymi i kierunkami politechnicznymi. Były więc symulatory lotów, roboty, demonstratory naukowe, bolid i łazik marsjański i wiele innych atrakcji.

Ewa Wąsik


AKTUALNOŚCI

Poetycka „Trójka”

PSP - 3 Stalowa Wola

Nasza szkoła jest placówką, w której odkrywamy i pielęgnujemy różnorodne dziecięce talenty, m.in. poetyckie. Uczniowie „Trójki” biorą udział w wielu konkursach twórczości poetyckiej, prezentując w nich utwory, które są zauważane przez jury i zdobywają nagrody.
22 listopada podsumowany został w Zespole Szkół w Pysznicy XV Międzywojewódzki Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży, w którym swoje prace zaprezentowali uczniowie z 47 szkół
z terenu województw: podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego. Uczestnicy zmagań inspirowali się pięknem Matki - Ziemi i swoich małych ojczyzn, podejmowali temat wpływu szkodliwej działalności człowieka na naszą planetę, odnosili się do inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Alicja Młynarska (kl. VI b) zdobyła III miejsce, a Mateusz Kolibowski (V d) - wyróżnienie.
3 grudnia podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych rozstrzygnięty został konkurs poetycki „Najpiękniejszy wiersz o integracji i przyjaźni”zorganizowany przez PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli. I tym razem nagrodzono uczniów „Trójki”: Alicja Młynarska
(VI b) zdobyła I miejsce, a Alicja Czech (VI b) - miejsce III.
Serdecznie gratulujemy!

Ewa Wąsik


AKTUALNOŚCI

Zabawa andrzejkowa

PSP - 3 Stalowa Wola

FOTORELACJA


AKTUALNOŚCI

Warsztaty "Zmieniam miasto"

PSP - 3 Stalowa Wola

Warsztaty na ekspozycji „Zmieniam miasto” to twórcza zabawa,  w której 1.12.2015 udział wzięli uczniowie z klasy 1f. Zajęcia miały skłaniać do przemyśleń: co to znaczy przyjazne miasto? Jak miasto wpływa na wygodę życia mieszkańców? Co należy zrobić by miasto było dobre dla swoich mieszkańców, ale też co mieszkańcy powinni robić, żeby w mieście wszystkim żyło się dobrze? Pierwszaki mogły zaproponować własne unikalne rozwiązania przy planowaniu zabudowy miasta i świetnie się przy tym bawiły.

Renata Mierzyńska


AKTUALNOŚCI

"Sprzątanie Świata - Polska 2015"

PSP - 3 Stalowa Wola

„Sprzątanie Świata - Polska"  jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczą wolontariusze z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. Akcja cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem, szczególnie pośród dzieci i młodzieży.
Co roku, w trzeci weekend września wraz z tysiącami wolontariuszy uczniowie naszej szkoły biorą aktywny udział w tej ekologicznej akcji.
W tym roku w „porządkowaniu świata” wzięli udział  uczniowie klas piątych wraz ze swoimi wychowawcami (około  90 osób). Uczniowie dobrze przygotowani, tzn. zaopatrzeni w kolorowe worki, rękawice, odpowiedni strój i pozytywnie zmotywowani szczytnym celem akcji, ruszyli sprzątać teren położony w najbliższym sąsiedztwie naszej szkoły.
PAMIĘTAJMY!  „Sprzątanie Świata - Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska, której celem jest promowanie nieśmiecenia, prawidłowego gospodarowania odpadami  oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Monika Wędroch


AKTUALNOŚCI

"Eksperymentuj i baw się razem z nami"

PSP - 3 Stalowa Wola

Na przełomie listopada i grudnia uczniowie klasy 1f brali udział w cyklu zajęć warsztatowych organizowanych przez Miejski Dom Kultury „Eksperymentuj i baw się razem z nami”. Spotkania obfitowały w atrakcyjne dla dzieci  różne doświadczenia fizyczno - chemiczne z wodą. Zaobserwowali poprzez własne działania i odkrycia m.in. które przedmioty pływają, jakie substancje są rozpuszczalne w wodzie, poznali  właściwości wody oraz jej znaczenie dla człowieka i przyrody. Kolejne spotkania poświęcone były właściwościom powietrza,  natomiast ostatnie  „Eksperymentowanie z … akustyką” -  to doświadczenia fizyczne z dźwiękiem.

