PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE
W STALOWEJ WOLI

Back
Next

AKTUALNOŚCI

 "Nie zgubić talentu"

"Nie zgubić talentu"

Dnia 15 października 2018 roku w Filharmonii w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród oraz wyróżnień za wybitne osiągnięcia naukowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych z województwa podkarpackiego.
Z wielką przyjemnością informujemy, że w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych nasi uczniowie:

Julia Popek otrzymała Nagrodę  Zarządu Województwa Podkarpackiego,
Eryk Sądej otrzymał Stypendium Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Wyróżnienia zostały przyznane w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej "Nie zgubić talentu".

Joanna Krawczyk - Bojarska
15/10/2018
EU Code Week 2018

EU Code Week 2018

W dniach 8 -12 października 2018r. nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w obchody EU Code Week 2018, czyli Europejskiego Tygodnia Kodowania . Najmłodsi poprzez gry i zabawy rozwijali umiejętności okołoprogramistyczne ułatwiające naukę programowania w późniejszym okresie. Uczniowie klas starszych tworzyli animacje i gry, korzystając z takich narzędzi jak Baltie czy Scratch. Udział w akcji to nie tylko poznanie różnych aplikacji programistycznych, ale przede wszystkim rozwijanie logicznego myślenia, kreatywności, nauka pracy w grupie i dobra zabawa.

Alicja Mulkiewicz - Kozłowska
15/10/2018
Wyjazd edukacyjny (zielona szkoła) do Zawoi

Wyjazd edukacyjny (zielona szkoła) do Zawoi

W dniach 01 - 05.10.2018 uczniowie klasy 6a, 6b, 6c, 6d i 7c przebywali na wyjeździe edukacyjnym (zielona szkoła) w Zawoi u podnóża "królowej" Beskidów - Babiej Góry.
W ciągu 5 dni poszerzali swoją wiedzę przede wszystkim z zakresu wiadomości przyrodniczych, geograficznych i kulturalno-historycznych.
Podczas licznych pieszych wycieczek, zwiedzili min. Muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego, skansen górali beskidzkich, galerię arcydzieła ludowego, odkrywkę skalną zwaną fliszem karpackim oraz park czarnego daniela.
Wśród licznych atrakcji nie zabrakło gier i zabaw na świeżym powietrzu oraz gry terenowej na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.
Podczas kreatywnych warsztatów, uczniowie mieli możliwość zapoznania się z różnymi formami sztuki ludowej oraz samodzielnego wykonania niektórych z nich, min. malowania na szkle, eko sianko - wyroby z siana, patchworkowe cuda - wyroby z filcu, folk design - malowanie drewnianych ptaszków, jak również uczestniczyli w warsztatach muzyczno-tanecznych z góralską kapelą ludową.
W drodze powrotnej odwiedzili Ojców, zwiedzając min. Kapliczkę na wodzie i Maczugę Herkulesa.
Wyjazd dostarczył  naszym uczniom miłych wrażeń, stał się okazją do wzbogacenia wiedzy historycznej i przyrodniczej, a także do poznania dziedzictwa kulturowego regionu naszego kraju.

Artur Karlik, Dorota Gierak, Anna Partyka
15/10/2018
Karta rowerowa

Karta rowerowa

W dniu 09.10.2018. gościliśmy w naszej szkole pana policjanta, który osobiście wręczał karty rowerowe uczniom klas 5. którzy zdali egzamin teoretyczny i praktyczny. Była to również okazja do przypomnienia zasad bezpieczeństwa, obowiązujących uczestników ruchu drogowego.
Pan policjant życzył wszystkim bezpiecznej drogi z domu do szkoły oraz pogratulował uzyskania takiego ważnego dokumentu, jakim jest karta rowerowa.

Aneta Florek
14/10/2018
XV Lubelski Festiwal Nauki

XV Lubelski Festiwal Nauki

W ramach XV Lubelskiego Festiwalu Nauki uczniowie klasy 1D 21 września wzięli udział w zajęciach organizowanych przez uczelnię przy budynku Inżynierii Materiałowej. Były to zajęcia plastyczne: MURALE czyli  Duuuuża kolorowanka, w rozmiarze XXL, wykonana z grubego kartonu, rozmieszczona na murze budynku uczelni, do kolorowania w grupie kolegów i koleżanek; bańki mydlane małe, duże i gigantyczne; E-grosik, czyli ekonomia dla dzieci, w ramach których uczniowie wykonali liczydła i poznali zasady korzystania z nich. Wzięli również udział w zajęciach zumby. Dzień obfitował w atrakcje, na pewno długo zostanie w pamięci każdego uczestnika.

Renata Mierzyńska
06/10/2018
Spotkanie autorskie z Jolantą Reisch-Klose

Spotkanie autorskie z Jolantą Reisch-Klose

28 września W Miejskiej Bibliotece Publicznej klasa 1D wzięła udział w spotkaniu autorskim z dziennikarką, tłumaczką i autorką opowiadań dla dzieci - panią Jolantą Reisch-Klose pod hasłem "Kreatywne czytanie, czyli po drugiej stronie ksiązki". Uczniowie z zainteresowaniem słuchali jak powstaje książka, dowiedzieli sięże każda książka ma w sobie kropelkę wiedzy, uczy wyobraźni, ale potrafi być też lekarstwem. W czasie spotkania dzieci uzyskały odpowiedzi na swoje pytania, każde z nich otrzymało też na pamiątkę autograf pisarki.

Renata Mierzy
ńska
28/09/2018
Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych


Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

02 listopada 2018;

02 maja  2019;

15,16,17 kwietnia 2019.
01/10/2018
PROJEKT „STALOWA SOWA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”

PROJEKT "STALOWA SOWA - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola"


Prezydent Miasta Stalowej Woli zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą "STALOWA SOWA - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola", realizowanym przez Gminę Stalowa Wola w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

FINANSE
Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową nr RPPK.09.02.00-18-0084/17-00 zawartą w dniu
27 czerwca 2018 r., wynosi 4 596 361,30 PLN, w tym:
3 906 907,10 PLN - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego,
459 636,13 PLN - dofinansowanie z Budżetu Państwa,
229 818,07 PLN - wkład własny Gminy Stalowa Wola wniesiony w formie finansowej.

OKRES REALIZACJI
01.06.2018 r. - 30.06.2020 r.

CEL PROJEKTU
Podniesienie w okresie od 01.06.2018 r. do 30.06.2020 r. jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej 8 PSP i ZSO2, podległych Gminie Stalowa Wola poprzez rozwój kompetencji cyfrowych lub zawodowych minimum 270 nauczycieli i rozwój kompetencji kluczowych minimum 1692 uczniów, a także tworzenie w szkołach przyjaznych warunków dla rozwoju tych kompetencji, kształcenia z wykorzystaniem TIK i pracy metodą eksperymentu

SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddz. Mistrzostwa Sportowego nr 2 im. Jana Pawła II  (dalej PSP2),
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte (dalej PSP3),
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (dalej PSP4),
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Energetyków (dalej PSP5),
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika (dalej PSP7),
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego (dalej PSP9),
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów (dalej PSP11),
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II (dalej PSP12),
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Stalowej Woli (dalej ZSO2).

GŁÓWNE OCZEKIWANE REZULTATY - PLANOWANE EFEKTY
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 270 os.
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu - 1692 os.
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 9 szt.
Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 9 szt.
GŁÓWNE ZADANIA

ZADANIE 1 - Rozwój kompetencji cyfrowych i zawodowych nauczycieli
Realizacja 5 typów szkoleń dla nauczycieli pt.:
Aktywne kompetencje kluczowe (17 grup x 14h, dla min. 204 os.)
Rozwój kompetencji kluczowych w oparciu o klocki edukacyjne (3 grupy x 30h, dla min. 21 os.)
Rozwój kompetencji kluczowych w oparciu o projektowanie modeli 3D (3 grupy x 30h, dla min. 21 os.)
Metoda eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych (14 grup x 4h, dla min. 36 os.)
Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w nauczaniu - efektywne nauczanie, bezpieczeństwo i zagrożenia (25 grup x 14h, dla min. 300 os.)

ZADANIE 2 - Zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach kół zainteresowań i warsztatów kształcących kompetencje kluczowe: matematyczne, naukowo-techniczne, w zakresie języka angielskiego, przedsiębiorczości i umiejętności uczenia się
Realizacja wskazanych poniżej bezpłatnych, pozalekcyjnych zajęć dodatkowych dla uczniów, rozwijających kompetencje kluczowe i zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby tych zajęć:
PITAGORAS (30h) - koło zainteresowań z matematyki - m.in zadania, zagadki, ciekawostki, gry i szarady matematyczne, jajko Kolumba, przygotowanie do konkursów itp. - dla 880 os. (88 grup x 2 lata),
KASPAROW (30h) - szachowe koło zainteresowań - dla 180 os. (18 grup x 2 lata),
TRANSFORMERS (30h) - warsztaty konstrukcyjne - m.in. konstruowanie robotów w oparciu o klocki edukacyjne (np. LEGO Mindstorms itp.) z elementami tj. silnik/czujnik odległości/położenia itp. - dla 260 os. (26 grup x 2 lata),
LEONARDO (30h) - warsztaty z drukarką 3D - dla 290 os. (29 grup x 2 lata),
VOYAGER (30h) - koło zainteresowań z j.ang - m.in. interaktywne zadania, zabawy, gry dydaktyczne, symulacyjne w j. ang., przygotowanie do konkursów, spotkania z native speakerami - dla 500 os. (50 grup x 2 lata),
REKINY BIZNESU (30h) - warsztaty z przedsiębiorczości - m.in. savior-vivre, autoprezentacja, negocjacje w biznesie, podstawy biznesu, opracowanie i symulacje pomysłów na biznes, gry dydaktyczne, zagadnienia dot. ekonomii, oszczędzania, inwestowania, zarządzania finansami - dla 200 os. (20 grup x 2 lata),
EFEKTYWNI (30h) - warsztaty efektywnego uczenia się - m.in. rozwój zdolności efektywnego uczenia się różnymi sposobami np. zakładki, liczbowe haki, metoda pokoju, mapy myśli, szybkiego czytania, alfabet cyfrowy, słów kluczy/zastępczych - dla 340 os. (34 grupy x 2 lata).

ZADANIE 3 - Tworzenie warunków do pracy metodą eksperymentu oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach kół zainteresowań i warsztatów z wykorzystaniem metody eksperymentu, kształcące kompetencje kluczowe naukowo-techniczne w obszarze nauk przyrodniczych
Realizacja wskazanych poniżej bezpłatnych, pozalekcyjnych zajęć dodatkowych dla uczniów, rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk przyrodniczych, realizowanych z wykorzystaniem metody eksperymentu i zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby tych zajęć:
KOPERNIK (30h) - koło zainteresowań geograficzno-astronomiczne - m.in doświadczenia, eksperymenty geograficzne, marsz na orientację w terenie, praca z mapą i busolą, wyznaczanie azymutu, budowa układu słonecznego, wpływ kosmosu na życie na Ziemi, technologie kosmiczne i ich związek ze środowiskiem - dla 320 os. (32 grupy x 2 lata)
EKSPERYMENT DARWIN (30h) - warsztaty rozwijające kompetencje z przyrody/biologii - dla 340 os. (34 grupy x 2 lata)
EKSPERYMENT EINSTEIN (30h) - warsztaty z fizyki - dla 230 os. (23 grupy x 2 lata)
EKSPERYMENT ATOM (30h) - warsztaty z chemii - dla 260 os. (26 grup x 2 lata)ZADANIE 4 - Tworzenie warunków do kształcenia z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych oraz zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe cyfrowe
Realizacja wskazanych poniżej bezpłatnych, pozalekcyjnych zajęć dodatkowych dla uczniów, rozwijających kompetencje cyfrowe i utworzenie oraz doposażenie 14 przenośnych pracowni komputerowych w szkołach (liczba utworzonych pracowni: PSP2 - 1 szt., PSP3 - 2 szt., PSP4 - 1 szt., PSP5 - 1 szt., PSP7 - 2 szt., PSP9 - 1 szt., PSP11 - 2 szt., PSP12 - 2 szt., ZSO2 - 2 szt.):
TIKI-TAK! (30h) - warsztaty rozwijające kompetencje cyfrowe - m.in korzystanie z narzędzi TIK w szkole, domu, procesie uczenia się, możliwości techniczne mobilnej pracowni komputerowej, obsługa sprzętu, rozwiazywanie problemów za pomocą TIK, bezpieczeństwo/zagrożenia w cyberprzestrzeni, cyberprzemoc, świat wirtualny a rzeczywisty, odpowiedzialność za treści umieszczane w sieci - dla 240 os. (24 grupy x 2 lata).

ZAPEWNIAMY:
Lepsze przygotowanie do kontynuacji nauki na dalszych etapach kształcenia.
Kształtowanie kompetencji kluczowych.
Pracę na zajęciach metodami aktywnymi/aktywizującymi (np. metodą eksperymentu, metodą projektu, z wykorzystaniem gry dydaktycznej itp.).
Realizację wsparcia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczestników.
Realizację zajęć dla uczniów w małych grupach - 8-10 os.

REKRUTACJA
Rekrutacja na zajęcia dodatkowe dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli, przewidziane do realizacji w roku szkolnym 2018/2019, prowadzona będzie w okresie od 28 września 2018 r. do 12 października 2018 r., zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Udziału w Projekcie oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Informacje o rekrutacji można uzyskać u wychowawców klas i Dyrektorów szkół biorących udział w Projekcie, a także w Biurze Projektu w Urzędzie Miasta Stalowej Woli. Nauczyciele składają wypełnione dokumenty rekrutacyjne w sekretariacie szkoły. Uczniowie składają wypełnione dokumenty rekrutacyjne u wychowawców klas.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE (pobierz plik)

Wzory dokumentów rekrutacyjnych dla NAUCZYCIELA:
   Karta uczestnika projektu - NAUCZYCIEL
(pobierz plik)
   Oświadczenie 1 RODO WUP nauczyciel 
(pobierz plik)
   Oświadczenie 2 RODO UM nauczyciel 
(pobierz plik)

Wzory dokumentów rekrutacyjnych dla UCZNIA:

    Karta uczestnika projektu - UCZEŃ (pobierz plik)
    Oświadczenie 1 RODO WUP uczeń (pobierz plik)
    Oświadczenie 2 RODO UM uczeń (pobierz plik)

INFORMACJE O PROJEKCIE
URZĄD MIASTA STALOWA WOLA
ul. Wolności 9, pok. nr 34
37 - 450 Stalowa Wola
tel. 15 643 35 82
asiwek@stalowawola.pl
mtonderys@stalowawola.pl
mturek@stalowawola.pl
Osoby do kontaktu: Arleta Siwek, Małgorzata Kotwica-Tonderys, Monika Turek

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

27/09/2018

AKTUALNOŚCI

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
27/06/2018
Bezpieczne wakacje - spotkanie z policjantem

Bezpieczne wakacje - spotkanie z policjantem

15 czerwca 2018 odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli. Starszy aspirant Paweł Kos wygłosił prelekcję na temat bezpiecznych zachowań dzieci w różnych sytuacjach w okresie wakacji. Przedstawił zasady bezpiecznego poruszania się na drodze, właściwego przechodzenia przez jezdnię, rozważnego korzystania z kąpielisk oraz zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych osób.


Monika Laskowska
27/06/2018
Szkoła przyjazna utalentowanym uczniom

Szkoła przyjazna utalentowanym uczniom

Tegoroczne osiągnięcia naszych uczniów w konkursach przedmiotowych, których efektem jest liczne grono laureatów i finalistów, uplasowały stalowowolską Trójkę na siódmym miejscu w województwie! Jest to wynik wytężonej pracy uczniów, starań nauczycieli i rodziców. Efekty naszych szkolnych działań pozwoliły cieszyć się z przyznanego placówce tytułu "Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom". Stosowny certyfikat z rąk Pani Kurator odebrała Pani Dyrektor Elżbieta Sudoł-Wasyliszyn.

Przypominamy tegoroczną listę laureatów i finalistów:

- Eryk Sądej (kl. VII b) - laureat Konkursu z Języka Polskiego oraz Konkursu z Przyrody;
- Justyna Jarzyńska (kl. VII c) - laureatka Konkursu z Języka Polskiego, finalistka Konkursu z Matematyki;
- Julia Popek (kl. VII d) - laureatka Konkursu z Języka Polskiego;
- Aleksandra Wach (kl. VII c) - laureatka Konkursu z Języka Polskiego;
- Agata Tabor (kl. VII a) - laureatka Konkursu z Przyrody;
- Filip Gajda (kl. VII a) - finalista Konkursu z Matematyki oraz Konkursu z Przyrody;
- Alicja Gargaś (kl. VII a) - finalistka Konkursu z Języka Polskiego;
- Karol Podlasek (kl. VII a) - finalista Konkursu z Języka Angielskiego.

Ewa Wąsik
14/06/2018
Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych

Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych

12 czerwca w Rzeszowie miała miejsce uroczysta Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych. Na zaproszenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch uczestniczyli w niej również przedstawiciele naszej szkoły. Statuetką Prymu wyróżnieni zostali: Julia Popek (7d) - laureatka 3. miejsca wojewódzkiego etapu Konkursu z Języka Polskiego i Eryk Sądej (7b) - laureat wojewódzkiego etapu Konkursu z Języka Polskiego i zdobywca 2. miejsca wojewódzkiego etapu Konkursu z Przyrody. Eryk, jako wielokrotny zwycięzca, nagrodzony został również tytułem "Wybitnego laureata".

Gratulujemy tegorocznych sukcesów laureatom, finalistom, ich rodzicom i nauczycielom. Już dzisiaj zapraszamy uczniów do udziału w przyszłorocznych zmaganiach, licząc na współpracę i jej efekty - kolejne sukcesy w konkursach przedmiotowych.

Ewa Wąsik
13/06/2018
Uczniowie PSP nr 3 na Memoriale Janusza Kusocińskiego

Uczniowie PSP nr 3 na Memoriale Janusza Kusocińskiego

8 czerwca 2018 r. grupą kilkunastu osób z naszej szkoły wyjechaliśmy do Chorzowa kibicować Anicie Włodarczyk, od której dostaliśmy zaproszenie na Memoriał Janusza Kusocińskiego. Po przyjeździe do Chorzowa mieliśmy okazję spotkać się z Mistrzynią i zrobić z nią pamiątkowe zdjęcie. Wszyscy dostaliśmy imienne dedykacje od pani Włodarczyk, która jest czterokrotną mistrzynią świata, dwukrotną mistrzynią olimpijską, w rzucie młotem i aktualną rekordzistką świata (82,98m). Po krótkiej rozmowie, w której podziękowaliśmy za zaproszenie, udaliśmy się na stadion Śląski, który po remoncie wygląda imponująco. Zawody rozpoczęły się z godzinnym opóźnieniem, ponieważ zaczął padać mocny deszcz. Jednak nikt się nie nudził. Po rozpoczęciu zawodów mogliśmy oglądać rywalizację na wysokim, światowym poziomie oraz liczyć na autografy startujących zawodników. W Memoriale startowało wiele gwiazd polskiej i światowej lekkoatletyki. Pani Anita, która przygotowuje się do mistrzostw Europy w Berlinie, rzutem na odległość 75,52 zajęła  II miejsce. Wyprzedziła ją Amerykanka Gwen Berry z wynikiem 77,78m.


Możliwość oglądnięcia fascynującego widowiska sportowego i miłego spędzenia czasu zawdzięczamy firmie Nado, której dziękujemy.


Andrzej Wasyliszyn
19/06/2018
Odsłonięcie obelisku zamordowanych funkcjonariuszy w 1940r. w Związku Sowieckim.

Odsłonięcie obelisku zamordowanych funkcjonariuszy w 1940r. w Związku Sowieckim.

17 czerwca 2018r. odbyło się uroczyste odsłonięcie Obelisku upamiętniającego poległych oficerów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Państwowej rozstrzelanych w Katyniu, Twerze, Charkowie i innych miejscach kaźni na terytorium Związku Sowieckiego. Rozpoczęło się ono o godz. 10.30 Mszą Świętą w kościele pw. Trójcy Świętej, a następnie udano się na cmentarz komunalny, gdzie usytuowany jest obelisk. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz miasta, powiatu, województwa oraz parlamentarzyści.

W uroczystościach uczestniczył również Poczet Sztandarowy naszej szkoły w składzie:

Dąbrowska Aleksandrakl. 7d
Dąbrowski Miłoszkl. 7a
Gargaś Alicjakl. 7a
Kuligowski Tomaszkl. 7a
Myśliwiec Alicjakl. 7a
Popek Juliakl. 7d
Szabat Katarzynakl. 7a
Walczyk Aleksandrakl. 7d


Wiktor Wędroch
19/06/2018
Szkolny Konkurs Literacki „Legendy bliskie sercu każdego Polaka"

Szkolny Konkurs Literacki "Legendy bliskie sercu każdego Polaka"

W związku z obchodami Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w naszej szkole odbył się Konkurs Literacki "Legendy bliskie sercu każdego Polaka. Do konkursu przystąpiły pięcioosobowe reprezentacje klas czwartych i piątych, w sumie czterdzieści osób. Uczniowie pisali test sprawdzający znajomość kilkunastu najważniejszych polskich legend. Konkursowe jury złożone z nauczycieli polonistów wyłoniło zwycięzców, którzy uzyskali największa ilość punktów. Oto wyniki:
I miejsce -
Adrian Rębisz (kl. Vb)
II miejsce - Alicja Kępa (kl. Va)
III miejsce - Izabela Kołacz (kl. Va)
Wyróżnienia: 
Dorota Watras (kl. Vb), Amelia Gorczyca (kl. Vc),
Natalia Górska (kl. IVa), Tomasz Adamski (kl. IVd),
Weronika Trafidło (kl. Vd), Bartłomiej Wach (kl.Vb),
Julita Pacuła (kl. Va), Agata Wojciechowska (kl. Va),
Wiktor Piczak (kl. IVa), Hanna Pietruszczak (kl. Va), Bartosz Czuj (kl. IVb).
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Nauczyciele języka polskiego
19/06/2018
Wędrówki po Krainie Origami

Wędrówki po Krainie Origami

W dniach 8 -9 czerwca w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli odbył się XII Festiwal Dla Dzieci i Młodzieży "Wędrówki Po Krainie Origami" pod patronatem Prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego. Uczestnicy festiwalu podziwiali w programie artystycznym uczniów PSP Nr7 w Stalowej Woli, która  już po raz dwunasty organizuje zmagania w trudnej sztuce składania papieru. W ramach Festiwalu wręczono nagrody uczestnikom XII Wojewódzkiego Konkursu Origami. Wśród nagrodzonych znalazła się uczennica naszej szkoły: Eliza Mierzyńska z klasy IV c, która otrzymała II miejsce w kategorii Tradycyjny Moduł Chiński za pracę "Papuga". W drugim dniu festiwalu zainteresowani mogli wziąć udział w warsztatach origami w SDK. Konkursowe prace można podziwiać do 15 czerwca 2018 r.
13/06/2018
Konkursy w ramach obchodów 100 - lecia niepodległości

Konkursy w ramach obchodów 100 - lecia niepodległości

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski zostały zorganizowane konkursy:
-plastyczny dla klas I-II pt. "Piękna nasza Polska cała;
-czytelniczy dla klas III pt. Jakie to legendy?"

Konkurs plastyczny został przeprowadzony w kwietniu  i rozstrzygnięty 27 kwietnia. Wzięło w nim udział 50 uczniów.  Wyróżniono 14 prac. W maju pojawiła się wystawa nagrodzonych prac.

Konkurs czytelniczy przeprowadzono 8 maja, wzięło w nim udział 16 uczniów.
Wyróżniono 9 uczniów za bardzo dobrą znajomość legend.

Anna Myśliwiec
05/06/2018
Kangur Matematyczny 2018

Kangur Matematyczny 2018

W dniu 15 marca 2018 roku w naszej szkole odbył się, już po raz kolejny, Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny. Jego celem jest propagowanie kultury matematycznej wśród uczniów. Do zmagań konkursowych przystąpiło 98 uczniów klas II- VII.
Informujemy, że wyróżnienia w tegorocznej edycji konkursu otrzymali:
- Kupiec Mateusz - klasa 3f
- Bednarczyk Julia - klasa 3f
- Sławek Milena - klasa 3f
- Zając Kinga - klasa 3a
- Kułakowska Zuzanna - klasa 3b
- Rozwadowska Julia - klasa 3b
- Wolicki Rafał - klasa 4c
- Ji Karol - klasa 6a
- Kłosowski Szymon - klasa 6a
- Gajda Filip - klasa 7a
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy wytrwałości
w dalszej pracy.

Szkolny Opiekun Konkursu
Anna Kupiec
05/06/2018
XXXV Ogólnopolskie Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte

XXXV Ogólnopolskie Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte

W dniach 22-25 maja 2018 roku odbyło się XXXV Ogólnopolskie Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte pod hasłem "Pamięć o bohaterach naszą siłą i energią". Organizatorem przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie. Klub zrzesza ponad pięćdziesiąt szkół z całej Polski, których patronami są bohaterscy obrońcy Westerplatte. Podstawowym zadaniem klubu jest zachowanie pamięci o tych, "co wrześniowe dni na Westerplatte przeszli", a także wymiana doświadczeń, kultywowanie upowszechnianie tradycji oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej młodzieży. Naszą szkołę reprezentowali tegoroczni laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych: Gargaś Alicja, Jarzyńska Justyna, Popek Julia, Tabor Agata, Wach Aleksandra, Gajda Filip, Sądej Eryk.
Program Sympozjum obfitował w szereg wydarzeń. Spotkanie odbywające się na terenie szkoły, miasta i okolic Dzierżoniowa rozpoczęło się uroczystą Mszą Św, której przewodniczył bp Ignacy Dec. Następnie przy pomniku "Pamięci Losów Ojczyzny" został wygłoszony  okolicznościowy referat, przez przedstawiciela Szkoły Podstawowej nr 5. Został odczytany Apel Pamięci i oddana salwa honorowa. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem odbył się przemarsz do kina Zbyszek w asyście miejskiej orkiestry na dalszą część uroczystej akademii. Tego dnia odbyło się również podsumowanie  konkursu literackiego i plastycznego, w którym wyróżniono także uczniów naszej szkoły. Nagrody otrzymali: Kinga Żródłowska z klasy III b oraz Szymon Głuszak z klasy V c. W drugim dniu organizatorzy Sympozjum zaplanowali lekcję muzealną poświęconą Zakładom Radiowym DIORA, zwiedzanie okolic Dzierżoniowa - pałacu w Jedlince oraz Podziemnego Miasta Osówka, którego trasa historyczna obejmowała dodatkowo przepływ łodzią desantową, pokonanie chodnika poszukiwaczy skarbów: za pomocą kładek, pomostów, mostka wiszącego nad wodą.

Aneta Florek, Monika Laskowska
25/05/2018
Wycieczka do Warszawy

Wycieczka do Warszawy

W dniach 17 i 18 maja br. odbyła sie wycieczka do Warszawy klas 7a, 7b i 7d.
Dziękujemy organizatorom, uczniom oraz rodzicom i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.
18/05/2018
Wycieczka do Krasiczyna, Przemyśla i Bolestraszyc

Wycieczka do Krasiczyna, Przemyśla i Bolestraszyc

W dn. 15.05.2018 r. uczniowie kl. V a i V b uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Krasiczyna, Przemyśla i Bolestraszyc,  której przyświecały następujące cele: rozpoznanie dzieł architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego dziedzictwa kultury, poznanie cennych obiektów przyrodniczych i  kultury materialnej naszego regionu,  rozwijanie zaciekawienia historią Polski i światem przyrody. Pierwszym punktem wycieczkowej trasy było zwiedzanie z przewodnikiem Zespołu Pałacowego w Krasiczynie. Następne nasi uczniowie mieli okazję poznać historię zabytkowego Przemyśla, zwiedzając Stare Miasto, Zamek Kazimierzowski z rekonstrukcją fundamentów średniowiecznego palatium z rotundą - siedzibę najstarszego amatorskiego teatru w Europie "Fredreum", cerkiew, a także Wieżę Zegarową - jedyne w Polsce Muzeum Dzwonów i Fajek. Po obiedzie uczestnicy wycieczki odwiedzili Bolestraszyce, gdzie zwiedzali arobretum - największy na Podkarpaciu ogród botaniczny, gdzie zgromadzono kilkaset gatunków roślin. Wycieczka dostarczyła naszym uczniom miłych wrażeń, stała się okazją do wzbogacenia wiedzy historycznej i przyrodniczej, a także do promowania dziedzictwa kulturowego naszego regionu

Ewa Czerwonka, Artur Karlik, Anna Partyka
15/05/2018
Obchody Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Obchody Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

"11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata" - czytamy w uchwale Sejmu ustanawiającej 2018 r. Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jak podkreślono w dokumencie, to dzięki tym, którzy pozostali nieugięci, nasz Naród wyszedł zwycięsko z dziejowej próby.
W związku  z obchodami  tego doniosłego Jubileuszu uczniowie naszej szkoły przygotowali program "A to Polska właśnie.", który zaprezentowali szkolnej publiczności 11 maja2018 r. Patriotyczne spotkanie, wypełnione wierszem i piosenką, poświęcono wszystkim tym, którym zawdzięczamy wolność, poczucie dumy narodowej, możliwość  pielęgnowania polskich tradycji oraz honorowania bohaterów. 
Uroczystość stała się okazją do chwili refleksji nad bogatą historią naszej Niepodległej, pięknem ojczystych krajobrazów oraz nad największym skarbem każdego narodu- wolnością.  Utrzymany w podniosłym nastroju występ chóru szkolnego, solistów oraz recytatorów z teatru "Trójeczka" zaprezentowano również uczestnikom Miejskiego Konkursu Ortograficznego "O Pióro Prezydenta", którego organizatorem jest nasza szkoła.

Ewa Czerwonka, Anna Partyka, Aneta Florek
11/05/2018
XXI Miejski Konkurs Ortograficzny „O Pióro Prezydenta”

XXI Miejski Konkurs Ortograficzny "O Pióro Prezydenta"

Dnia 11 maja 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Stalowej Woli odbyła się XXI edycja Miejskiego Konkursu Ortograficznego "O Pióro Prezydenta". W rywalizacji wzięli udział uczniowie stalowowolskich szkół podstawowych. Autorką dyktanda pt. "Bracia Piłsudscy" była pani Anna Garbacz. Treść dyktanda nawiązywała do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Komisja w składzie:
p. Ewa Wąsik - przewodnicząca
p. Irena Stec
p. Joanna Krawczyk-Bojarska
p. Mariola Gujda
wyłoniła następujących laureatów:

1. Aleksandra Szcześniak - SSP
2. Maria Chmielowiec - PSP 9
3. Amelia Gumowska - PSP 4
4. Hanna Pikula - PSP 11
5. Alicja Adamek - Katolicka Szkoła Podstawowa
    Iga Żebrowska - SSP
7. Adam Procnal - PSP 4
    Przemysław Drąg - PSP 3
9. Amelia Strugalska - SSP
    Milena Parys - PSP 3

Organizatorzy konkursu dziękują Paniom - opiekunom uczniów za pomoc w sprawdzaniu prac konkursowych.

Tekst dyktanda

Joanna Krawczyk-Bojarska
11/05/2018
Rok Ireny Sendlerowej

Rok Ireny Sendlerowej

Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2018 ustanowiony został Rokiem Ireny Sendlerowej. Jest to wyraz hołdu "Tej, która z największym poświęceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka", jak czytamy w ustawie.
Aby przybliżyć uczniom sylwetkę i zasługi Ireny Sendler podejmowane na rzecz ratowania żydowskich dzieci z warszawskiego getta, Aleksandra Wach i Maja Szczęsna z klasy VIIc przygotowały materiały informacyjne, które zaprezentowane zostały w formie gazetki na szkolnym korytarzu. Uczniowie mieli również możliwość wysłuchania audycji poświęconej Bohaterce przedstawionej przez Filipa Gajdę, Katarzynę Szabat i Alicję Gargaś z klasy VIIa. W jej trakcie dziewczynki odczytały m.in. fragmenty swoich prac literackich poświęconych postaci Ireny Sendlerowej będących tekstami konkursowymi w ogólnopolskich zmaganiach literacko-plastycznych pt. "Pani Ireno."