Renata Mierzyńska


AKTUALNOŚCI

Paczka dla psiaka

PSP - 3 Stalowa Wola

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w akcji "Paczka dla psiaka". Udało nam się zebrać 83 kg karmy, która została przekazana do "Azylu u Majki" w Wysokiej Strzyżowskiej.
Wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce karmy, serdecznie dziękuję w imieniu podopiecznych "Azylu u Majki".

Joanna Bojarska


AKTUALNOŚCI

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

PSP - 3 Stalowa Wola

Dnia 11 listopada 2015r. (środa) w naszym mieście odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości. W związku z tym Poczet Sztandarowy PSP nr 3 uczestniczył w uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę w Bazylice Konkatedralnej oraz reprezentacyjnej defiladzie na placu Józefa Piłsudskiego przed Miejskim Domem Kultury w Stalowej Woli.
W poczcie sztandarowym uczestniczyli:
Męcińska Natalia 6b
Wasil Dominika 6b
Pawłowski Mateusz 6b
Dec Kacper 6c
Drobek Dominka 6c
Partyka Sara 6c
Surma Sandra 6c

Dorota Gierak


AKTUALNOŚCI

Święto Niepodległości

PSP - 3 Stalowa Wola

Uroczysty apel z okazji tegorocznego Święta Niepodległości przygotowała klasa 5b, pod kierunkiem p. Joanny Krawczyk - Bojarskiej i p. Sebastiana Szwedo. O oprawę muzyczną zadbał chór prowadzony przez p. Annę Partykę, natomiast oprawę plastyczną przygotowała p. Aneta Florek.
Publiczność zapoznała się z genezą upadku Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Przedstawiono ponad wiekową walkę narodu polskiego o przywrócenie państwowości i zachowanie tożsamości narodowej oraz okoliczności odzyskania niepodległości 11 listopada 1918 roku.
Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości serdecznie dziękujemy.

Sebastian Szwedo


AKTUALNOŚCI

Na grobie Westerplatczyka

PSP - 3 Stalowa Wola

Poczet Sztandarowy PSP nr 3 im. Bohaterów Westerplatte złożył hołd na grobie śp. ppor. Bronisława Kochana, obrońcy Westerplatte spoczywającego na rozwadowskiej nekropolii.
Obrona Westerplatte we wrześniu 1939 r. urosła do rangi bohaterskiego i bezwarunkowego oporu wobec agresji. Jest symbolem walki o niezbywalne prawa i wartości.To legenda polskich Termopil, heroizmu żołnierzy...
Bronisław Kochan był członkiem bohaterskiej załogi Westerplatte.
Urodził się w Charzewicach 8 sierpnia 1916 roku. W wieku szesnastu lat zaczął naukę w Szkole Podoficerskiej dla Małoletnich w Nisku. Po jej ukończeniu w stopniu starszego strzelca został skierowany do 3. Pułku Piechoty Legionów w Jarosławiu. Dnia 5 kwietnia 1939 r. został skierowany na Westerplatte.
W czasie obrony był zastępcą dowódcy wartowni nr 3. Po kapitulacji jako jeniec wojenny przebywał w Stalagu. Z niewoli powrócił do kraju w 1945 r.
Bronisław Kochan zmarł 16 lipca 1990 roku.
Cześć Jego Pamięci.