Ewa Wąsik

11/05/2018
Uczniowie „Trójki” w otoczeniu Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Uczniowie "Trójki" w otoczeniu Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

2 maja delegacja uczniów i nauczycieli naszej szkoły uczestniczyła w miejskich obchodach Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Gościem honorowym uroczystości był premier Mateusz Morawiecki.
Centralny punkt obchodów to wciągnięcie flagi Polski na osiemnastometrowy maszt i odśpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego" w honorowej asyście Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego z trzech rodzajów sił zbrojnych: wojsk lądowych, sił powietrznych oraz marynarki wojennej.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości nasi uczniowie uczestniczyli w koncercie Piotra Rubika.
To były niezapomniane przeżycia!

Ewa Wąsik
11/05/2018
Finał Szkolnej Ligi Ortograficznej

Finał Szkolnej Ligi Ortograficznej

Do udziału w finale konkursu Szkolna Liga Ortograficzna, który odbył się 27.04.2018 r.,  zakwalifikowani zostali uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki miesięcznych dyktand konkursowych. Do finałowej  rozgrywki przystąpiło  40 uczniów reprezentujących kl. 5 - 7.

Zwycięzcami dwóch przeprowadzonych dyktand finałowych zostali:

Milena Parys (kl. 6b) -  I miejsce
Emilia Gołąb (kl. 7c) -  II miejsce
Przemysław Drąg (kl. 7a) -  III miejsce
Michał Kowalewski  (kl. 6a)-wyróżnienie
Agata Wojciechowska  (kl. 5a)- wyróżnienie
Karol Ji (kl. 6a) - wyróżnienie

Serdecznie gratulujemy!

Milena Parys , Emilia Gołąb , Przemysław Drąg stanowić będą reprezentację szkoły w Miejskim Konkursie Ortograficznym "O Pióro Prezydenta", który organizuje nasza "Trójka".
Naszym reprezentantom życzymy powodzenia!

Ewa Czerwonka
10/05/2018
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży

Uczniowie naszej szkoły klas 6-7 oraz zajęć kółka plastycznego wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży zorganizowanym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej pod hasłami:
- Bezpieczeństwo w Twoim otoczeniu zależy od Ciebie
- Potrafię alarmować
- Żywioły i ludzie
Prace na konkurs zostały wysłane 30 kwietnia 2018r bezpośrednio na adres Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, mam nadzieję, że się podobają. Wszystkie ukazują trudną pracę strażaków, zmagania z pożarem, narażanie zdrowia i życia dla ratowania poszkodowanych a także właściwe reagowanie osób starszych i dzieci w sytuacjach trudnych.

Aneta Florek
10/05/2018
Co to jest Polska? - konkurs recytatorski

Co to jest Polska? - konkurs recytatorski

27 kwietnia 2018 roku w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli odbył się konkurs recytatorski pod hasłem  "Galicja dla Niepodległej", organizowany przez Stowarzyszenie Literackie "Witryna". Wzięło w nim udział 53 uczestników, w tym uczniowie naszej szkoły. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Tym bardziej cieszymy się, że wyróżnienie zdobyła nasza uczennica, Karina Majerska, która recytowała wiersz Artura Oppmana pt. "Orlątko".
Celami konkursu była: popularyzacja poezji patriotycznej, doskonalenie umiejętności recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury słowa.


Joanna Krawczyk - Bojarska
01/05/2018
Konkurs literacko-plastyczny „Eko-bajka”

Konkurs literacko-plastyczny "Eko-bajka"

25 kwietnia rozstrzygnięty został miejski konkurs literacko-plastyczny pod hasłem "Eko-bajka". Organizatorzy, Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli i Miejska Biblioteka Publiczna, do udziału w nim zaprosili uczniów klas IV-VII stalowowolskich szkół podstawowych. Ideą konkursu było kształtowanie właściwych postaw dotyczących ochrony środowiska naturalnego, szerzenie wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz rozwijanie umiejętności literacko-plastycznych.
Spośród 113 prac zgłoszonych do konkursu jury wyłoniło ścisłe grono laureatów i wyróżnionych. Wśród nich znalazł się uczeń "Trójki", Krzysztof Słodkowski z kl. Vc, autor opowiadania pt. "Ekologiczny sen". Serdecznie gratuluję osiągniętego wyniku!

Ewa Wąsik
01/05/2018
Wycieczka klas szóstych do Warszawy

Wycieczka klas szóstych do Warszawy

W dniach 18 - 19 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy VIa oraz VId pod opieką pani Anety Florek, pani Joanny Bojarskiej i pana Andrzeja Wasyliszyna wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do Warszawy.
Program wycieczki obejmował między innymi wizytę w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Wnętrza polskiego parlamentu zwiedziliśmy przede wszystkim dzięki uprzejmości pana posła Rafała Webera, który osobiście oprowadzał nas po salach i korytarzach sejmowych. W pierwszym dniu wyjazdu zobaczyliśmy również: Kolumnę Zygmunta, Plac Zamkowy, Archikatedrę św. Jana, mury miejskie, Rynek Starego Miasta, pomniki Małego Powstańca i Syrenki Warszawskiej. Przeszliśmy Traktem Królewskim, mijając po drodze m. in. Pałac Prezydencki, do Grobu Nieznanego Żołnierza, gdzie oglądaliśmy zmianę warty. Odwiedziliśmy też Pałac Kultury i Nauki, gdzie z XXX piętra podziwialiśmy panoramę Warszawy.
W drugim dniu wycieczki odwiedziliśmy największy w Polsce park doświadczeń - Centrum Nauki "Kopernik". Ostatnim punktem wyjazdu była wizyta w Zoo.
Wycieczka dostarczyła wszystkim niezapomnianych wrażeń.

Joanna Krawczyk - Bojarska
01/05/2018
Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych


Z wielką przyjemnością informujemy o sukcesach uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Stalowej Woli w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.


Trzystopniowe zmagania wyłoniły laureatów i finalistów etapu wojewódzkiego, w gronie których znaleźli się nasi uczniowie:

-
Eryk Sądej (kl. VII b) - laureat Konkursu z Języka Polskiego oraz Konkursu z Przyrody;
-
Justyna Jarzyńska (kl. VII c) - laureatka Konkursu z Języka Polskiego, finalistka Konkursu z Matematyki;
-
Julia Popek (kl. VII d) - laureatka Konkursu z Języka Polskiego;
-
Aleksandra Wach (kl. VII c) - laureatka Konkursu z Języka Polskiego;
-
Agata Tabor (kl. VII a) - laureatka Konkursu z Przyrody;
-
Filip Gajda (kl. VII a) - finalista Konkursu z Matematyki oraz Konkursu z Przyrody;
-
Alicja Gargaś (kl. VII a) - finalistka Konkursu z Języka Polskiego;
-
Karol Podlasek (kl. VII a) - finalista Konkursu z Języka Angielskiego.   

Serdecznie gratulujemy!
28/04/2018
Przedstawienie „Królowa Śniegu”

Przedstawienie "Królowa Śniegu"

Dn. 22.03.2018 r. grupa teatralna "Trójeczka" przedstawiła szkolnej publiczności  spektakl "Królowa Śniegu" oparty na motywach znanej baśni Jana Christiana Andersena - opowieści o sile przyjaźni i zwycięstwie dobra nad złem. W baśniowy świat pełen tajemnic i magii przenieśli widzów uczniowie klas V - VII.  Obsadę aktorską stanowili:

Andersen - Miron Dąbrowski (kl. VI b)
Paula - Anna Buras (kl. VI a)
Pracownica muzeum - Kamila Krajewska (kl. VI b)
Królowa Śniegu - Oliwia Nowak (kl. VI b)
Gerda - Lena Opala (kl. V b)
Kaj - Adrian Rębisz (kl. V b)
Babcia, Matka Zbójniczki - Anna Straszewska (kl. VI b)
Zbójniczka - Milena Parys (kl. VI b)
Zbójcy -  Kamil Sakowski, Szczepan Partyka (kl. VI b)
Wróżka Kwiatów - Aleksandra Iskra (kl. VI a)
Wrona - Zofia Koczwara (kl. VI a)
Kawka - Martyna Góralewicz (kl. VI a)
Księżniczka - Gabriela Żywica (kl. VI b)
Róże, Gołębie - Oliwia Sibiga, Emilia Tarnawska (kl. VI a)
Czarownice - Aleksandra Kilian, Dominika Trafidło (kl. V c), Oliwia Dec, Oliwia Kochan, Karina Burdzy (kl. VI c), Anna Kozikowska (kl. VI d), Sandra Chlebuś, Gabriela Morawska (kl. VII c)

Spektakl zaprezentowano również rodzicom i zaproszonym gościom.
Grupa "Trójeczka" dziękuje Pani Annie Partyce za pomoc w przygotowaniu przedstawienia.

Ewa Czerwonka
22/03/2018
Pierwszy Dzień Wiosny

Pierwszy Dzień Wiosny

Pierwszy Dzień Wiosny w klasach 4-7.
W środę 21-go marca obchodziliśmy w szkole Pierwszy Dzień Wiosny. W obchodach tego dnia uczestniczyło wielu uczniów, którzy pod opieką nauczycieli przygotowali wiele atrakcji m.in.: występ grupy tanecznej, przedstawienie pod tytułem "Wiosna jest tuż tuż.." oraz pokaz mody ekologicznej.
Dziękujemy uczniom za zaangażowanie i gratulujemy udanej zabawy.

Monika Wędroch, Anna Partyka, Łukasz Piłat
21/03/2018
Poczet Sztandarowy PSP 3 w uroczystościach ku czci "Żołnierzy Wyklętych"

Poczet Sztandarowy PSP 3 w uroczystościach ku czci "Żołnierzy Wyklętych"

3 i 4 marca 2018r. w naszym Mieście odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w obchody, by wspólnie z mieszkańcami miasta uczcić pamięć bohaterów Powstania Antykomunistycznego. Poczet Sztandarowy naszej szkoły uczestniczył we Mszy Świętej 4 marca o godzinie 12.00 w Bazylice Konkatedralnej.

W Poczcie Sztandarowym udział wzięli uczniowie kl. VII "d":

Popek Julia
Dąbrowska Aleksandra
Zawada Olga
Walczyk Aleksandra
Bezubik Szymon
Kosek Marcos
Kurylak Kacper

Wiktor Wędroch
08/03/2018
Booktalking, czyli pięć minut o książce

Booktalking, czyli pięć minut o książce

21 lutego uczniowie naszej szkoły, Alicja Wąsik (5b), Aleksandra Iskra (6b) i Stanisław Krasowski (5a), wzięli udział w Miejskim Konkursie Czytelniczym "Booktalking, czyli pięć minut o książce". W zamyśle organizatorów miał on popularyzować czytelnictwo i podnosić jego poziom, rozwijać świadomość literacką uczniów oraz doskonalić ich umiejętność autoprezentacji. Zadaniem uczestnika zmagań była ustna prezentacja dowolnej książki metodą booktalkingu (np. streszczenie fabuły, zaprezentowanie głównego bohatera, przedstawienie wybranego epizodu, oddanie nastroju). Nasi uczniowie zareklamowali następujące utwory literackie:

- B
. Piotrkowska - Dubik: "Laleczki z papieru",
- R. J. Palacio: "Cudowny chłopak",
- M. Biskup: "Śladami zapomnianych bohaterów".

Ostatecznie w rywalizacji II miejsce zajęła Alicja Wąsik.

Serdecznie gratuluję wszystkim naszym uczniom, pasjonatom czytelnictwa!

Ewa Wąsik
21/02/2018
Spotkanie z autorem, panem Krzysztofem Piersą

Spotkanie z autorem, panem Krzysztofem Piersą

20 lutego uczniowie klas VII mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z panem Krzysztofem Piersą, autorem książek "Komputerowy ćpun" i "Trener marzeń", dziennikarzem prasowo-internetowo-telewizyjnym, recenzentem gier komputerowych, pasjonatem fantastyki.

Zaproszony przez Miejską Bibliotekę Publiczną autor opowiadał o niebezpieczeństwie uzależnienia od gier komputerowych i o jego skutkach (zaburzenia psychiczne, agresja, wyobcowanie ze środowiska, depresja, brak autorealizacji i in.). Pokazywał, jak cienka jest granica pomiędzy rozrywką czerpaną z grania a ryzykiem uzależnienia. Obalał stereotypy dotyczące gier komputerowych. Obnażał absurdalność i brak wiarygodności w tłumaczeniach graczy, którym udowadnia się nadmierne spędzanie czasu przy komputerze.

Temat spotkał się z bardzo żywym odzewem wśród uczniów. Ich reakcje na kierowany do nich przekaz oraz licznie zadawane pytania były dowodem aktualności problemu.

Ewa Wąsik
20/02/2018
Góra Grosza 2018

Góra Grosza 2018

W naszej szkole  dobiegła końca 18 edycja ogólnopolskiej akcji "Góra Grosza". Każda drobna moneta może pomóc Twojemu koledze lub koleżance!! Z tym hasłem rozpoczęliśmy zbiórkę monet. Nasza szkoła zebrała 384,75 zł. Wszystkie pieniądze zostaną przekazane Towarzystwu Nasz Dom na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci.
Samorząd Uczniowski PSP nr 3 bardzo serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Samorząd Uczniowski
19/02/2018
Spotkanie z policjantem

Spotkanie z policjantem

W środę 24 stycznia br. odbyło sie w naszej szkole spotkanie z policjantem dotyczące profilaktyki zachowań podczas spędzania czasu wolnego w czasie ferii zimowych oraz bezpiecznego korzystania z sieci Internet.

S.
24/01/2018
Koncert noworoczny dla rodziców

Koncert noworoczny dla rodziców

23 stycznia 2018 r. uczniowie klas 4 - 7 zaprezentowali szkolnej publiczności, rodzicom oraz pracownikom szkoły Koncert Noworoczny. Występ wypełniły pastorałki, piosenki, utwory poetyckie i instrumentalne oraz tańce w wykonaniu chóru szkolnego, zespołu instrumentalnego, teatru "Trójeczka". Program słowno - muzyczny o tematyce bożonarodzeniowej, noworocznej i zimowej  dostarczył widzom miłych wrażeń oraz stał się okazją do przedstawienia artystycznych zdolności naszych uczniów.

Anna Partyka, Ewa Czerwonka
23/01/2018
Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka

Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka

18 stycznia jest uznawany za Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka.
Nie jest to jednak przypadkowa data.
To właśnie 18 stycznia, 136 lat temu (1882 r.) urodził się Alan Alexander Milne twórca uwielbianego przez miliony, sympatycznego" misia o bardzo małym rozumku".
Dzień ten obchodzony był w naszej szkole, gdyż do Kubusia Puchatka mamy duży sentyment, bo jest nie tylko uroczym i nieco niezdarnym misiem, ale też ma wokół siebie kochających przyjaciół.
Uczniowie nie tylko przynieśli książki, bajki, maskotki, ale przebrali się za Kubusia i nawet z bielusieńkiego śniegu ulepili ulubioną postać.
Dzień był nie tylko okazją do zabawy, lecz także służył promocji czytelnictwa.      

Jolanta Mroczek
18/01/2018
Zajęcia edukacyjne "Ognik"

Zajęcia edukacyjne "Ognik"

W dniu 17.01.2018r. uczniowie klasy 5c i 5d uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.  Sala edukacyjna "Ognik" funkcjonuje w ramach rządowego programu "Bezpieczna+" wspomagającego organy prowadzące placówki oświatowe w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z zagrożeniami jakie mogą powstać w domu, zasadami bezpiecznej ewakuacji oraz zasadami pierwszej pomocy.

Ewa Kozioł, Łukasz Piłat, Wiktor Wędroch
17/01/2018
Jasełka 2017
22/12/2017
Koncert Kolęd 2017
22/12/2017
Świąteczne warsztaty „Origami”

Świąteczne warsztaty "Origami"

15 grudnia 2017 r. klasa IIIA pod opieką wychowawczyni Bożeny Kowalczyk udała się do Miejskiej Biblioteki Oddział dla Dzieci na lekcję biblioteczną i przedświąteczne warsztaty z origami. W czasie lekcji uczniowie mieli możliwość przypomnieć sobie tradycję dekorowania stołu wigilijnego i poznania techniki składania papieru.

Klasa III A wykonała wizytówkę na świąteczny stół w postaci Mikołaja. Warsztaty wprowadziły dzieci w nastój zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Bożena Kowalczyk
15/12/2017
Warsztaty i lekcja muzealna o Wyspiańskim

Warsztaty i lekcja muzealna o Wyspiańskim

W dniu 6 grudnia 2017r klasa 6a pod opieką pani Joanny Krawczyk-Bojarskiej i wychowawczyni Anety Florek uczestniczyła w lekcji muzealnej oraz w warsztatach w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.

W czasie lekcji uczniowie mieli możliwość poznać sylwetkę wielkiego artysty jakim był Stanisław Wyspiański, polski pisarz, dramaturg, poeta, malarz oraz architekt tworzący w epoce Młodej Polski.

Uczniowie mieli możliwość podziwiać wystawę, która obejmowała między innymi kostiumy wykorzystane do sztuki filmowej pt. "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego, wyreżyserowanej przed Andrzeja Wajdę.

Warsztaty zaś obejmowały tematykę witrażu. Uczniowie wykonali witraż według własnego pomysłu, pod okiem opiekunów.
Mikołajki w tym dniu upłynęły w miłej i serdecznej atmosferze

Joanna Krawczyk - Bojarska, Aneta Fłorek
06/12/2017
Literackie sukcesy uczniów naszej szkoły

Literackie sukcesy uczniów naszej szkoły

Jesień tego roku szkolnego to czas sukcesów uczniów naszej szkoły w zmaganiach literackich. Podsumujmy zatem najważniejsze starty.

- XXVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla Dzieci
i Młodzieży "Młodzi Twórcy Literatury" zorganizowanego przez Książnicę Płocką:
wyróżnienie dla Kacpra Wilka (VII d),
- powiatowy konkurs poetycki "Godziny przy Piórze" zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Stalowej Woli:
I m.: Karina Majerska (VII a),
III m.: Aleksandra Wach (VII c),
wyróżnienia: Szymon Głuszak (V c) i Martyna Barszcz (VI d),
- ogólnopolski konkurs poetycki "Niepodległa, niepokorna.", którego pomysłodawcą był Zespół Szkół w Pysznicy:
II m.: Karina Majerska (VII a),
wyróżnienie: Jakub Grzegorczyk (V a),
- miejski konkurs poetycki "Najpiękniejszy wiersz o przyjaźni i integracji" zorganizowanych przez PSP 7:
I m.: Karina Majerska (VII a),
II m.: Aleksandra Walczyk (VII d).

Serdecznie gratuluję naszym uzdolnionym literacko uczniom. Życzę, aby ich talenty nadal się rozwijały, pozwalając im sięgać po kolejne wyróżnienia.

Ewa Wąsik
11/12/2017
Światowy Dzień Pluszowego Misia

Światowy Dzień Pluszowego Misia

"Czy to jutro, czy to dziś każdemu potrzebny jest miś"
- pod takim hasłem odbyły się 24 listopada 2017 roku w naszej szkole obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia. W tym dniu uczennice z klasy VI A przygotowały miłą atrakcję dla najmłodszych dzieci, jaką było czytanie tematycznych bajek i śpiewanie piosenek. Jednak najwięcej emocji dostarczyły maluchy wykonując prace plastyczne swojego ulubionego misia. Ten dzień był nie tylko okazją do zabawy, lecz także służył promocji czytelnictwa.

Jolanta Mroczek
24/11/2017
Spotkanie z policjantem

Spotkanie z policjantem

21 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie profilaktyczno-edukacyjne dla rodziców uczniów klas VI - VII oraz nauczycieli PSP 3 z mł. asp. Pawłem Kuszajem z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli. Policjant zaprezentował walizkę zawierającą substancje, które do złudzenia przypominają narkotyki oraz przedmioty służące do ich zażywania. W trakcie pedagogizacji poruszony został temat podnoszenia własnej wartości u dzieci, stosowania aktywnych form komunikowania się, organizacji czasu wolnego oraz wspierania dziecka w jego ,,dużych i małych problemach."

Monika Laskowska
21/11/2017
Lekcja w kinie

Lekcja w kinie

13 listopada uczniowie klas I-III naszej szkoły uczestniczyli w lekcji w kinie. Tematem przewodnim zajęć było: I kto to mówi, czyli jak powstaje dubbing? Podczas lekcji, którą prowadził aktor Paweł Hajnos uczniowie dowiedzieli się czym jest dubbing filmowy, zobaczyli, jak wygląda praca aktorów w studiu dubbingowym, odkryli, kto użycza głosu znanym postaciom z filmów, dowiedzieli się, czym są kłapy. W trakcie zajęć dzieci wzięły udział w zagadkach  dubbingowych dotyczących ich ulubionych filmów, wykonały razem z aktorem ćwiczenia na dykcję oraz próbowały swoich sił w dubbingu na przykładzie fragmentu filmu o przygodach Asterix'a i Obelix'a. Uwieńczeniem spotkania była projekcja filmu "Epoka lodowcowa 5 Mocne uderzenie", co spotkało się z entuzjazmem widzów.

Renata Mierzyńska
13/11/2017
W Muzeum Bombki Choinkowej

W Muzeum Bombki Choinkowej

9  listopada 2017r. Klasy III b, c i f wybrały się na wycieczkę do Nowej Dęby. W Muzeum Bombki Choinkowej podziwiać można setki unikatowych, niepowtarzalnych eksponatów z różnych krajów i epok. Oglądać można  dekoracje świąteczne charakterystyczne dla stylu wiktoriańskiego, amerykańskiego, francuskiego czy norweskiego. Muzeum Bombki Choinkowej stworzone zostało nie tylko z myślą o eksponatach, ale także by ukazać różnice, a właściwie ich brak, w procesie produkcyjnym bombki na przełomie kilkudziesięciu lat. Zwiedzający mogą podziwiać pierwsze narzędzia służące do produkcji bombek choinkowych, które są niemal identyczne jak te z obecnych czasów. Ręczne, precyzyjne i dokładne malowanie ozdób choinkowych zachwyca nie tylko dzieci. Po obejrzeniu procesu produkcyjnego uczniowie mogli wykazać się własną kreatywności biorąc udział w warsztatach malowania bombek.

Renata Mierzy
ńska
09/11/2017
Nasi uczniowie w otoczeniu Prezydenta RP

Nasi uczniowie w otoczeniu Prezydenta RP

11 listopada przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w Ognisku Patriotyzmu, wokół którego od pięciu lat gromadzą się stalowowolanie, by w dniu święta narodowego wspólnie wyśpiewywać najpiękniejsze pieśni legionowe i żołnierskie. Zagrzewały one niegdyś naszych przodków do walki o niepodległość, podtrzymywały nadzieję na zwycięstwo, jednoczyły naród. W tym dniu gościem honorowym uroczystości był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Spotkanie z Panem Prezydentem było momentem niezwykle emocjonującym dla uczniów naszej szkoły. Dzieci z poruszeniem wspominały chwilę powitania, uścisk dłoni, możliwość towarzyszenia Prezydentowi RP na scenie głównej podczas uroczystości. Mówiły o serdecznej atmosferze spotkania, podczas którego nie zabrakło także ciepłych żartów.
Były to momenty ma długo zapadające w pamięci.


Ewa Wąsik
11/11/2017
Apel z okazji Święta Niepodległości

Apel z okazji Święta Niepodległości

10 listopada społeczność "Trójki" uczciła 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wędrówka w czasy zrywów narodowych i walk legionowych, do której zaprosili widzów uczniowie klasy VII d, prowadzona była z wykorzystaniem tekstów literackich, hymnów i piosenek żołnierskich, reprodukcji malarskich tematycznie odnoszących się do tamtych chwil. Zwrócono również uwagę na współczesne rozumienie patriotyzmu.

Szkolne korytarze udekorowane zostały wykonanymi przez uczniów plakatami o tematyce niepodległościowej.

Ewa Wąsik
10/11/2017
Techniki czytania ze zrozumieniem

Techniki czytania ze zrozumieniem

Dnia 3 listopada 2017 roku, uczniowie klasy III a pod opieką wychowawcy Bożeny Kowalczyk wybrali się do Miejskiej Biblioteki oddział dla dzieci w Stalowej Woli. Uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych, których celem było poznanie różnorodnych technik czytania ze zrozumieniem i rozbudzania zainteresowań czytelniczych

Bożena Kowalczyk
03/11/2017
Warsztaty pierwszej pomocy

Warsztaty pierwszej pomocy

27 października klasa III f wzięła udział w warsztatach pierwszej
pomocy. Pani Marta Ćmiel-Giergielewicz bardzo profesjonalnie objaśniła
uczniom etapy postępowania przy wypadkach, uczyła technik wyczuwania
pulsu, przypomniała zasady, którymi należy się kierować podczas używania
telefonów alarmowych. Zajęcia prowadzone były z zastosowaniem: fantomu
osoby dorosłej, dziecka i niemowlaka, zewnętrznego automatycznego
defibrylatora i kamizelki do ćwiczeń pierwszej pomocy w przypadku
zadławień, która pozwala na realistyczny trening uciśnięcia nadbrzusza
oraz poklepywanie pomiędzy łopatkami. Wiedza z pierwszej pomocy
zwiększyła poczucie wartości i własnej skuteczności u dzieci a zajęcia
sprawiły uczniom mnóstwo przyjemności.

Renata Mierzyńska
27/11/2017
A jutro jest nieznane... Podziemna Solidarność w Stalowej Woli 1982-89

A jutro jest nieznane... Podziemna Solidarność w Stalowej Woli 1982-89

W dniu 25 października 2017 roku, uczniowie klasy 6a, pod opieką p. Anety Florek wybrali się na wystawę do Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli. Mieli okazję uczestniczyć w lekcji zatytułowanej "A jutro jest nieznane... Podziemna Solidarność w Stalowej Woli 1982-89". Uczniowie mieli możliwość poszerzyć wiedzę z zakresu historii, języka polskiego, plastyki oraz religii.

Aneta Florek
25/10/2017
Machiny Leonarda da Vinci

Machiny Leonarda da Vinci

25 października 2017 roku uczniowie klasy 6a, wraz z wychowawcą p. Anetą Florek uczestniczyli w wystawie i  warsztatach pt. "Machiny Leonarda da Vinci".

Leonardo da Vinci był człowiekiem renesansu, posiadał wiele talentów oraz był on wknikliwym obserwatorem otaczającego świata. Pomysłami wyprzedzał swoją epokę o całe stulecia. Helikopter, samochód, łożysko kulkowe, spadochron czy czołg to tylko niektóre z ogromnej liczby koncepcji, jakie stworzył da Vinci.

Na wystawie obok tytułowych machin można zobaczyć reproduckcję jego wielkich dzieł, m.in.: "Mona Lisa", "Dama z gronostajem", "Ostatnia wieczerza".

Wielu wrażeń dostarczyły warsztaty Biomimedyka, gdzie uczniowie sami wymyślali i konstruowali wynalazki, które mogłyby mieć zastosowanie w codziennym życiu.

Aneta Florek
25/10/2017
W hołdzie Bohaterom Westerplatte.

W hołdzie Bohaterom Westerplatte.

Poczet Sztandarowy PSP nr 3 im. Bohaterów Westerplatte złożył hołd na grobie śp. ppor. Bronisława Kochana, obrońcy Westerplatte spoczywającego na rozwadowskiej nekropolii.
Bronisław Kochan urodził się w Charzewicach 8. sierpnia 1916 roku. W wieku szesnastu lat zaczął naukę w Szkole Podoficerskiej dla Małoletnich w Nisku. Po jej ukończeniu w stopniu starszego strzelca został skierowany do 3. Pułku Piechoty Legionów w Jarosławiu. Dnia 5 kwietnia 1939 r. został skierowany na Westerplatte.
W czasie obrony był zastępcą dowódcy wartowni nr 3. Po kapitulacji jako jeniec wojenny przebywał w Stalagu. Z niewoli powrócił do kraju w 1945 r.
Bronisław Kochan zmarł 16 lipca 1990 roku.
Cześć Jego Pamięci.
31/10/2017
Stypendia Prezydenta Miasta za rok szkolny 2016/2017

Stypendia Prezydenta Miasta za rok szkolny 2016/2017

13 października w budynku Biblioteki Głównej odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów naukowych Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce.
Z wielką dumą informujemy, iż w gronie stypendystów liczną grupę stanowili uczniowie naszej szkoły:
Filip Gajda - finalista wojewódzkiego Konkursu z Matematyki, finalista wojewódzkiego Konkursu z Przyrody,
Justyna Jarzyńska - laureatka wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego,
Julia Popek  - laureatka wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego,
Eryk Sądej  - laureat wojewódzkiego Konkursu z Przyrody,
Katarzyna Szabat - finalistka wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego,
Agata Tabor  - laureatka wojewódzkiego Konkursu z Przyrody,
Aleksandra Wach - finalistka wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego.
Sukcesy nagrodzonych uczniów to wynik ich ciężkiej pracy oraz umiejętności wykorzystywania i rozwijania talentów. Oby obecny rok szkolny również był dla nich czasem kolejnych osiągnięć, a ich przykład stanowił wzór dla pozostałych uczniów szkoły.
13/10/2017
Koncert Życzeń na wesoło

Koncert Życzeń na wesoło

13 października  z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowany został przez klasę VIIc oraz chór szkolny Koncert Życzeń dla nauczycieli pod kierunkiem pań Anny Kupiec i Anny Partyki.
W imieniu społeczności uczniowskiej nauczycielom i wychowawcom złożone zostały najserdeczniejsze życzenia wytrwałości w dalszej pracy oraz jak największej satysfakcji z kształtowania osobowości wychowanków.

Anna Kupiec, Anna Partyka
13/10/2017
Wyjazd edukacyjny klas szóstych "Muzeum - Zamek w Łańcucie; Rzeszów - stolica Podkarpacia"

Wyjazd edukacyjny klas szóstych "Muzeum - Zamek w Łańcucie; Rzeszów - stolica Podkarpacia"

Dnia 11 października 2017 roku klasy VIa i VId pod opieką państwa: Anety Florek, Joanny Bojarskiej i Sebastiana Szwedo wyjechały na wycieczkę do Łańcuta i Rzeszowa.
Pierwszym punktem programu było zwiedzanie wnętrz zamku w Łańcucie - jednej z najpiękniejszych rezydencji magnackich w Polsce, a także stajni i powozowni. Następnie uczestnicy wyjazdu udali się na podrzeszowskie lotnisko w Jasionce, gdzie zwiedzili taras widokowy, terminal pasażerski i jednostkę lotniskowej straży pożarnej. Później przejechano do centrum Rzeszowa, gdzie zwiedzono Podziemną Trasę Turystyczną - jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych stolicy Podkarpacia.
Wycieczka wzbogaciła jej uczestników o nowe doświadczenia, była żywą lekcją historii i techniki.