Sebastian Szwedo


AKTUALNOŚCI

Pasowanie na Ucznia 2015

PSP - 3 Stalowa Wola

Dzień 20 października 2015 roku w naszej szkole był bardzo ważnym dniem dla najmłodszych klas. W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli.
Pani Dyrektor powitała gorąco wszystkich przybyłych z tej okazji gości, a całą uroczystość poprowadzili przedstawiciele klas czwartych. Pierwszoklasiści zaprezentowali się w krótkim programie artystycznym, po którym nastąpiła najważniejsza część spotkania. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. "Pasuję Cię na ucznia" - mówiła pani dyrektor, dotykając ołówkiem - jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych.
Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

Renata Mierzyńska


AKTUALNOŚCI

Dzień Edukacji Narodowej

PSP - 3 Stalowa Wola

Realizacja procesu dydaktyczno - wychowawczego w zakresie krzewienia i upowszechniania wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych, a także moralnych i etycznych nie byłaby pełna bez podniosłości świąt państwowych i narodowych.
W tym roku uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole przygotowali uczniowie klasy 6 b, pod kierunkiem p. Łukasza Piłata oraz szkolny chór prowadzony przez p. Annę Partykę.
Komunikatywna forma przedstawienia, mądrze dobrana i wyważona treść, akcenty humorystyczne, złożyły się na bardzo dobry odbiór prezentowanych zagadnień.
Dziękujemy uczniom i nauczycielom za przygotowanie uroczystości, a całemu środowisku szkolnemu życzymy kolejnych lat udanej, pożytecznej i efektywnej współpracy.

Sebastian Szwedo


AKTUALNOŚCI

Piknik ekologiczny

PSP - 3 Stalowa Wola

Dnia 2 października 2015 r. uczniowie klasy 5a uczestniczyli w pikniku ekologicznym zorganizowanym  przed budynkiem MDK w ramach ogólnopolskiej kampanii zwiększania świadomości społecznej na temat przyczyn zmian klimatu.  Atrakcją  spotkania był tzw.: „Autobus Energetyczny” . W środku pojazdu zainstalowane były specjalne modele, makiety i tablice prezentujące nowoczesne rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej. Uczestnicy spotkania mieli również okazję utrwalić wiedzę na temat segregacji odpadów, odnawialnych źródeł energii i ochrony zasobów wodnych. Nasi uczniowie ochoczo brali udział w atrakcjach pikniku, angażowali się w liczne zabawy, quizy a ich aktywność została doceniona interesującymi nagrodami.

Monika Wędroch


AKTUALNOŚCI

Spotkanie z policjantem

PSP - 3 Stalowa Wola

Dnia 16 września 2015r. naszą szkołę odwiedził policjant - aspirant sztabowy Grzegorz Sowa. Podczas rozmowy z uczniami klas najmłodszych przedstawił zasady bezpiecznego poruszania się podczas codziennej drogi do szkoły. Głównym tematem pogadanki były podstawowe zasady ruchu drogowego. Dzieci dowiedziały się jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię oraz kiedy i w jaki sposób korzystać z elementów odblaskowych.

Monika Laskowska


AKTUALNOŚCI

Dzień Chłopca w II d - warsztaty kulinarne

PSP - 3 Stalowa Wola

Dnia 1 października 2015 roku, uczniowie klasy II D wraz z wychowawczynią wybrali się z okazji Dnia Chłopca na warsztaty kulinarne do Telepizzy. Każdy uczeń mógł samodzielnie przygotować własną pizzę, a następnie ją skonsumować w towarzystwie koleżanek i kolegów z klasy.  W czasie oczekiwania na piekące się pizze uczniowie brali udział w różnych konkursach.  Atmosfera była bardzo miła i wszyscy zadowoleni  wrócili do szkoły.

Renata Jankowska


AKTUALNOŚCI

Wycieczka do Sandomierza

PSP - 3 Stalowa Wola

Dnia 24 września 2015 roku klasy II B i II D były na wycieczce w Sandomierzu szlakiem polskich legend. Uczniowie wraz z przewodnikiem PTTK zwiedzali Podziemną Trasę Turystyczną i słuchali historii Heleny Krępianki. Podziwiali kamieniczki na sandomierskim rynku. Oglądali panoramę miasta z Bramy Opatowskiej.  W Zbrojowni Rycerskiej mogli przez chwilę poczuć się jak rycerz Zawisza Czarny. Po zakupie drobnych pamiątek, wszyscy zadowoleni wrócili do domu.