Joanna Krawczyk - Bojarska
11/10/2017
Prezydium Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

Prezydium Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

Dnia 10 października 2017r. w naszej szkole uczniowie klas czwartych, piątych, szóstych i siódmych wzięli udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego.
Coroczne wybory do Samorządu Uczniowskiego są dla wszystkich uczniów okazją do zastanowienia się nad naszymi wspólnymi sprawami, oraz okazją do precyzowania oczekiwań wobec przedstawicieli, analizy potrzeb społeczności klasowej i szkolnej.
Spośród wszystkich kandydatów, w tym roku największym zaufaniem obdarzyliście następujące osoby:

W kolejności alfabetycznej:
Burdzy Patrycja
Frączek Natalia
Oczak Kinga
Podlasek Karol

Nieoceniony wkład w działalności Samorządu, mają również uczniowie sekcji Pocztu Sztandarowego, w tym roku będą to następujące osoby:

W kolejności alfabetycznej:
Bezubik Szymon
Dąbrowska Aleksandra
Dąbrowski Miłosz
Gargaś Alicja
Kosek Marcos
Kuligowski Tomasz
Kurylak Kacper
Majerska Karina
Myśliwiec Alicja
Popek Julia
Szabat Katarzyna
Zawada Olga
10/10/2017
Godziny przy piórze

Godziny przy piórze

Dnia 9 października 2017 roku w Bibliotece Głównej odbyło się uroczyste podsumowanie XVII edycji powiatowego  konkursu poetyckiego "Moja Mała Ojczyzna" pt. "Godziny przy piórze".
Z przyjemnością pragnę poinformować o sukcesach naszych uczniów, którzy kolejno zdobyli:
I miejsce - Karina Majerska, kl. VIIa
III miejsce - Aleksandra Wach, kl. VIIc
wyróżnienie - Martyna Barszcz, kl. VId
wyróżnienie - Szymon Głuszak, kl. Vc
Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Joanna Krawczyk - Bojarska
09/10/2017
Zielona szkoła – wyjazd edukacyjny Janów Lubelski (Momoty Dolne)

Zielona szkoła - wyjazd edukacyjny Janów Lubelski (Momoty Dolne)

W dniach 27 -29.09.2017 uczniowie klasy 5 b, 5 d, 6 c przebywali na Zielonej szkole w Janowie Lubelskim (Momoty Dolne). Pierwszego dnia w programie wyjazdu było m.in. odwiedzenie pomnika walk partyzanckich na Porytowym Wzgórzu, zwiedzanie drewnianego Kościółka pw. Św. Wojciecha oraz  ostoję konika biłgorajskiego. Po południu uczestnicy podzieleni na zastępy wykonywali zadania logiczno sprawnościowe zapoznając się z szeroko rozumianą tematyką ochrony przyrody w Polsce. Na zakończenie pierwszego dnia odbyła się dyskoteka integracyjna.
Drugiego dnia zwiedzaliśmy park rekreacji "Zoom Natury" - centrum edukacji aktywnej powiązane ściśle z tematyką przyrody , gdzie głównymi atrakcjami były laboratoria wiedzy: Zoom Natury, Runo Leśne, Awifauny i Troposfery oraz Energii i Recyklingu. Po sutym obiedzie w gospodarstwie agroturystycznym na uczestników czekały gry i zabawy sportowo-sprawnościowe m.in. sumo, mega piłkarzyki oraz ręczny byk rodeo. Wieczorem zaś braliśmy udział w podchodach leśnych z mnóstwem zabaw i gier logicznych.
Ostatniego dnia podzieleni na grupy rozwiązywaliśmy zagadkę kryminalną, "po drodze" wykonując wiele zadań sprawnościowych i logicznych mających na celu współpracę w grupie. Wykonywaliśmy m.in. totemy, naczynia z naturalnych "produktów" znalezionych w lesie, uczyliśmy się jak określać strony świata. Pogoda nam dopisała i każdy z uczestników wyjechał z bagażem pełnym wrażeń.

Artur Karlik, Dorota Gierak, Karolina Nowak
29/09/2017
XIV Lubelski Festiwal Nauki

XIV Lubelski Festiwal Nauki

W ramach XIV Lubelskiego Festiwalu Nauki, Wydział Zamiejscowy KUL w Stalowej Woli zorganizował w dniach 25- 29 września 2017 roku szereg najrozmaitszych projektów.
29 wrze
śnia klasy III b, c i f wybrały się na Piknik Naukowy, gdzie uczestniczyły z zabawach z chustą animacyjną, poznały zjawisko napięcia powierzchniowego robiąc wielkie bańki mydlane, uczestniczyły w warsztatach ekologicznych "Twórczy recykling". Najbardziej jednak podobał się uczniom pokaz chemiczny, na którym w ciekawy i przyjemny sposób pokazano im  zastosowanie wiedzy chemicznej w życiu codziennym, np. burzliwe reakcje w mocnej herbacie, jak "krwawi" gwóźdź  czy tworzenie barwnych podwodnych ogrodów.

Renata Mierzy
ńska, Izabela Ji, Renata Ziajka
29/09/2017
Wyjazd edukacyjny klas siódmych do Trzcinicy "Prasłowianie - nasi przodkowie"

Wyjazd edukacyjny klas siódmych do Trzcinicy "Prasłowianie - nasi przodkowie"

W dniach 28 września i 5 października 2017 roku uczniowie klas siódmych brali udział w wycieczce do położonego w Trzcinicy Skansenu Archeologicznego "Karpacka Troja".
Miejsce, w którym powstał skansen, należy do najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce.To właśnie w Trzcinicy odkryto jedną z pierwszych silnie ufortyfikowanych osad, która powstała w początkach epoki brązu, ponad 4 tysiące lat temu. Uczestnicy wycieczki utrwalili swoją wiedzę na temat plemion słowiańskich, warunków ich życia, wierzeń i kultury. Zwiedzili nowoczesny pawilon wystawowy oraz park archeologiczny, gdzie zrekonstruowane są wioski z początków epoki brązu i z wczesnego średniowiecza. Podziwiali też okoliczny krajobraz z platformy widokowej. Następnie wszyscy wzięli udział w bardzo ciekawych warsztatach ceramicznych.
Niezwykła atmosfera tego miejsca zagwarantowała uczestnikom wyjazdu niezapomniane wrażenia.

Joanna Krawczyk - Bojarska
28/09/2017
Doskonalimy swoje umiejętności komunikacyjne

Doskonalimy swoje umiejętności komunikacyjne

Dnia 27 września 2017 roku uczniowie klasy 7c uczestniczyli w prelekcji na temat rozwiązywania konfliktów. Zajęcia odbyły się na stalowowolskim KUL-u, w ramach projektu Festiwal Nauki.
Uczestnicy zajęć  mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę o konflikcie, jego przyczynach, mechanizmach eskalacji i skutkach. Poznali też i przećwiczyli różne konstruktywne metody rozwiązywania problemów, w tym mediacje. Zajęcia te były doskonałą okazją
do propagowania idei porozumiewania się bez przemocy.

Anna Kupiec
27/09/2017
Lekkoatletyka dla każadego

Lekkoatletyka dla każadego

26 września 2017 r. odbyły się w naszej szkole zawody klas III z programu "Lekkoatletyka dla każdego". Jest to program upowszechniania sportu i nauki zdrowego odżywiania dla dzieci i młodzieży który Nestle prowadzi wspólnie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy III a, b d i e pod opieką wychowawców.  Zawody rozegrały się w godzinach przedpołudniowych na boisku szkolnym. Uczniowie rywalizowali w trzech konkurencjach: rzutem vortexem na odległość, biegu na czas przez płotki i w slalomie. Zawodnicy reprezentowali wysoki poziom swoich umiejętności sportowych, zajmując wysokie czasy biegów i odległe rzuty.

Uczniowie wyróżnieni:

Klasa III a : Kinga Zając, Dominika Pazik, Gabriela Kubicka, Wiktor Golik, Wiktor Wilk, Filip Pawusiak, Maksymilian Wietecha

Klasa III b: Nel Czajka, Kinga Źródłowska, Natalia Pęcikiewicz, Cyprian Dec, Szymon Gajewski,Szymon Dziubiński

Klasa III d: Karolina Tkaczyk, Natalia Nowak, Aleksandra Zarębska, Julia Trygar, Dawid Trafidło, Rikardo Kowalski,

Klasa III e: Maja Małek, Benedetta Schiamo, Weronika Urban, Oskar Szumejda, Paweł Żółtek, Wiktor Sobolewski

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Bożena Kowalczyk
26/09/2017
Pasowanie na Ucznia 2017

Pasowanie na Ucznia 2017

Uroczystość Pasowania na Ucznia odbyła się w czwartek (21.09.2017.).
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.
21/09/2017

Spotkania profilaktyczne z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli.

20 września 2017 roku odbyło się spotkanie uczniów klas młodszych. Celem spotkania było kształtowanie umiejętności prawidłowego przechodzenia przez jezdnię nieoznakowaną i oznakowaną przejściem dla pieszych, przez przejście z sygnalizacją świetlną, a także kształtowanie prawidłowych zachowań podczas korzystania z chodnika, z drogi bez chodnika oraz ze ścieżki rowerowej. Dzieciom uświadomiono wagę posiadania prawidłowego wyposażenia roweru oraz używania kasków bezpieczeństwa i elementów odblaskowych. Podczas zajęć wyjaśniono dzieciom jak ważne jest korzystanie przez nich z pasów bezpieczeństwa oraz fotelików samochodowych nawet podczas krótkich przejazdów samochodem.

Natomiast  10 października 2017 roku uczniowie klas siódmych byli uczestnikami spotkania, na którym głównym tematem było omówienie zjawiska agresji i przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy i cyberzagrożeń, a także odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne. Uczniowie dowiedzieli się m.in. kto to jest nieletni i za jakie czyny może odpowiadać przed sądem, a także czym jest demoralizacja i jakie są jej przejawy.

Monika Laskowska
20/09/2017
Spotkanie z Nauką. Centrum Wystawienniczo- Kongresowe w Jasionce

Spotkanie z Nauką. Centrum Wystawienniczo- Kongresowe w Jasionce

Wynalazki i eksponaty naukowe, roboty, drony, łaziki marsjańskie, technologie kosmiczne i planetarium to tylko niektóre atrakcje jakie czekały naszych uczniów
na Pikniku Naukowym w Jasionce. Na 50 stanowiskach naukowych mogli oni dotknąć nauki
z bliska i wciągnąć się w jej fascynujący świat przeprowadzając eksperymenty chemiczne
i fizyczne, poznając tajniki nowoczesnych technologii IT, próbując swoich sił na symulatorach lotu czy też rozwiązując łamigłówki.  Dzięki interaktywnym eksponatom, w nowatorski
i nietypowy sposób, uczniowie poznawali wybrane zagadnienia i zjawiska naukowe.
Inicjatorem pikniku była Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu "Dolina Lotnicza". Miał on na celu popularyzację nauki i jej najważniejszych osiągnięć , jak również rozbudzanie zainteresowań technicznych.

Anna Kupiec
18/09/2017
Sprzątanie Świata 2017

Sprzątanie Świata 2017

15 września 2017 r. uczniowie naszej szkoły  uczestniczyli
w światowej akcji sprzątając otoczenie swojej szkoły oraz pobliskie osiedle.
24. edycja akcji Sprzątanie Świata - Polska przebiegała pod hasłem: "Nie ma śmieci - są surowce"
Celami tegorocznej akcji były: zmiana postrzegania odpadów jako "śmieci" i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz  zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska
i promowanie standardu selektywnej zbiórki. W tym roku w akcji uczestniczyli uczniowie z klas 5 pod opieką swoich nauczycieli:
5a - Ewa Czerwonka
5b -Artur Karlik,  Monika Wędroch
5c - Łukasz Piłat, Roman Ziółkowski
5d - Wiktor Wędroch, Joanna Krawczyk - Bojarska
Zebraliśmy kilkanaście worków z posegregowanymi odpadami. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i wzorową postawę.  Zachęcamy również do dalszego działania na rzecz środowiska.

Monika Wędroch
15/09/2017
Poczet Sztandarowy PSP nr 3 na Finale 80. Rocznicy COP

Poczet Sztandarowy PSP nr 3 na Finale 80. Rocznicy COP

10 września 2017 r. z okazji odbywającego się w Stalowej Woli Finału 80. Rocznicy Powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły wraz z Pocztem Sztandarowym uczestniczyli w Uroczystej Mszy Świętej Dziękczynnej w intencji Ojczyzny i Budowniczych COP. We mszy uczestniczyli przedstawiciele Władz Publicznych i Samorządowych. Mszy przewodniczył biskup Edward Frankowski.

Wiktor Wędroch
10/09/2017
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018


04.09.2017 R ( PONIEDZIAŁEK )

Godzina 8.00: klasy V, VI, VII.

Godzina 10.00: klasy II, III, IV.

Godzina 11.00: klasy 0, I.
22/08/2017
KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2017/2018 - WYMAGANIA

KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2017/2018 - WYMAGANIA

Historia
Język angielski
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
Przyroda
20/07/2017
Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych


Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

02 listopada 2018;

02 maja  2019;

15,16,17 kwietnia 2019.

"STALOWA SOWA - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola"

Prezydent Miasta Stalowej Woli zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą
"STALOWA SOWA - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola"

Informacja o projekcie i rekrutacji

Koszt obiadów za padziernik 2018 r.

Wpłaty za obiady należy dokonywać przelewem od  01 do 07 października 2018 r.

Koszt obiadów w miesiącu  październiku 2018 r.  wynosi:
23 dni  x  3,00 zł  =  69,00 zł
Przypominamy,  że do godziny 8.00 należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły dni, kiedy dziecko nie będzie korzystać z obiadów.

Zarządzenia i uchwały w sprawie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych

Zarządzenie - ogłoszenie kryteriów

Zarządzenie - terminy szkoły postępowania rekrut.

Zarządzenie - terminy przedszkola

Uchwała Rady Miejskiej w Stalowej Woli

Uchwała Rady Miejskiej w Stalowej Woli (2)

Adres strony dla zainteresowanych Rodziców - NABÓR

Reforma edukacji Reforma edukacji

REFORMA EDUKACJI
Informacje na temat planowanych zmian w szkolnictwie

Ważna informacja dla rodziców dotycząca obiadów w szkole

W związku  z centralizacją VAT, od 1 stycznia 2017 r. wpłaty za obiady należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto szkoły

Uwaga! Bardzo ważne.
Pierwszej wpłaty należy dokonywać od  1 stycznia 2017 r. 
Nie należy dokonywać  wpłat w miesiącu grudniu 2016 r.

Konto szkoły do wpłat za obiady:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Wyszyńskiego 14, 37-450 Stalowa Wola
PKO BP 56 1020 4913 0000 9802 0117 6734
tytułem: wpłata za obiady, za miesiąc .................... rok .............; ...................................................
                                                                                                            imię i nazwisko ucznia, klas
WSZELKICH DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA  SEKRETARIAT SZKOŁY.

Druk deklaracji znajduje się w sekretariacie szkoły lub do pobrania tutaj.

Klasa Data Godzina Nr sali
1a 11.09.2018. 1700 2
1b 11.09.2018. 1700 10
1c 11.09.2018. 1700 11
1d 11.09.2018. 1700 18
2a 11.09.2018. 1700 19
2b 11.09.2018. 1700 17
2c 11.09.2018. 1700 16
3a 11.09.2018. 1800 19
3b 11.09.2018. 1700 20
4a 12.09.2018. 1700 11
4b 12.09.2018. 1700 18
4c 12.09.2018. 1700 15
4e 12.09.2018. 1700 16
4f 12.09.2018. 1700 17
5a 12.09.2018. 1700 23
5b 12.09.2018. 1700 22
5c 12.09.2018. 1700 24
5d 12.09.2018. 1700 26
6a 12.09.2018. 1800 25
6b 12.09.2018. 1800 23
6c 12.09.2018. 1800 22
6d 12.09.2018. 1800 24
7a 11.09.2018. 1800 20
7b 11.09.2018. 1800 25
7c 11.09.2018. 1800 17
7d 11.09.2018. 1800 26
8a 11.09.2018. 1800 21
8b 11.09.2018. 1800 27
8c 11.09.2018. 1800 22
8d 11.09.2018. 1800 16
DYŻUR NAUCZYCIELI
24 X 2018, godz. 1700 - 1800

Dyżury nauczycieli organizowane są w każdy ostatnią środę miesiąca, z wyjątkiem miesięcy, w których odbywają się zebrania z rodzicami.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian w terminach przeprowadzania dyżurów, wynikających ze spraw bieżących.
Informacje o dyżurach, jak i o ewentualnych odstępstwach od comiesięcznej reguły będą przekazywane uczniom oraz zamieszczane w tym miejscu ze stosownym wyprzedzeniem
Dyrektor Szkoły:

Elżbieta Sudoł - Wasyliszyn

Zastępcy:

Alicja Mulkiewicz - Kozłowska
Dorota Skrzypek - Gajda

Kierownicy i dyrektorzy w historii naszej szkoły

Józef Lebedowicz 1959 - 1967
Antoni Szczykutowicz 1967 - 1972
Alina Krocz 1972 - 1975
Maria Dąbek-Stós 1975 - 1982
Barbara Pełka 1982 - 1988
Danuta Strzyżowska 1988 - 1989
Barbara Markiewicz-Zebzda 1989 - 1999
Anna Łątkowska 1999 - 2000
Elżbieta Sudoł-Wasyliszyn 2000

Nauczyciele:

Nazwisko, imię Przedmiot
Kosidlak Małgorzata Biologia
Błazejowska - Biniek Róża Chemia
Herdzik Bożena Edukacja wczesnoszkolna
Janik Marta Edukacja wczesnoszkolna
Jankowska Renata Edukacja wczesnoszkolna
Ji Izabela Edukacja wczesnoszkolna
Kandefer Grażyna Edukacja wczesnoszkolna
Kowalczyk Bożena Edukacja wczesnoszkolna
Mierzyńska Renata Edukacja wczesnoszkolna
Myśliwiec Anna Edukacja wczesnoszkolna
Sieczkoś Halina Edukacja wczesnoszkolna
Winogrodzka Elżbieta Edukacja wczesnoszkolna
Ziajka Renata Edukacja wczesnoszkolna
Czupkowska Agata Fizyka
Magnuszewska Regina Geografia
Szwedo Sebastian Historia
Ziółkowski Roman Historia
Mulkiewicz- Kozłowska Alicja Informatyka
Markowicz Ewa Język Angielski
Nowak Karolina Język Angielski
Piłat Łukasz Język Angielski
Wędroch Wiktor Język Angielski
Romaniak Anna Język Angielski
Będkowska Edwarda Język Niemiecki
Krawczyk - Bojarska Joanna Język Polski
Czerwonka Ewa Język Polski
Stec Irena Język Polski
Wąsik Ewa Język Polski
Gujda Mariola Matematyka
Hodór Iwona Matematyka
Kupiec Anna Matematyka
Żurawski Wiesław Matematyka
Partyka Anna Muzyka
Mroczek Jolanta Nauczyciel - bibliotekarz
Laskowska Monika Pedagog szkolny
Maślach Tadeusz Pedagog szkolny
Kozioł Ewa Plastyka
Florek Aneta Plastyka / technika
Skrzypek - Gajda Dorota Przyroda
Wędroch Monika Przyroda / Biologia
Chmielowiec Józefa Religia
s. Adamczyk Elżbieta Religia
s. Węglarz Elżbieta Religia
Gierak Dorota Wychowanie fizyczne
Kaczyńska Magdalena Wychowanie fizyczne
Karlik Artur Wychowanie fizyczne
Wasyliszyn Andrzej Wychowanie fizyczne
Makowski Ireneusz Wychowanie fizyczne
Buksińska Renata Wychowanie przedszkolne
Czerwińska Iwona Wychowawca świetlicy
Krysa Ewelina Wychowawca świetlicy
Kusiowska Katarzyna Wychowawca świetlicy
Małek Anna Wychowawca świetlicy
Sałek Ewa Wychowawca świetlicy
Bielak Maria Wychowawca świetlicy / Informatyka
PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2017/2018

Burdzy Patrycja
Frączek Natalia
Oczak Kinga
Podlasek Karol

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2016/2017


Sylwia Ignarska
Natalia Kochan
Agata Tabor
Aleksandra Wach

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2015/2016


Ciesielska Dominika 6b
Dąbrowski Miłosz 5a
Zawada Olga 5d
Żybura Jakub 6a

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2013/2014

Aleksander Basak VIa
Kacper Urban VIb
Patrycja Machajska Va
Konrad Oczak Vc
Mateusz Pawłowski IVb

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2012/2013


Bartosz Pałka VI d
Natalia Basińska VI a
Zuzanna Oleksy VI b
Ewelina Majkrzak 6 d

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2011/2012

Stepańczak Matylda
Oleksy Zuzanna       
Ozga Jakub
     Grzesiuk Martyna       
Pawłowska Natalia
Prezydium Rady Rodziców 2017/2018
Artur Szczęsny - przewodniczący
Magdalena Chramęga - zastępca przewodniczącego
Jolanta Sobieska -skarbnik
Agnieszka Kołacz - sekretarz
Beata Bober- członek

W czerwcu roku 1987 Papież Jan Paweł II będąc na Westerplatte powiedział:
"Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można zdezerterować.
Wreszcie - jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić dla siebie i dla innych."
Słowa wielkiego Polaka są mottem, którym "Trójka" kieruje się na co dzień.
Świadectwem wielkiego trudu i pracy dyrektorów i nauczycieli są skrupulatnie prowadzone kroniki, będące prawdziwą kopalnią informacji o szkole. Dzień po dniu odnotowana jest ich praca w ciągu 50 lat.
Historia naszej szkoły splata się z historią miasta. W latach pięćdziesiątych do Stalowej Woli przybywali liczni nowi mieszkańcy i dlatego wybudowanie nowej placówki oświatowej stało się koniecznością. Dnia
1 września 1959 roku uroczyście otwarto Szkołę Podstawową nr 3 , która wyrosła dla odciążenia już dwóch istniejących szkół. Jej dziesięcioosobowym wówczas gronem nauczycielskim kierował pan Józef Lebedowicz. Cechą charakterystyczną nowo otwartej szkoły był fakt, że nie miała przypisanego obwodu - mogły do niej uczęszczać dzieci z całego miasta. Szkoła w środowisku stalowowolskim zdobyła szybko uznanie i cieszyła się bardzo dobrą opinią. Nauczyciele z pełną odpowiedzialnością i poświęceniem organizowali życie szkoły, a były to lata szczególne. Mimo narzucanych schematów i rygorów osiągnięciem Grona Pedagogicznego było to, że potrafiło rozbudzać i wpajać prawdziwe wartości patriotyczne, jednocześnie odkrywać przed młodzieżą prawdziwe karty przeszłości i kształtować poczucie dumy narodowej.
Ważnym momentem w życiu szkoły było otwarcie Izby Pamięci Narodowej w maju 1970 roku. Była to żywa lekcja historii dla uczniów i dla środowiska.
Nie sposób wymienić wszystkich osób pracujących w "Trójce". Przez pięćdziesiąt lat istnienia szkoły przewinęło się przez jej mury ponad 300 nauczycieli, w tym ponad 20 - tu to jej absolwenci. Wszyscy oni mieli i mają swój udział w wielkim dziele kształtowania umysłów i serc młodych ludzi.
Karty kroniki donoszą o doniosłym momencie w dziejach szkoły. 2 września 1974 roku nadano jej zaszczytne imię Bohaterów Westerplatte. Był to szczególny dzień dla naszych wychowanków, nauczycieli i rodziców. Wśród grona dostojnych osób, przedstawicieli władz oświatowych i wojewódzkich, gościem szczególnym był major Jan Gryczman - uczestnik walk na Westerplatte, który dokonał odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Chlubne i zaszczytne imię Bohaterów Westerplatte wyznaczało kierunek zamierzeń , działań i zobowiązywało do realizacji wzniosłych celów. Od tego czasu Szkoła Podstawowa nr 3 szczególnie uroczyście obchodzi swoje święto patronalne. Każdego roku społeczność szkolna oddaje hołd bohaterskim Obrońcom Westerplatte. W szkole odbywają się uroczyste akademie o tematyce patriotycznej oraz konkursy wiedzy o Patronie szkoły.
Przewróćmy karty kroniki. 10 września 1977 roku Szkoła Podstawowa nr 3 za całokształt wyników nauczania i wychowania decyzją władz oświatowych jako pierwsza ze szkół w mieście otrzymała Sztandar. Ceremoniał wręczenia Sztandaru odbył się na przyszkolnym placu. Swą obecnością zaszczycili nas: Kurator Oświaty i Wychowania Antoni Szczykutowicz, przedstawiciele władz miasta i zakładów pracy. Słowa przyrzeczenia brzmiały:
"Honoru tego Sztandaru nie splamimy i pokładanych w nim nadziei nie zawiedziemy. Troska o honor tego Sztandaru to nasz największy obowiązek".
Od tego dnia Sztandar towarzyszył nam w najdonioślejszych momentach i najważniejszych szkolnych uroczystościach.
Powodem do dumy był też rok szkolny 1993/1994, kiedy to szkoła zajęła 9. miejsce w rankingu "Płomyczka" wśród stu najlepszych szkół podstawowych w Polsce.
Również w roku 1993 nasza szkoła została przyjęta do Klubu Szkół Westerplatte zrzeszającego ponad 150 szkół w Polsce noszących to imię. W ramach wykonywania zadań statutowych klubu "Trójka" utrzymuje stały kontakt z rodziną pana Bronisława Kochana, jedynego stalowowolanina walczącego na Westerplatte, a dwa lata po jego śmierci umieszczono na jego grobie "Znak Pamięci". Opieka nad grobem Westerplatczyka jest kontynuowana do chwili obecnej. Rokrocznie delegacja nauczycieli i młodzieży składa kwiaty i zapala znicz na tej ważnej dla nas mogile.
We wrześniu 1995 roku "Trójka" była organizatorem jubileuszowego, X Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte. Zaszczycili nas wtedy swoją obecnością następujący żołnierze Westerplatte: pan Michał Pryczek, pan Wiktor Białous - Bielas i pan Stanisław Salwirak, którzy jeszcze raz opowiedzieli w prostych słowach o swej heroicznej walce we wrześniu 1939 roku. Możliwość rozmowy z Obrońcami Westerplatte była dla całej społeczności szkolnej wspaniałym i wzruszającym przeżyciem.
Delegacje nauczycieli i uczniów naszej szkoły rokrocznie biorą udział w sympozjach Klubu Szkół Westerplatte. Ostatnie sympozjum odbyło się we wrześniu2009 roku w Gdańsku i było połączone z obchodami 70 - tej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przedstawiciele naszej "Trójki" mieli okazję spotkać się między innymi z byłym Prezydentem Lechem Wałęsą, z najwyższymi władzami Kraju - Prezydentem i Premierem, z przedstawicielami państw europejskich. Nasz szkolny Poczet Sztandarowy towarzyszył Prezydentowi Polski, panu Lechowi Kaczyńskiemu podczas składania kwiatów przed bramą Stoczni Gdańskiej i na Placu Trzech Krzyży.
Wróćmy jednak do chlubnych kart historii szkoły. Nasi uczniowie w 1998 roku wzięli udział w ogólnopolskim projekcie pt. "Młodzieżowe Działania Obywatelskie" dotyczące ochrony środowiska. Opracowanie dotyczyło nielegalnych wysypisk śmieci w Stalowej Woli. Zaprezentowane  w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej wzbudziło duże zainteresowanie, a pisała o tym "Gazeta Wyborcza".
"Trójka" od 1997 roku jako pierwsza i jedyna wtedy szkoła w Stalowej Woli realizowała program "Sokrates - Comenius" współpracując ze szkołami we Włoszech, Anglii, Finlandii i Węgrzech. Podczas wizyt w Albiano Magra, Miszkolcu, Vunijarwi nauczyciele zaprezentowali liczne materiały poświęcone polskim tradycjom i obyczajom. Rewizyta dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół odbyła się w maju 2001 roku. Atrakcją było poznanie przez nich regionu oraz możliwość obserwacji funkcjonowania naszej szkoły.
W ostatnich latach kontynuacją projektu doskonalenia metod pracy i dzielenia się doświadczeniem są spotkania w ramach Sieci Liderów Demokratycznych Szkół. W marcu 2009 roku odbyła się wizyta  w Stanach Zjednoczonych w stanie Ohio, w której brała udział nasza pani dyrektor Elżbieta Sudoł - Wasyliszyn oraz nauczycielka języka angielskiego, Anna Romaniak. Głównym celem wizyty , ufundowanej przez amerykański Wydział Edukacji, była wymiana pomysłów, poglądów i doświadczeń związanych z reformą w obu krajach, której celem jest rozwijanie kompetencji społecznych
 i odpowiedzialności wśród młodych ludzi. Ta produktywna i udana wizyta była niezapomnianą okazją, aby poznać pracę amerykańskich nauczycieli, jak również dokonać refleksji, które rozwiązania można zastosować w naszej szkole.
Uczniowie "Trójki" chętnie uczestniczą w licznych konkursach szkolnych, miejskich, okręgowych, wojewódzkich i ogólnopolskich, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Są to konkursy interdyscyplinarne, artystyczne, teatralne, literackie, krasomówcze, matematyczne, sportowe i inne.
 Ukoronowaniem wysiłku nauczycieli i uczniów był rok szkolny 2007/2008, kiedy to Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Stalowej Woli zajęła I miejsce na Podkarpaciu w Finale Konkursów Przedmiotowych. Mogliśmy poszczycić się największą liczbą laureatów w całym województwie - było ich aż ośmiu. Oprócz ogromnej satysfakcji, taki wynik pozwolił naszym uczniom starać się o stypendium edukacyjne Prezydenta Miasta.
Nie można pominąć sukcesów szkoły w dziedzinie sportu. Wysiłek nauczycieli wychowania fizycznego koncentruje się na masowym uczestnictwie uczniów w imprezach sportowych. Wynikiem tego są wysokie lokaty szkoły osiągane między innymi  w Igrzyskach Młodzieży szkolnej, w Ulicznym Ogólnopolskim Biegu Niepodległości czy Sztafetowych Biegach Przełajowych. Świadectwem tych osiągnięć są liczne dyplomy i bogata kolekcja pucharów zdobytych we współzawodnictwie.
Od kilku lat wybierany jest w czerwcu najlepszy szóstoklasista, któremu nadajemy zaszczytny tytuł "Absolwenta Roku". Uczeń ten zostaje wyróżniony za swe wybitne osiągnięcia naukowe, wzorowe zachowanie oraz pracę na rzecz szkoły.
Od 12 już lat, rokrocznie, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 organizuje międzyszkolny konkurs ortograficzny "O Pióro Prezydenta", w którym uczestniczą reprezentacje wszystkich stalowowolskich podstawówek. Konkurs ten na stałe wpisał się w kalendarz imprez naszego miasta. Corocznie wybierany mistrz ortografii zdobywa Złote Pióro Prezydenta i ma prawdziwy powód do dumy, bowiem konkursowe dyktanda , których autorką od kilku lat jest pani Anna Garbaczowa, mają naprawdę wysoki stopień trudności.
W ciągu minionych 50 lat "Trójka" wypracowała bardzo bogaty ceremoniał szkolny. Stałą pozycję w życiu szkoły stanowią obchody Święta Edukacji Narodowej, Dnia Patrona Szkoły, Dnia Ziemi, Dnia Samorządu Uczniowskiego, Dnia Dziecka i Sportu Szkolnego, Koncerty Dzieci - Dzieciom, Pasowanie Pierwszoklasistów, Pożegnanie Szóstoklasistów. Do tradycji należą też obchody świąt narodowych, zabawy andrzejkowe, koncerty noworoczne, liczne lekcje otwarte dla rodziców. Bierzemy też udział w ogólnopolskich akcjach: Sprzątanie Świata, "Góra Grosza", czy "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę".
Szkolny Program Wychowawczy koncentruje się na wszechstronnym harmonijnym rozwoju ucznia. Jego podstawą są uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie ma służyć rozwijaniu młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata.
Z pełną odpowiedzialnością "Trójka" realizuje zadania opiekuńcze. Bardzo dobrze zorganizowana świetlica szkolna zapewnia uczniom atrakcyjne formy spędzania czasu. Dzieci mogą odrobić pracę domową pod okiem nauczycieli, pobawić się, porozmawiać na wiele interesujących tematów, wykonać ciekawą pracę plastyczną. W szkole działają też liczne koła zainteresowań: sportowe, komputerowe, plastyczne, teatralne, matematyczne, humanistyczne, dziennikarskie, ekologiczne, szachowe, gitarowe, wokalne. Podczas zajęć pozalekcyjnych nasi uczniowie poszerzają swą wiedzę oraz uczą się, jak kulturalnie i dobrze zorganizować swój wolny czas.
Innowacją dydaktyczną ostatnich lat jest udział w projekcie "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy", współfinansowany przez Unię Europejską. Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju dziecka na wszystkich poziomach poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych
w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardena i dotyczy uczniów klas pierwszych.
Mówiąc o szkole, trudno pominąć pracę biblioteki szkolnej, która jest centrum informacji i samokształcenia - posiada bogaty księgozbiór - ok. 27 tysięcy woluminów oraz 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.
Dużo miejsca w szkolnej działalności zajmuje turystyka. Uczniowie chętnie uczestniczą w licznych wycieczkach krajoznawczych, rajdach, wycieczkach rowerowych, kuligach, zielonych i białych szkołach. Powodzeniem cieszą się też wyjazdy na spektakle do lubelskich i rzeszowskich teatrów oraz wizyty w Muzeum Regionalnym.
Wszyscy staramy się, aby w naszej szkole panowała atmosfera wzajemnej życzliwości i przyjaźni połączona jednocześnie z konsekwencją wymagań.
 