Renata Jankowska  i Mariola Gujda


AKTUALNOŚCI

17 września 1939 - Pamiętamy!

PSP - 3 Stalowa Wola

Dnia 20.09.2015r. przedstawiciele SU naszej szkoły wzięli udział w uroczystości upamiętniającej wydarzenia z 17 września 1939 roku.
We wrześniu 1939 roku na nasz kraj został zaatakowany przez Niemcy, a kilka dni później granice Polski przekroczyła Armia Czerwona.
Uroczystości upamiętnienia września 1939 roku rozpoczęły się przed pomnikiem zamordowanego dowódcy Armii Krajowej. Odśpiewano hymn narodowy. Pod pomnikiem władze miasta, powiatu oraz przedstawiciele Koła Związku Sybiraków złożyli kwiaty. Dalsza część uroczystości odbywała się pod Urzędem Miasta. Pod tablicą zamordowanego w Katyniu mieszkańca Stalowej Woli H. Kucy złożono wieniec kwiatów.
Następnie uczestnicy obchodów udali się do kościoła MBKP. Odbyła się tam uroczysta msza święta. Wierni modlili się za wszystkich, którzy padli ofiarami agresji Niemców i Sowietów na Polskę oraz wspominali Polaków wywiezionych na Syberię.

Wiktor Wędroch


AKTUALNOŚCI

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

PSP - 3 Stalowa Wola

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2015/2016. Uroczyste spotkanie najstarszej części społeczności szkolnej (kl. V-VI) odbyło się podczas apelu z udziałem gości: Przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Rafała Webera, Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia, pani Halinę Wołos, i Komendanta Lasowiackiego Hufca ZHP, pana Zbigniewa Partyki
1. września jest zawsze dla naszej szkoły noszącej imię Bohaterów Westerplatte czasem szczególnym. Zaproponowany montaż słowno-muzyczny wzbogacony o prezentację multimedialną odnosił się więc tematycznie do czasów II wojny światowej, a zwłaszcza jej pierwszych siedmiu dni, podczas których trwała heroiczna obrona Westerplatte.
Nie mogło również zabraknąć odwołania do obecnej działalności szkoły w zakresie kultywowania pamięci o bohaterskich patronach - mowa więc była o Klubie Szkół Westerplatte, którego "Trójka" jest członkiem od wielu już lat, i o opiece nad grobem Westerplatczyka, podporucznika Bronisława Kochana, sprawowanej przez uczniów naszej szkoły. Wskazano również na współczesny wymiar patriotyzmu reprezentowanego przez Westerplatczyków: na rzetelne i sumienne wypełnianie swoich zadań, obowiązkowe realizowanie podjętych zamierzeń.

Oby taka postawa cechowała każdego z nas!

Ewa Wąsik


AKTUALNOŚCI

Warta honorowa przy grobie Westerplatczyka

PSP - 3 Stalowa Wola

Zastęp Szczecyn, 54. Stalowowolskiej Drużyny Harcerskiej ZHP.
Stalowowolscy harcerze, w ramach obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej, postawili wartę honorową przy grobie śp. ppor. Bronisława Kochana, członka bohaterskiej załogi Westerplatte. Grób Westerplatczyka znajduje się na cmentarzu w Rozwadowie.
Zastęp złożył także hołd Obrońcóm Września 1939.
Ceremonię przeprowadził Komendant Lasowiackiego Hufca ZHP,  Zbigniew Partyka.

Powyższe przedsięwzięcia 54. SDH są częścią działań, których celem jest uzyskanie przez Druzynę patronatu bohatera Westerplatte, Bronisława Kochana.

Sebastian Szwedo

KONTAKT

ul. Prymasa Wyszyńskiego 14
37-450 Stalowa Wola

Telefon: 15 842 11 86 

Email: psp3@stalowawola.pl

SOCIAL