Joanna Krawczyk - Bojarska

Dnia 2 września 1974 roku nadano Szkole Podstawowej nr 3 zaszczytne imię Bohaterów Westerplatte. Był to szczególny dzień dla naszych wychowanków, nauczycieli i rodziców. Wśród grona dostojnych osób, przedstawicieli władz oświatowych i wojewódzkich, gościem szczególnym był major Jan Gryczman - uczestnik walk na Westerplatte, który dokonał odsłonięcia pamiątkowej tablicy.
Chlubne i zaszczytne imię Bohaterów Westerplatte wyznaczało kierunek zamierzeń , działań i zobowiązywało do realizacji wzniosłych celów. Od tego czasu Szkoła Podstawowa nr 3 szczególnie uroczyście obchodzi swoje święto patronalne. Każdego roku społeczność szkolna oddaje hołd bohaterskim Obrońcom Westerplatte. W szkole odbywają się uroczyste akademie o tematyce patriotycznej oraz konkursy wiedzy o Patronie szkoły.
Na rozwadowskim cmentarzu znajduje się miejsce spoczynku, pochodzącego z naszych stron, jednego z obrońców Westerplatte - ś.p. ppor. Bronisława Kochana. Czcząc jego pamięć, uczniowie PSP 3 co roku zapalają tam symboliczne znicze i składają kwiaty.
Patron
Video
Święto Komisji Edukacji Narodowej w PSP nr 3, czyli popularny Dzień Nauczyciela miał w 2009. roku wyjątkową  oprawę. Złożyły się na nią uroczystości związane z obchodami Jubileuszu 50 - lecia istnienia Szkoły.
W godzinach porannych odbyła się w bazylice mniejszej pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski msza święta w intencji PSP nr 3 w Stalowej Woli. Wzięli w niej udział nasi uczniowie, grono pedagogiczne, a także zaproszeni goście.
W kazaniu podkreślono rolę szkoły w przekazywaniu młodym pokoleniom wielowiekowego dorobku cywilizacji ludzkiej, a także w kształtowaniu systemu wartości etycznych, moralnych i społecznych, bez których sama wiedza jest bezwartościowa i bezużyteczna.
Następnym punktem obchodów Jubileuszu była część artystyczna, przedstawiona przez uczniów Szkoły w Spółdzielczym Domu Kultury. Uroczystość została uświetniona obecnością przedstawicieli władz miasta, gminy i powiatu, byłych pracowników oraz absolwentów Szkoły. Padło wiele ciepłych slow, życzeń pomyślności na następne 50 lat. Wszyscy zgromadzeni byli pod dużym wrażeniem poziomu  artystycznego, słowno - muzycznego spektaklu zatytułowanego "50 lat historii PSP nr 3..., czyli kartki z kalendarza", przygotowanego przez uczniów i nauczycieli naszej Szkoły.

Sebastian Szwedo
LEKCJE INTERAKTYWNE
POLSKA - OD PIASTÓW DO WSPÓŁCZESNOŚCI (960-2004) - MAPA SZCZEGÓŁOWA
INTERAKTYWNA MAPA GRANIC POLSKI OD X DO XXI WIEKU - ANIMACJA ZMIAN TERYTORIUM

WCZORAJ I DZIŚ 4

WCZORAJ I DZIŚ 7

Rozdział I. Europa po kongresie wiedeńskim.

1. Kongres wiedeński
2. Rewolucja przemysłowa
3. Nowe idee polityczne
4. Przeciwko Świętemu Przymierzu

Powtórzenie wiadomości.

Rozdział II. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim.

1. Po upadku Księstwa Warszawskiego
2. W Królestwie Polskim
3. Powstanie listopadowe
4. Wielka Emigracja
5. Ziemie polskie po powstaniu listopadowym
6. Wiosna Ludów na ziemiach polskich
7. Kultura polska doby romantyzmu

Powtórzenie wiadomości

Rozdział III. Europa i świat po Wiośnie Ludów.

1. Stany Zjednoczone w XIX wieku
2. Zjednoczenie Włoch i Niemiec
3. Kolonializm w XIX wieku
4. Rozwój nowych ruchów politycznych
5. Postęp techniczny i zmiany cywilizacyjne
6. Kultura przełomu XIX i XX wieku

Powtórzenie wiadomości

Rozdział IV. Ziemie polskie po Wiośnie Ludów.

1. Ziemie polskie przed powstaniem styczniowym
Biblioteka PSP 3 może pochwalić się nie tylko bogatym księgozbiorem, wspomagającym i uzupełniającym proces dydaktyczno - wychowawczy. Jest także centrum multimedialnym naszej szkoły, wyposażonym w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu.
Uczniowie naszej szkoły chętnie korzystają z takich form zdobywania wiedzy i umiejętności, które obok tradycyjnej książki są we współczesnym świecie coraz bardziej istotnym źródłem informacji.


Świetlica obejmuje opieką uczniów klas 1 - 3, oraz dzieci nie zapisane do świetlicy, które czekają na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań, zajęcia indywidualne), nie uczestniczą w lekcjach religii czy zajęciach na basenie.
Świetlica funkcjonuje w godzinach 6.30-16.00. Harmonogram dnia jest elastyczny i dostosowany do potrzeb dzieci. Uwzględnia wszystkie zajęcia pozalekcyjne, posiłki, czas przeznaczony na odrabianie zadań domowych, odpoczynek, zabawy dowolne według zainteresowań oraz przebywanie dzieci na powietrzu.
Uczniowie, oprócz codziennych zabaw i zajęć tematycznych realizowanych według miesięcznych planów pracy świetlicy, są również objęci opieką wychowawców świetlicy podczas obiadów oraz przerw w oczekiwaniu na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe. Zajęcia prowadzone są przez trzech wychowawców.
W świetlicy duży nacisk kładziemy na zajęcia plastyczne, ponieważ wysiłek twórczy może dać dobre efekty terapeutyczno - wychowawcze. Zajęcia plastyczne w świetlicy szkolnej cieszą się dużą popularnością, tym bardziej, że zgromadzone prace umieszczamy na wystawach, które dekorują świetlicę, korytarze szkolne i jadalnię.
Proponujemy dzieciom między innymi: rysowanie, kolorowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, modelowanie, kolaż, frottage, haftowanie, Iris holding, quilling, malowanie rolkami, malowanie palcami oraz inne niekonwencjonalne metody.
W ramach zajęć w świetlicy szkolnej uczniowie uczestniczą także w zajęciach kółka komputerowego.
W świetlicy prowadzone są również zajęcia z elementami socjoterapii:
arteterapia (wykorzystanie muzyki, tańca, poezji, dramatu - teatru);
muzykoterapia (korzystanie z własnego głosu, instrumentów muzycznych lub nagrań);
biblioterapia (wykorzystanie literatury - książek, publikacji literackich, albumowych);
ćwiczenia relaksacyjno kompensacyjne;
Dzieci korzystają z wybranych audycji telewizyjnych, uczestniczą w zajęciach komputerowych, odwiedzają bibliotekę szkolną i Miejską Bibliotekę Publiczną.
Do stałego repertuaru przygotowywanych przez nas imprez weszły już pasowanie na Świetlika, zabawa andrzejkowa połączona z wróżbami, zabawa karnawałowa. Kontynuowane są działania w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom, organizujemy konkursy świetlicowe z różnych dziedzin aktywności.
Dysleksja rozwojowa
Monday, August 28, 2017
Są to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Najczęściej stosuje się termin "dysleksja rozwojowa" dla określenia syndromu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania.
DYSLEKSJA - specyficzne trudności w czytaniu;
DYSORTOGRAFIA - specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne);
DYSGRAFIA - niski poziom graficzny pisma.
Zaburzenia te zazwyczaj współwystępują ze sobą, charakterystyczne jest również to, że zmieniają one swoją postać wraz z wiekiem dziecka, jedne ustępują, inne nasilają się.
Objawy dysleksji rozwojowej zmieniają się na poszczególnych etapach rozwoju i edukacji. Inne są w okresie poprzedzającym naukę , odmienne w okresie nauczania początkowego, a jeszcze inne na poziomie starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Dysleksja nie ustępuje samoistnie, należy ją postrzegać jako problem całego życia, stąd u osób dorosłych też obserwuje się jej charakterystyczne symptomy.
Objawy tzw. ryzyka dysleksji można zauważyć już w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym:
O    dziecko jest mało sprawne ruchowo w całym ciele - słabo biega, skacze, ma trudności w utrzymaniu równowagi, kiepsko jeździ na rowerze, hulajnodze, wrotkach, łyżwach, nartach, nie potrafi dobrze chodzić po linii, stać na jednej nodze, zdając sobie sprawę ze swoich trudności stroni od zabaw ruchowych z innymi dziećmi, nie lubi lekcji wychowania fizycznego, czy też innych zajęć wymagających nauki układów gimnastycznych lub tanecznych, jego ruchy są mało płynne, jest niezręczne w zabawach z piłką, nie umie rzucać, łapać i kopać piłki,
O    ma duże trudności w precyzyjnych ruchach dłoni i palców - wciąż nie potrafi opanować w pełni czynności samoobsługowych, a w tym ubrać się, umyć, zjeść, nie umie sprawnie zapiąć guzików, zawiązać sznurowadeł, posługiwać się sztućcami, często upuszcza przedmioty,
O    dziecko brzydko rysuje, wolno pisze, nie lubi tego robić, prace są często podarte, poplamione, pogniecione, zeszyty są niestaranne, mają dużo skreśleń, znaki wychodzą poza liniaturę, dziecko nieprawidłowo trzyma długopis, ołówek, kredkę - zbyt mocno naciska na papier i stąd szybko się męczy, jego prace plastyczne w większości składają się z linii prostych, niezgrabnie trzyma nożyczki - szarpie papier,
O    ma problemy w układaniu mozaiki, klocków, trudności w rysowaniu i odtwarzaniu figur oraz wzorów, trudności w układaniu obrazków i elementów według wzoru, nie potrafi wskazać szczegółów różniących dwa obrazki, z trudem odróżnia podobne kształty lub identyczne znajdujące się w innej pozycji, czy też kolejności,
O    dziecko ma wadliwą wymowę - przekręca, przestawia człony wyrazu, myli podobne głoski, nie potrafi tworzyć rymów, nie potrafi rozróżnić głoski, sylaby,
O    ma trudności z zapamiętaniem nazw, dni tygodnia, pór roku, nazw kolejnych posiłków, dat, godzin, liczb, kolejności liter w alfabecie, tabliczki mnożenia, wierszyków, piosenek, więcej niż jednego polecenia w tym samym czasie, bądź polecenia złożonego, nie potrafi szybko wymienić nazw jednej serii, powtórzyć szeregu słów,
O    wykazuje problemy w orientacji w czasie,
O    dziecko jest oburęczne, bądź też jeszcze słabo przeważa u niego jedna ręka - używa na zmianę raz jednej, raz drugiej ręki do tych samych codziennych czynności,
O    ma trudności z pokazaniem na sobie części ciała, myli prawą i lewą rękę, nogę, oko, mylą mu się kierunki, nie potrafi określić położenia przedmiotów względem siebie.
Objawy dysleksji mogą zostać zauważone zbyt późno, jeśli rodzice i nauczyciele nie znają problemu specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, a symptomy ryzyka dysleksji traktowane są jako typowe zachowania małego dziecka, z których samoistnie się "wyrasta".
Jeżeli wyżej wymienione symptomy oraz trudności w czytaniu i pisaniu utrzymują się w klasie drugiej pomimo pomocy rodziców w domu i właściwej pracy nauczyciela w szkole, konieczne jest badanie diagnostyczne w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jedną z przyczyn tych objawów i trudności może być dysleksja rozwojowa.

Ćwiczenia do pracy z dzieckiem dyslektycznym w domu
Monday, August 28, 2017
WIEK PRZEDSZKOLNY (3-5 lat)
Przygotowanie dziecka do nauki pisania wymaga harmonijnego rozwoju rozmaitych sprawności, które kształtują się przede wszystkim w toku zabawy. Oprócz najrozmaitszych zabaw ruchowych i konstrukcyjnych, niezwykle ważną rolę w przygotowaniu dziecka do nauki pisania odgrywa szeroko rozumiana twórczość plastyczna.
Oto kilka przykładowych ćwiczeń i form zabaw z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
1.      Orientacja w kierunkach przestrzennych:
O  różnicowanie prawej i lewej strony;
O  ćwiczenia orientacji w schemacie ciała;
O  chodzenie po wąskiej ławeczce, po narysowanej kredą linii;
O  chodzenie na wprost ze skręcaniem na dany sygnał w prawo i w lewo;
O  biegi slalomowe;
O  rzucanie piłką naprzemiennie prawą i lewą ręką.

2.      Rozwijanie sprawności percepcyjno-motorycznych:
O  rzucanie do celu;
O  rzucanie i łapanie piłki;
O  gra w bierki, pchełki;
O  obrysowywanie szablonów;
O  malowanie farbami dużych kształtów;
O  malowanie motywów ornamentalnych, np. wzorów serwetek, talerzyków...;
O  kreślenie pędzlem, węglem na dużych arkuszach, palcem, patykiem na tacach z piaskiem;
O  lepienie z plasteliny;
O  mozaiki, układanki, kolorowe klocki, budowanie kompozycji wg wzoru;
O  zabawa "co tu się zmieniło", gdzie dziecko obserwuje otoczenie (zapamiętuje układ przedmiotów leżących na stole), następnie po zamknięciu przez nie oczu zmieniamy coś szczególnego - dziecko określa, co się zmieniło.

Ćwiczenia w znacznej mierze mają charakter profilaktyczny, ich celem jest zapobieganie ewentualnym trudnościom w nauce czytania i pisania.
Stosujemy je również w przypadku dzieci starszych z głębszymi deficytami rozwojowymi.

WIEK SZKOLNY (powyżej 7 roku życia)

1.      Ćwiczenia percepcji słuchowej:
O  powtarzanie wyrazów, krótkich zdań, opowiadań;
O  wymienianie jak największej liczby wyrazów zaczynających się lub kończących na określoną głoskę,
O  tworzenie wyrazów rozpoczynających się od danej sylaby;
O  łączenie sylab, głosek podanych ze słuchu;
O  podawanie głoski ze względu na jej lokalizację (pierwsza, druga, ostatnia);
O  powtarzanie (tworzenie) par słów opozycyjnych, np.: bary- pary, głos - kłos, data - tata.
2.      Ćwiczenia percepcji wzrokowej:
O  uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach, obrazkach;
O  szukanie różnic i podobieństw miedzy obrazkami;
O  wyodrębnianie liter w wyrazach, podkreślanie ich barwnym ołówkiem;
O  tworzenie wyrazów rozpoczynających się od liter najczęściej mylonych: n-u-m; d-p-b; p-g;
O  składanie pociętych liter, wyrazów wg wzoru;
O  tworzenie tekstu z rozsypanki wyrazowej, zapisywanie zdań.

3.      Ćwiczenia sprawności manualnej:
O  malowanie farbami dużych kształtów oraz ich zamalowywanie;
O  malowanie farbami (pędzlem, palcem, pęczkiem waty) celem wyrabiania właściwego nacisku;
O  rysowanie przez kalkę techniczną;
O  pogrubianie konturów, obwodzenie po śladach linii, pojedynczych szlaków, obrazków, figur geometrycznych;
O  wycinanie po liniach prostych, falistych, łamanych;
O  łamanki papierowe (łódka, samolot, czapka).

Wskazówki do pracy z dzieckiem leworęcznym.

1.      Kształtowanie prawidłowej postawy ciała i ruchów podczas zajęć, gdyż warunkuje to poziom graficzny pisma;
2.      Światło powinno padać na zeszyt z przodu od strony prawej;
3.      Zeszyt podczas pisania powinien być ułożony ukośnie, nachylony w prawą stronę, aby uniknąć w przyszłości wad postawy (lewy górny róg skierowany ku górze);
4.     Dziecko powinno regulować dowolnie kąt nachylenia zeszytu, gdyż to pozwala mu na kontrolowanie czynności pisania;
5.     Zadbać o prawidłowy układ dłoni, nadgarstka, przedramienia, tj.: dłoń wraz z nadgarstkiem stanowić powinna przedłużenie przedramienia; dłoń i palce trzymające pióro powinny znajdować się poniżej liniatury, aby nie zasłaniały zapisywanego tekstu.

Odrabianie lekcji - rodzinne pole bitwy
Monday, August 28, 2017
Każdego dnia w wielu rodzinach na świecie toczy się walka między rodzicami i dziećmi o to, aby odrobiły lekcje. Dzieci uchylają się od tego, jak mogą. Robią to na ostatnią chwilę, a więc byle jak i niestarannie, chyba że rodzice stoją nad nimi i pilnują. Coraz częściej się zdarza, że nie robią tego wcale. Sytuacja taka wywołuje wiele awantur i wzajemnych pretensji. Jeśli w rodzinie jest kilkoro dzieci w wieku szkolnym, sytuacja jest nie do pozazdroszczenia. Rodzice zamartwiają się myślami o ich przyszłości. Czy można coś zrobić, aby czynność ta nie była udręką dla wszystkich zainteresowanych stron?
Powrót ze szkoły w wielu przypadkach wygląda tak samo. Dziecko po wielogodzinnych zajęciach w szkole, w domu najchętniej włącza gry wideo, komputer lub telewizor, i wcale nie ma ochoty siadać do lekcji. Jeśli nie ma takich możliwości, wychodzi na podwórko.
Rodzic, wracający zmęczony z pracy, może mieć nadzieję, że tym razem na pytanie - Lekcje odrobione? otrzyma odpowiedź, że już dawno. Może mieć nadzieję, ale zazwyczaj na nadziei się kończy. Aby dzieci z własnej woli zdobyły się na wysiłek samodzielnego odrobienia lekcji, trzeba czegoś więcej, trzeba nastawienia na realizację pozytywnych celów i zadań. Zadanie domowe należy uznać za ćwiczenie mające na celu doskonalenie umiejętności nabytych w szkole. Główny cel jest następujący: dzieci powinny odrabiać zadanie domowe przy jak najmniejszej pomocy ze strony rodziców.
Zadanie domowe uczy ważnych rzeczy, takich jak: samodyscyplina, samodzielność, umiejętność gospodarowania czasem. Rodzic powinien być jedynie konsultantem, a nie wykonawcą zadania domowego. Dzieci na pewno spróbują narzucić rodzicom właśnie rolę wykonawcy, ale mądrzy dorośli nie dają się w to wplątać. Dla własnego dobra należy wprowadzić w życie taki plan, aby dziecko wzięło na siebie odpowiedzialność za odrabianie lekcji.

W jaki sposób pomóc?
O     Zapewnij dziecku spokojne miejsce do odrabiania lekcji. Ogranicz oglądanie telewizji, wyłącz telefon, usuń inne bodźce, które mogą przeszkadzać.
O     Pozwól dziecku na przerwy w odrabianiu lekcji. Niech chwile zabawy stanowią przerwę w 10 - 15 minutowych sesjach.
O     Podziel zadania na mniejsze fragmenty. Dostosuj je do możliwości swojego dziecka.
O     Codziennie sporządzajcie listy spraw do załatwienia. Niech Twoje dziecko zaznacza każde wykonane zadanie.
O     Pomóż dziecku w organizacji. Trzymaj jego szkolne przybory w jednym miejscu. Daj mu kalendarz, w którym będzie zapisywać zadane prace domowe.
O     Wyznacz określony czas na odrabianie lekcji. Tuż po szkole, po kolacji, przed oglądaniem telewizji, o czwartej i tak dalej.
O     Opracuj metodę odrabiania lekcji. Na przykład dziecko może najpierw odrabiać najtrudniejsze zadania albo uczyć się przed odrabianiem zadań pisemnych. Przekonaj się, jaka metoda sprawdza się najlepiej.
O     Daj dziecku zegarek, żeby uświadamiało sobie upływ czasu.
O     Czasem sytuacja wymaga, aby zawrzeć z dzieckiem swoistą umowę. Należy przekonać dziecko, że odrobienie zadania domowego leży w jego interesie. Jeśli nie chce robić tego z miłości do nauki, niech będzie to coś w rodzaju przepustki do różnych przywilejów i przyjemności. Wymaga to opracowania planu dostosowanego do możliwości konkretnej rodziny z czytelnymi regułami dla obydwu stron. Wymaga także czegoś bardzo trudnego - konsekwencji ze strony rodziców. Bez taryfy ulgowej z byle powodu.

10 zasad rodzicielskiego wychowania
Monday, August 28, 2017
Każdy rodzic jeszcze przed narodzeniem się dziecka, wyobraża sobie jakie ono będzie. Pragnie by było idealne, porównuje je z już znanymi wspaniałymi dzieciakami. Tymczasem każde dziecko jest niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju osobowością. Dlatego rodzice mogą rozwijać wymarzone cechy z większym lub mniejszym skutkiem, w zależności od predyspozycji jakie przyniosło ze sobą na świat. Aby mieć wpływ na rozwój konkretnych cech dziecka, należy je obserwować i wprowadzać korekty. Aby móc je obserwować trzeba spędzać z nim wiele czasu: rozmawiać, dyskutować na każdy temat. W czasie wspólnej zabawy rodzic ma okazję słuchać tego, co mówi dziecko, a więc poznawać jego problemy, pomagać w dokonywaniu pierwszych trudnych wyborów. Tak wspomaga się budowanie atmosfery otwartości, zaufania i empatii. Dzieci nie czują się samotne, wiedzą, że mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony swoich bliskich. Dzieci mają też wtedy możliwość obserwowania swoich rodziców w różnych sytuacjach życiowych. Zyskują wzorzec do naśladowania. Zachowanie rodziców ma ogromny wpływ na funkcjonowanie dziecka. O wiele bardziej prawdopodobne jest to, że dziecko będzie się zachowywało tak jak zachowuje się rodzic, niż tak jak rodzic każe się zachowywać.
Poznanie ulubionych rodzajów aktywności dziecka pozwoli rozwijać jego zainteresowania i racjonalnie zagospodarować czas wolny. Im więcej czasu zajmą młodemu człowiekowi zainteresowania, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że zajmie się czymś, co może być dla niego niebezpieczne. Dlatego rodzice powinni wspierać, na wszelkie możliwe sposoby, rozwijanie zainteresowań swoich dzieci. Nie należy się przy tym zrażać częstymi zmianami i ciągłymi poszukiwaniami nowych zajęć. Dziecko szuka, sprawdza i dochodzi przez doświadczenie do tego, czym chciałoby się w życiu zajmować. Pozwólmy dziecku popełniać błędy nie tylko w wyborze zainteresowań, ale i w życiu codziennym. Zadaniem rodzica jest pomóc dziecku wyciągnąć wnioski z popełnionego błędu i zapobiec takim błędom, które mogą spowodować poważny uszczerbek w jego zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Pamiętać trzeba też o tym, że dziecko, które poniosło porażkę wymaga nie kary lecz wsparcia. Sama porażka była dla niego dostateczną karą. Karanie to trudna metoda wychowawcza, która rzadko przynosi pozytywne efekty. Dlatego kary należy stosować z wielką rozwagą, a jeżeli musimy ukarać niech to będzie pozbawienie dziecka przyjemności, czy odebranie na jakiś czas przywileju. Zawsze konieczna jest rozmowa, która wyjaśni nasze zdenerwowanie i niezadowolenie z zachowania dziecka. Niektóre, drobne przewinienia nie są warte, by angażować swoją energię w karanie (np. bałagan na biurku), wystarczy zwrócenie uwagi. Lepszym rozwiązaniem jest dostrzeżenie i pochwalenie wtedy, gdy dziecko zachowa się zgodnie z naszymi oczekiwaniami (posprząta biurko bez upominania). Przyniesie to lepszy efekt, gdyż dzieciom bardzo zależy na pochwałach, mają one charakter motywujący. Nagroda w formie pochwały powoduje wzmocnienie pożądanych zachowań. Stosowanie pochwał, nagród i pozytywnych określeń w stosunku do dziecka pozwala mu budować swój pozytywny wizerunek, kształtować wysoki poziom samooceny. Sukcesy należy doceniać, drobne porażki można ignorować, gdyż są one karą same w sobie. Bywają jednak momenty, w których rodzic musi interweniować. Dzieje się tak, gdy problem jest za trudny by rozwiązało je dziecko bez odpowiedniego doświadczenia, w dodatku problem ten zagraża jego bezpieczeństwu. Dzieci muszą wiedzieć, że istnieją granice dla ich postępowania oraz podejmowania samodzielnych decyzji. Granice te muszą być jasno i precyzyjnie określone, podobnie jak konsekwencje ich przekraczania. Dobry rodzic wychowując dziecko powinien stosować następujące reguły i zasady sformułowane jako "10 zasad rodzicielskiego wychowania":
       I.     Obfita miłość.
      II.     Konstruktywna dyscyplina.
      III.    Wspólne spędzanie czasu wolnego.
      IV.    Zaspokojenie osobistych potrzeb wszystkich członków rodziny.
      V.     Rozwijanie wzajemnego szacunku w rodzinie.
      VI.   Uczenie odróżniania dobra od zła.
      VII.   Prawdziwe słuchanie.
      VIII.  Służenie radą.
      IX.    Rozwijanie niezależności
      X.     Poczucie realizmu życiowego.

            Aby zbliżyć się do ideału rodzica, warto pamiętać o tym, by:
O     Słuchać swojego dziecka. To pozwoli poznać jego potrzeby i wesprzeć w trudnych chwilach. Unikaj monologowania i ciągłego pouczania, ale rozmawiaj z dzieckiem.
O     Pomóc dziecku dobrze czuć się ze sobą. Okazuj dziecku podziw i aprobatę, uwzględniaj jego opinię przy podejmowaniu decyzji, podnoś samoocenę dziecka, co pozwoli mu przeciwstawiać się presji rówieśników, a w przyszłości dokonać wyboru właściwej drogi życiowej.
O     Pomóc dziecku zbudować jasny system wartości. Naucz je odróżniać dobro od zła.
O     Być dobrym przykładem. Dzieci są bystrymi obserwatorami. Szkodliwa i niebezpieczna jest sytuacja, w której rodzic głosi poglądy sprzeczne ze swoim postępowaniem.
O     Pomóc dziecku radzić sobie w sytuacji nacisku ze strony kolegów. Ważne jest, by rodzice nauczyli dziecko mówić "nie" w taki sposób, który będzie do zaakceptowania przez innych.
O     Zachęcać dziecko do tego, co zdrowe i twórcze. W wychowawczych działaniach profilaktycznych ogromną rolę odgrywa rozwój zainteresowań i sposób spędzania wolnego czasu. Są to czynniki chroniące dziecko przed zagrożeniem uzależnieniami.

            Konsekwentne stosowanie tych nieskomplikowanych wskazówek i rad pozwoli uchronić dziecko przed różnymi niebezpieczeństwami, a rodzicom oszczędzi niepowodzeń w wychowaniu.

Autorytet rodzica
Monday, August 28, 2017
Autorytet rodzica to moc wpływania na zachowanie dziecka. To "coś takiego", co każe dziecku podporządkować się woli rodzica, aby poczuć się bezpiecznie. Dla małego dziecka mama i tata są jedynym źródłem poczucia bezpieczeństwa. Niezachwiany autorytet rodzic posiada do 9 - 10 roku życia swojej pociechy. Potem dziecko opanowuje sztukę gromadzenia informacji, analizowania ich, uogólniania  i porównywania. I jest to moment, w którym zwykle rodzic uświadamia sobie, że autorytet nie wynika z samego faktu bycia rodzicem, i że nie został mu dany raz na zawsze.
Aby zbudować autorytet późniejszy, który pozwoli zachować szacunek dorastających dzieci, należy pamiętać o pewnych zasadach:
        I. Nigdy nie okłamuj swojego dziecka. Mów mu prawdę tak, by zrozumiało. Jeśli temat jest poważny, powiedz mu, że wrócicie do tej rozmowy, gdy będzie starsze.
        II. Dbaj o zgodność słów z czynami. Nie rób czegoś, co potępiasz i nie potępiaj czegoś, co robisz.
       III. Nie ukrywaj swojej niewiedzy. Jeśli nie potrafisz dziecku odpowiedzieć na pytanie, przyznaj się do tego i obiecaj, że zdobędziesz potrzebną informację. Pamiętaj, by dotrzymać słowa.
       IV. Zawsze dotrzymuj słowa!
      V. Jeśli o czymś zapomniałeś lub nie dotrzymałeś słowa, nie tłumacz się okolicznościami. Powiedz, że zapomniałeś, ale naprawisz błąd.
     VI. Bądź konsekwentny, ale dopuszczaj możliwość dyskusji i negocjacji. Nie bój się zmienić zdania, gdy argumenty dziecka są sensowne.
       VII. Jeśli nie miałeś racji, przyznaj się do tego.
       VIII. Jeśli dziecko mówi do ciebie poważnie, wysłuchaj je poważnie i poważnie odpowiedz.
       IX. Nigdy nie ośmieszaj dziecka i nie stawaj przeciwko niemu, zwłaszcza w obecności jego kolegów.

O egzaminieSzczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 są dostępne tutaj. Poniżej podano informacje najważniejsze.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I-VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

    uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
    uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej - w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
    słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019-2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

    języka polskiego
    matematyki
    języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

    języka polskiego
    matematyki
    języka obcego nowożytnego
    jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

    pierwszego dnia - egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
    drugiego dnia - egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
    trzeciego dnia - egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎
Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.
Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎
Informacje dodatkowe
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ ‎I JĘZYKU REGIONALNYM

Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości ‎narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania ‎z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości ‎etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ‎ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.‎
‎EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎
UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎
‎UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

Podstawa programowa

Informatory

Arkusze

Harmonogram, komunikaty i informacje

Wyniki, sprawozdania

Materiały dodatkowe

Archiwum

 

KONTAKT

Adres:
ul. Prymasa Wyszyńskiego 14
37 - 450 Stalowa Wola

Telefon/fax.:
(015) 842 11 86

e-mail:
sekretariat: psp3stw@wp.pl
redakcja strony: psp3stalowawola@home.pl
 
 
 
Copyright C 2009-2018, PSP - 3.
Wszystkie prawa zastrzeżone.